Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które weszło w życie z końcem maja, dla wielu przedsiębiorców oznacza doprecyzowanie wewnętrznych procedur przetwarzania pozyskiwanych od klientów danych. Nie inaczej dzieje się w agencjach zatrudnienia. Polskie Forum HR wyszło z inicjatywą ich wsparcia przy projektowaniu rozwiązań informatycznych i biznesowych, które pozwolą zapewnić właściwą ochronę przetwarzanych danych.

Pierwszym krokiem jest stworzenie „Małego kodeksu postępowania”, który powstawał pod redakcją Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska, Liliany Strupp. Autorka jest jednocześnie członkiem Zarządu Polskiego Forum HR.

dowiedz się, jak agencje zatrudnienia dbają o ochronę danych osobowych. pobierz mały kodeks RODO »

Dokument prezentuje najważniejsze kwestie określane przez RODO, wyjaśnia pojęcia i pokazuje wpływ przepisów na praktyczne funkcjonowanie agencji zatrudnienia.

Mały kodeks postępowania to pierwszy krok w kierunku przygotowania właściwego Kodeksu postępowania, który zostanie zgłoszony do Prezesa Urzędu [Ochrony Danych Osobowych]. W niektórych aspektach RODO wprowadza rewolucyjne zmiany, które w celu optymalnego funkcjonowania wymagają dalszego wypracowania, zarówno przez praktykę, jak i wytyczne organu nadzorczego, dlatego na tym etapie Polskie Forum HR przygotowało tzw. mały kodeks postępowania, którego tekst możliwe, że będzie jeszcze ewaluował w zależności od wypracowanej praktyki stosowania rozporządzenia. – mówi Agnieszka Zielińska, Kierownik Polskiego Forum HR.

Choć dokument powstał, by wspierać związane z RODO procesy w agencjach zatrudnienia, może być doskonałym narzędziach w rękach działów HR w polskich firmach. Skrupulatnie analizując zalecenia i przekładając na praktyczne działania, przedsiębiorcom łatwiej będzie dostosować swoje procesy rekrutacyjne do wymogów nowych przepisów.

jak długo przetwarzać dane?

Jedną z kwestii poruszanych w dokumencie jest okres przetwarzaniach danych osobowych kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę. Polskie Forum HR w opracowaniu zaleca, że nie powinny być one przechowywane w bazach agencji dłużej niż to jest niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Eksperci wskazują, że agencje zatrudnienia powinny usuwać dane kandydatów, z którymi nie miały kontaktu przez 2 lata oraz co najmniej raz w roku kontaktować się z kandydatami, by potwierdzić, czy podtrzymują oni zgodę na przetwarzanie danych.

Mały kodeks porusza również kwestie podstawowych pół działalności agencji zatrudnienia i procedur przetwarzania danych osobowych w tych obszarach. Chodzi m.in. o procesy rekrutacyjne, formułę pracy tymczasowej oraz delegowanie pracowników do pracy za granicę. Wśród opisanych tematów są też takie, które bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców korzystających ze wsparcia pracowników tymczasowych. Dokument określa ich rolę i zadania w procesie przetwarzania danych.

jak agencje zatrudnienia dbają o ochronę danych osobowych? pobierz mały kodeks RODO »