Sytuacja na współczesnym rynku pracy jest wyjątkowo niekorzystna dla pracodawców. Przedsiębiorcy borykają się z coraz większymi trudnościami z przyciągnięciem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Próbą odpowiedzi na te problemy jest strategia employer branding. Działania z jej zakresu pomagają przedsiębiorstwom w zaprezentowaniu się jako przyjazne miejsca pracy, a tym samym w zachęcaniu do zatrudnienia się w ich strukturze.

Employer branding – co to jest?

Pojęcie „employer branding” jest stosunkowo nowe. Pojawiło się na początku lat 90., a jego ramy definicyjne zostały wyznaczone w 1996 roku przez Simona Barrowa i Tima Amblera w ich wspólnych artykule „The Employer Brand”. Od tamtego czasu strategia ta dynamicznie się rozwija. Co ciekawe, employer branding w Polsce występuje też niekiedy pod nazwą „budowanie marki pracodawcy”. Anglojęzyczny termin jest jednak częściej stosowany.

Zgodnie z definicją, employer branding oznacza świadome działania firmy, które prowadzą do zbudowania silnej pozycji na rynku pracy. Ich celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa zarówno wśród jego obecnych pracowników, jak i osób, które potencjalnie mogą podjąć w nim zatrudnienie. Budowanie wizerunku firmy ma więc za zadanie stworzyć obraz przyjaznego miejsca pracy, które oferuje wiele atrakcyjnych możliwości.

Taka strategia jest wyjątkowo istotna, ponieważ przyciągnięcie i zatrzymanie wartościowych pracowników w przedsiębiorstwie stanowi nie lada wyzwanie. W związku z tym, szkolenia employer brandingowe stają się coraz popularniejsze nie tylko w korporacjach, ale i w nieco mniejszych firmach.

Działania employer brandingowe i ich rodzaje

Strategia employer branding obejmuje szereg różnorodnych działań. Można podzielić je na dwa główne rodzaje:

  • wewnętrzny employer branding – oznacza budowanie wizerunku firmy wśród jej obecnych pracowników. Jego zadaniem jest stworzenie przyjaznego miejsca pracy, wyróżniającego się dobrymi warunkami zatrudnienia, miłą atmosferą i możliwościami rozwoju. Działania employer brandingowe tego typu obejmują przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki, co znajduje odzwierciedlenie, np. w oferowaniu przez pracodawcę kursów i szkoleń. Ponadto, wewnętrzny employer branding może polegać na wprowadzeniu wygodnych metod i narzędzi rekrutacji, zapewnieniu pracownikom korzystnych benefitów pozapłacowych, organizowaniu konkursów i akcji skierowanych do podwładnych czy aranżowaniu wyjazdów integracyjnych;
  • zewnętrzny employer branding – oznacza budowanie wizerunku firmy w świadomości jej potencjalnych pracowników. Składają się na to różnego typu kampanie employer brandingowe mające na celu promowanie przedsiębiorstwa, np. na uczelniach wyższych. Oprócz tego, działania tego typu mogą obejmować m.in. uczestnictwo firmy w targach pracy oraz przygotowywanie ogłoszeń rekrutacyjnych, odpowiadających oczekiwaniom konkretnych grup kandydatów.

Czym jest employee branding?

O ile strategia employer branding w Polsce jest już odpowiednio ugruntowana, o tyle tzw. employee branding jest pojęciem o wiele mniej znanym. Termin ten wciąż odnosi się do budowania wizerunku firmy. Istotną różnicą jest jednak sposób działania. W przypadku employer brandingu, to pracodawca odpowiada za wykreowanie przyjaznego miejsca praca. Employee branding skupia się natomiast na aktywności i zachowaniu samych pracowników, których opinie i podejmowane działania są zgodne z wizją i pożądanym przekazem firmy. W myśl programów employee brandingowych, osoby zatrudnione powinny więc prezentować odpowiednie wartości przedsiębiorstwa zarówno w jego wnętrzu, jak i w kontaktach z jego klientami czy kandydatami do pracy.