Referencje dla pracownika to formalny dokument, który może służyć jako rekomendacja do kolejnych miejsc pracy. Referencje są bardzo ważne w przypadku pracowników, którzy mają małe doświadczenie zawodowe. W Polsce najczęściej pracodawcy wystawiają referencje dla pracowników biurowych, ponieważ taki dokument przydaje się w branży administracyjnej lub kadrowo-płacowej. Bardzo rzadko zdarza się, że wymagane są referencje dla pracownika fizycznego lub budowlanego.

Jak napisać referencje dla pracownika?

W sytuacji, gdy pracownik prosi o referencje, pracodawca zwykle poszukuje wzoru takiego pisma lub zastanawia się nad odpowiednią formą dokumentu. Warto zaznaczyć, że referencje dla pracownika mogą być napisane w dowolny sposób, jednak dobrze jest dostosować je do kilku ogólnych zasad. Dobre referencje dla pracownika powinny zatem zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i datę,
  • imię i nazwisko pracownika i nazwę zajmowanego stanowiska,
  • okres zatrudnienia w firmie,
  • zakres obowiązków i codziennych zadań pracownika,
  • opis cech charakteru pracownika,
  • obiektywną i rzetelną opinię na temat pracownika,
  • imię i nazwisko, nazwę stanowiska i podpis osoby wystawiającej referencje.

Najlepiej, jeśli referencje są wystawione przez bezpośredniego przełożonego pracownika, ponieważ to on najlepiej zna cechy i sposób pracy podwładnego. W niektórych firmach referencje wystawiane są przez pracownika działu kadr – zwykle nie może on konkretnie opisać charakteru pracownika, dlatego tworzy ogólny opis i charakterystykę stanowiska pracy. Całość listu referencyjnego powinna zmieścić się na jednej stronie A4.

Jak napisać referencje dla pracownika po angielsku?

W firmach zagranicznych lub międzynarodowych korporacjach dość często zdarza się, że kandydaci do pracy są proszeni o przedstawienie referencji. W takiej sytuacji muszą zwrócić się do poprzedniego pracodawcy. W Wielkiej Brytanii referencje dla pracownika banku lub instytucji państwowej są wymagane ze względu na odpowiedzialność w miejscu pracy. Referencje dla pracownika po angielsku powinny zawierać takie same informacje jak dokument w języku polskim. Ważne jest jednak, aby zachować prawidłową formę wypowiedzi i nie popełnić błędów gramatycznych – warto zlecić profesjonalną korektę językową lub przetłumaczenie referencji z języka polskiego przez tłumacza. W referencjach dla pracownika można podać przykłady konkretnych zadań, które realizował pracownik. Przykładowo, w referencjach dla pracownika marketingu mogą zostać zawarte informacje o projektach lub reklamach, które tworzył.

Przykładowe referencje dla pracownika

Tworząc referencje dla pracownika, warto postarać się o podanie konkretnych cech charakteru podwładnego lub opisanie jego najważniejszych osiągnięć. Przykładowo, pisząc referencje dla pracownika biurowego, można napisać: „Pan Jan Kowalski wyróżniał się bardzo dobrą znajomością prawa pracy i języka niemieckiego” lub „Pani Anita Nowak rozwinęła zdolność obsługi programu SAP”. W liście referencyjnym można także opisać cechy osobowościowe, na przykład: „Pan Jan Kowalski cechuje się dobrą organizacją pracy własnej, odpowiedzialnością i sumiennością”. Warto pamiętać o tym, że referencje dla pracownika nie powinny być listem pochwalnym, tylko szczerą, obiektywną i rzetelną informacją dla przyszłego pracodawcy.