Szanse na znalezienie nowej pracy polscy pracownicy oceniają trochę lepiej niż w poprzednim kwartale, gdy na ich opiniach zaważył COVID-19. Nie jest to jeszcze powrót do stanu sprzed pandemii, ale taki kierunek zmian budzi optymizm. Badanie Monitor Rynku Pracy realizowane co kwartał przez Instytut Badawczy Randstad pokazuje, że odsetek osób, które uważają, że byłyby w stanie znaleźć jakąkolwiek pracę w okresie najbliższych sześciu miesięcy wzrósł o 5 p.p. w stosunku od ostatniej edycji badania.
W badaniu sprawdziliśmy, jak swoje szanse oceniają poszczególne grupy pracowników z różnych regionów. Przyglądamy się również temu, które branże są najbardziej spokojne o swoją zawodową przyszłość.

po dużym spadku – delikatne odbicie

„Wyobraź sobie, że musisz teraz szukać nowej pracy u nowego pracodawcy. Czy myślisz, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy uda Ci się znaleźć jakąkolwiek pracę?” – to jedno z pytań, które otrzymują respondenci w badaniu Monitor Rynku Pracy. Przez ostatnich kilka edycji badania od 2018 roku odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” utrzymywały się na poziomie 88-90%. Początek COVID-19 spowodował spadek tej wartości do 75%. Obecnie odsetek twierdzących odpowiedzi wynosi 80%, co wskazuje na ostrożną, ale zauważalną poprawę nastrojów wśród zatrudnionych.

Wspomniane pytanie to odnosiło się do dostępności dowolnych ofert pracy. Jak wygląda to w przypadku prób znalezienia pracy tak samo dobrej lub lepszej od obecnej?
O ile znalezienie dowolnej pracy może nie nastręczać aż tylu trudności, o tyle wyszukanie oferty, która będzie nam w pełni odpowiadać, może okazać się wyzwaniem. W tej kwestii wyniki sprzed pandemii utrzymywały się na poziomie 67-71%, aby w marcu nagle spaść do 52%. W tym przypadku ocena nastrojów nie rośnie dynamicznie. W badaniu odnotowano wzrost o 1 p.p. w stosunku do ostatniej edycji. Wciąż jest to jednak wzrost.

gdzie znajdziemy najwięcej optymistów?

Północna Polska – tutaj wyniki były najwyższe. Mieszkańcy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego swoje możliwości na znalezienie jakiejkolwiek lub nawet lepszej pracy ocenili na odpowiednio: 89% i 62%. Z drugiej strony na wschodzie kraju (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie) wyniki ukształtowały się na poziomie 73% i 47%.

Okazuje się również, że typ i wielkość miejscowości także wpływa na postrzeganie swoich szans na zatrudnienie. Najbardziej optymistycznie oceniają je osoby mieszkające w miastach powyżej 200 tys. oraz tych do 20 tys. mieszkańców (po 89%). O taką samą lub lepszą posadę najłatwiej – w ocenie uczestników – będzie w miastach do 20 tys. mieszkańców (59%).

Jeśli chodzi o formę zatrudnienia, w ocenach przodują samozatrudnieni. 86% z nich widzi szanse na jakąkolwiek pracę, a 68% – na podobną lub lepszą. Najmniejsze szanse na nowe zatrudnienie dostrzegają osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony – odpowiednio
77% i 47%.

1035.jpg
1035.jpg

swoje szanse na rynku pracy lepiej oceniają mężczyźni

84% mężczyzn i 75% kobiet twierdzi, że uda im się znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie. Również przy poszukiwaniu lepszego stanowiska mężczyźni wykazują większą pewność – 55%, gdy u kobiet wskaźnik ten wynosi 51%.

Jeszcze większe różnice zauważyć można biorąc pod uwagę wiek respondentów. W tym przypadku najmłodsi (18-29 lat) swoje szanse oceniają zdecydowanie lepiej niż najstarsza grupa respondentów (50-64 lata). Różnica przy poszukiwaniu dowolnego zatrudnienia wynosi 22 p.p., a przy poszukiwaniu lepszego niż dotychczasowe – 24 p.p.. Kolejną cechą, która różnicuje wyniki, jest wykształcenie. Znaczące różnice można tutaj zauważyć jednak jedynie w przypadku poszukiwania lepszych stanowisk – najlepiej czują się osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (59%). Pracownicy z wykształceniem wyższym widzą dla siebie mniejsze szanse. Tutaj odsetek wyniósł 50%.

inżynierowie i kierowcy najspokojniejsi

W podziale na stanowiska najczęściej nową pracę spodziewają się znaleźć inżynierowie (91%) i kierowcy (89%). Patrząc na branże, spokojni o swoją zawodową przyszłość są osoby zatrudnione w hotelarstwie i gastronomii (88%). Oni również najlepiej ze wszystkich badanych patrzą na możliwość zdobycia lepszego stanowiska (72%).

A kto mniej optymistycznie patrzy na swoje szanse zawodowe? Badanie Randstad pokazało, że pracownicy biurowi i administracyjni – 73%, a w przypadku branży, zatrudnieni z sektora finansowego i ubezpieczeniowego – 68%.