Koronawirus w Polsce pojawił się 4 marca 2020 roku. Od tamtej pory liczba zakażonych nim osób zaczęła systematycznie wzrastać. W obliczu takiej sytuacji polski rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Wydano też specjalne zalecenia dla firm celu zabezpieczenia pracowników

Pojawienie się koronawirusa w Polsce wymagało podjęcia przez rząd odpowiednich działań. 13 marca 2020 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania wszystkich restauracji, barów i klubów, a także sklepów w galeriach handlowych (poza sklepami spożywczymi). To kolejne ograniczenia po wcześniejszym zamknięciu szkół i instytucji kultury.  Należy jednak pamiętać, że koronawirus wymaga także zachowania odpowiednich środków ostrożności we wszystkich działających firmach. Z tego względu wprowadzono specjalne zalecenia dla zakładów pracy.

Koronawirus – co to jest?

Koronawirus, czyli SARS-CoV-2, to nowy wirus, który wywołuje chorobę COVID-19. Przenosi się on drogą kropelkową, a pierwsze przypadki zakażenia nim zidentyfikowano w grudniu 2019 roku w Chinach. Rozprzestrzenianie koronawirusa nastąpiło jednak  szybko – 11 marca 2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że rosnąca liczba zachorowań sprawia, że mamy do czynienia z pandemią.

Koronawirus – objawy, które mogą wystąpić

Objawy koronawirusa mogą przypominać inne infekcje układu oddechowego. Wśród typowych symptomów znajdują się:

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności.

Za kryteria epidemiologiczne świadczące o możliwości zakażenia koronawirusem uznaje się z kolei podróże lub przebywanie w rejonie występowania SARS-CoV-2,  bliski kontakt z zarażoną osobą oraz pracę lub przebywanie w jednostce opieki zdrowotnej, w której byli pacjenci poddani leczeniu koronawirusa.

Osoby, które mają objawy koronawirusa i spełniają kryteria epidemiologiczne, powinny skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz zgłosić się na oddział zakaźny.

Koronawirus w Polsce – zalecenia dla firm

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych dla zakładów pracy w związku z koronawirusem w Polsce. Ich celem jest pomoc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się epidemii. Wśród zaleceń znajdują się:

 •  zachowanie odpowiedniej odległości między rozmówcami w miejscu pracy (optymalnie 1-1,5 m),
 • promowanie wśród pracowników systematycznego i uważnego mycia rąk przez minimum 30 sekund przy użyciu wody z mydłem lub dezynfekowania dłoni środkiem na bazie alkoholu o stężeniu minimum 60%,
 • zapewnienie podwładnym, klientom i kontrahentom dostępu do miejsc, w których można umyć ręce,
 • umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach w firmie i kontrolowanie poziomu ich napełnienia,
 • zapewnienie pracownikom informacji dotyczącej prawidłowego mycia rąk (wywieszenie w widocznym miejscu grafiki) i połączenie tego z innymi środkami komunikacji, jak np. szkolenia BHP,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na zaprzestanie dotykania dłońmi twarzy (zwłaszcza oczu, ust, nosa) w trakcie pracy,
 • przestrzeganie zasad higieny kaszlu i kichania (zasłanianie ust zgiętym łokciem lub jednorazową chusteczką),
 • regularne wycieranie powierzchni w miejscu pracy przy pomocy środka dezynfekującego lub wody z detergentem (dotyczy to m.in. biurek, stołów, klamek, poręczy, włączników światła, telefonów, klawiatur komputerowych),
 • regularne sprzątanie i czyszczenie często używanych przestrzeni (np. toalet, kuchni) przy pomocy wody z detergentem,
 • ograniczenie delegacji i podróży służbowych do niezbędnego minimum,
 • zachęcanie pracowników do podejmowania pracy zdalnej, zwłaszcza w przypadku osób, które wróciły z terenów, gdzie występuje koronawirus.

 

Powyższe wskazówki pozwalają zrozumieć, jak zabezpieczyć się przed koronawirusem w miejscu pracy. Najważniejsze jest zachowanie podstawowych zasad higieny związanych z częstym myciem rąk i odkażaniem różnego typu powierzchni i pomieszczeń.

Co istotne, próby zmniejszenia liczby osób zakażonych koronawirusem dotyczą też zmian dotyczących zwolnień lekarskich. W trakcie trwania epidemii możliwe jest otrzymanie L4 za na podstawie konsultacji telefonicznej.