Niemal w co drugiej polskie firmie pracownicy wezmą udział w spotkaniu przedświątecznym. To wciąż najpopularniejsza inicjatywa w przedsiębiorstwach spośród tych związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. 8 na 10 pracodawców chce ten czas celebrować z pracownikami w szczególny sposób. W wielu przypadkach firmy nie poprzestają na jednym pomyśle – wynika z badania „Plany Pracodawców”, realizowanego przez Randstad.

40pp-swieta-bonusy-1.png
40pp-swieta-bonusy-1.png

Pracownicze wigilie to wciąż najczęściej spotykana w polskich firmach inicjatywa związana ze świętami Bożego Narodzenia. W tym roku zorganizuje je 47% pracodawców – to więcej niż przed rokiem. Mniej firm zdecyduje się natomiast na premie świąteczne (34%) i bony towarowe (26%). Co piąta firma przekaże upominki dla dzieci lub całych rodzin pracowników, 18% zamierza wspólnie z pracownikami zaangażować się w akcje charytatywne, a jedynie 2% – zorganizować spotkanie świąteczne w szerszym gronie, także z rodzinami pracowników. W tym roku wzrósł odsetek firm (z 13 do 16%), które w związku ze świętami nie podejmą żadnych szczególnych działań.

najczęściej co najmniej 2 bonusy świąteczne – pracodawcy spotkania wigilijne łączą na ogół z premiami

16% polskich pracodawców planuje tylko jedną inicjatywę. Pozostali zaproponują pracownikom więcej działań – najczęściej dwa (37%) lub trzy (22%). Jeśli firma zamierza podjąć tylko jedną inicjatywę, to najczęściej będzie to świąteczne spotkanie dla pracowników, premia świąteczna lub bony podarunkowe. Pracodawcy najczęściej łączyć zamierzają premie, bony podarunkowe lub upominki z pracowniczymi wigiliami.
W najnowszej edycji badania znacząco wzrósł odsetek pracodawców, którzy na inicjatywy świąteczne zamierzają wydać powyżej 500 zł w przeliczeniu na jednego pracownika (z 13 do 20%). Największa (30%) jest jednak grupa firm, które chcą zmieścić się z tymi wydatkami w przedziale od 100 do 300 złotych.

40pp-swieta-bonusy-2.png
40pp-swieta-bonusy-2.png

premie i bony towarowe najczęściej dla całej załogi, ale nie zawsze w tej samej kwocie dla wszystkich

W firmach, które zdecydowały się przyznać pracownikom świąteczne premie, najczęściej dodatkowe pieniądze przed Bożym Narodzeniem trafią do wszystkich pracowników bez wyjątków (76%). 16% firm przekaże je większości zatrudnionych, 5% - mniej niż połowie załogi, a 2% - tylko pojedynczym pracownikom. Bony będę przekazywane bardziej powszechnie. Spośród pracodawców, którzy zmierzają je wręczać pracownikom, 89% przekaże vouchery wszystkim zatrudnionym.

Wartość premii świątecznych w większości przypadków uzależniona będzie od zajmowanego stanowiska lub działu, w którym pracujemy (66%). Podobnie jest w przypadku wartości bonów towarowych.