Według przepisów kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę może być zarówno ustne, jak i pisemne, jednak w praktyce najlepiej przygotować podanie o rozwiązanie umowy o pracę. Zastosowanie ustnej formy jest także wiążące, jednak może być problematyczne w sytuacji konfliktu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Na początek warto sprecyzować, jakie okresy wypowiedzenia są obowiązujące w Polsce. Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy w firmie. Wyróżnić można trzy długości okresu wypowiedzenia:

 • 2 tygodnie, jeśli czas zatrudnienia pracownika był krótszy niż 6 miesięcy,
 • miesiąc, jeśli staż pracy podwładnego w danej firmie wynosi od 6 miesięcy do 3 lat,
 • trzy miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był w przedsiębiorstwie powyżej 3 lat.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony może nastąpić w momencie zakończenia umowy, bez okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że pracodawca może powiedzieć podwładnemu, że nie przedłuża z nim umowy. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony musi być zawsze poparte jakimś powodem ze strony pracodawcy. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny, to warto dodać, że w takiej sytuacji okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze (jeżeli umowa zawarta była na mniej niż 2 tygodnie),
 • tydzień (jeśli czas trwania umowy wynosił od 2 tygodni do miesiąca),
 • dwa tygodnie (jeśli umowa została zawarta na dłużej niż miesiąc).

 W trakcie całego okresu wypowiedzenia pracownik musi wykonywać swoje obowiązki i codzienne zadania. Pracodawca może wysłać podwładnego na niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub wypłacić ekwiwalent pieniężny za pozostałe dni urlopu. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika dotyczy różnych sytuacji, na przykład znalezienia lepszej pracy lub chęci rezygnacji z zatrudnienia w obecnym zakładzie pracy. Możliwe jest także rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach, takich jak:

 • zwolnienie dyscyplinarne, na przykład pracownik naruszył obowiązki pracownicze i nie przychodził do pracy bez podania przyczyny (rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika),
 • utrata uprawnień przez pracownika do wykonywania zawodu,
 • przestępstwa, którego dokonał się pracownik,
 • likwidacja zakładu pracy,
 • stwierdzenie przez lekarza, że praca wpływa szkodliwie na zdrowie pracownika,
 • gdy pracodawca naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika (rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy). 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Najbardziej bezkonfliktowym sposobem zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia może ulec skróceniu. Zdarza się, że pracownik chce odejść z firmy jak najszybciej, ponieważ znalazł lepszą ofertę zatrudnienia. Pracownik może zaproponować rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, jednak w wielu przypadkach pracodawcy nie zgadzają się na taką formę zakończenia stosunku pracy. Jest to związane z zadaniami lub projektami, które pracownik powinien dokończyć w danej firmie.