Do końca tego roku stworzenie nowych miejsc pracy prognozuje 40% badanych przez Randstad przedsiębiorców. Co roku III kwartał przynosi znaczne zwiększenie odsetka firm, które zamierzają zatrudniać, ale takiego wyniku jeszcze nie notowaliśmy w wieloletniej historii badania „Plany Pracodawców”. Czy skala tych zmian będzie taka sama we wszystkich regionach? Czy liczbę pracowników tak chętnie zwiększać zamierzają przedsiębiorcy we wszystkich branżach? Szczegóły przynosi najnowszy raport Instytutu Badawczego Randstad.

pobierz pełny raport »

Aż trudno w to uwierzyć, że jeszcze 8 lat temu w III kwartale tworzenie nowych stanowisk pracy deklarowało tylko 2 na 10 przedsiębiorców, 65% nie zamierzało zmieniać poziomu zatrudnienia w firmie, a 14% wieściło redukcję. Ten pierwszy odsetek od 3 lat systematycznie rośnie. Najnowsze wskazania (40%) są wyższe o 3 p.p. rok do roku i o 6 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału.

na zachodzie i północy deklaracje podwyżek częstsze

Na potrzeby badania „Plany Pracodawców” kraj dzielimy na 5 makroregionów, co pozwala nam porównać prognozy przedsiębiorców z różnych rejonów Polski. W najnowszej edycji raportu Randstad najczęściej zwiększenie zatrudnienia zapowiadają firmy z województw zachodnich (wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego – 45%) i północnych (pomorskiego i zachodniopomorskiego – 41%). W centralnych (mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie) i południowych (małopolskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie) regionach deklaracje wzrostu liczby pracowników pojawią się nieco rzadziej (39%) niż w skali kraju. Od wyników wspomnianych regionów wyraźnie odbiegają prognozy respondentów ze wschodnich województw (podkarpackie, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego). W tej części Polski nowe miejsca pracy zapowiada 32% przedsiębiorców, znacznie wyższy jest natomiast odsetek pracodawców, którzy rozważają redukcję (13%).

Stworzenie nowych miejsc pracy najczęściej zapowiadają firmy z największych polskich aglomeracji. W miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców blisko połowa przedsiębiorców (46%) ma takie plany. Niemal równie duże zapotrzebowanie na nowych pracowników do końca roku deklarują przedsiębiorcy działający na wsiach w obrębie aglomeracji oraz tych z dala od dużych miast (po 45%).

Nieco mniejsze zapotrzebowanie przejawiają przedsiębiorcy z miast od 20 do 50 tysięcy mieszkańców (33%) i mniejszych miejscowości (32%).

w budownictwie i przemyśle największe zapotrzebowanie

Branża budowlana jest w najnowszym raporcie Randstad tą branżą, w której przedsiębiorcy najczęściej będą szukać nowych pracowników (45%). Wysokie zapotrzebowanie notujemy także w przemyśle (44%), w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (44%) oraz handlu i naprawach (40%). Najczęściej deklaracje o redukcji zatrudnienia pojawiły się wśród przedsiębiorców zajmujących się gospodarką magazynową i łącznością (12%) oraz pośrednictwem finansowym (12%).

pobierz pełny raport »

W każdej edycji badania „Plany Pracodawców” prezentujemy oceny i prognozy przedsiębiorców dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce, własnej kondycji finansowej, planów w zakresie zatrudnienia i zmian w wynagrodzeniu. Ze szczegółowymi wynikami raportu można zapoznać się w informacji prasowej »