Regulacje BHP mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników. Zgodnie z nimi pracodawca musi zapewnić swoim podwładnym odpowiednie warunki w firmie. Aby zabezpieczyć ich przed szkodliwymi czynnikami, które występują w danym zakładzie pracy, powinien wprowadzić specjalny rodzaj stroju – jest nim odzież ochronna. Przepisy BHP jasno określają, kiedy musi ona być stosowana. Co istotne, ten typ ubioru jest czymś innym niż tzw. odzież robocza.

Co to jest odzież ochronna? Przepisy BHP

Według przepisów BHP odzież ochronna to rodzaj ubrania, które zakrywa lub zastępuje osobisty strój pracownika. Jego celem jest ochrona danej osoby przed potencjalnymi zagrożeniami, które mogą występować na stanowisku jej pracy. Zabezpiecza więc przed ewentualnymi urazami, zranieniami lub oddziaływaniem szkodliwych dla zdrowia czynników, takich jak np. żrące substancje chemiczne, prąd, wysokie lub niskie temperatury oraz zagrożenia mechaniczne.

Jeśli chodzi o odzież ochronną, przepisy BHP wymagają, aby spełniała ona stosowne standardy. Tego typu strój musi być odpowiednio zaprojektowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów, aby zapewniał nie tylko bezpieczeństwo, lecz także komfort i wygodę podczas pracy. Odzież ochronna powinna mieć stosowne certyfikaty, na podstawie których można stwierdzić, że spełnia wymagania wyznaczone przez konkretne normy.

Odzież ochronna a przepisy BHP – jakie są rodzaje zabezpieczających ubrań?

Zgodnie z przepisami BHP odzież ochronna może mieć kilka rodzajów. Różnią się one ze względu na przeznaczenie. Typy ubrania ochronnego to:

  • odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi, np. substancjami żrącymi;
  • odzież zabezpieczająca przed groźnym dla zdrowia i życia porażeniem prądem (stosowana m.in. przez pracowników, którzy pracują przy instalacjach energetycznych);
  • odzież antystatyczna ESD, chroniąca przed ładunkami elektrostatycznymi (wykorzystywana podczas obowiązków zawodowych związanych z kontaktem z oparami substancji palnych lub wybuchowych, przy których zbyt duży ładunek elektrostatyczny może grozić pożarem lub wybuchem);
  • odzież termiczna, chroniąca przed oddziaływaniem bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur;
  • odzież zabezpieczająca przed promieniowaniem elektromagnetycznym (stosowana m.in. w laboratoriach i placówkach medycznych);
  • odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi, która ma zabezpieczać przed zakażeniem się drobnoustrojami (stosowana m.in. w gabinetach weterynaryjnych);
  • odzież zabezpieczająca przed czynnikami mechanicznymi, które mogą doprowadzić do urazu lub wypadku (stosowana np. w sektorze budowlanym);
  • odzież ostrzegawcza, której zadaniem jest poprawa widoczności pracownika, np. gdy wykonuje on prace na drodze;
  •  odzież chroniąca przed uciążliwymi, zagrażającymi zdrowiu i życiu warunkami atmosferycznymi oraz wodą.

 

Nie stosuje się rozróżnienia ze względu na materiał, z którego wykonana jest odzież ochronna. Przepisy BHP mówią jednak, że musi być on ściśle powiązany z funkcją konkretnego typu ubrania.

Odzież ochronna i odzież robocza a przepisy BHP

Jeśli chodzi o ubranie, jakim jest odzież robocza, przepisy BHP również definiują jego charakterystykę. Co ważne, taki strój jest czymś innym niż odzież ochronna. Jego zadaniem nie jest zabezpieczanie zdrowia lub życia pracownika, a jedynie jego osobistej garderoby. Odzież robocza chroni przed zabrudzeniami oraz zbyt szybkim zniszczeniem ubrania. Wykorzystuje się ją także wtedy, gdy konieczne jest zachowanie wyjątkowej czystości wytwarzanych przez pracowników produktów. Odzież robocza jest więc stosowana m.in. przez ogrodników, budowlańców, magazynierów, lekarzy, pracowników produkcji oraz osoby zatrudnione w sektorze gastronomicznym.