Gdy mowa o metodach na zachęcanie ludzi do pracy, pierwszym skojarzeniem jest zazwyczaj płacowe motywowanie pracowników. Wysoka pensja, a także różnego typu premie i dodatki bezsprzecznie mają ogromne znaczenie dla poczucia satysfakcji i efektywnego wykonywania obowiązków służbowych. Okazuje się jednak, że pieniądze to nie wszystko. Równie istotne jest pozafinansowe motywowanie pracowników, które może być realizowane na rozmaite sposoby.

Płacowe motywowanie pracowników

Skuteczne motywowanie pracowników wciąż opiera się na wysokim wynagrodzeniu. Odpowiednia pensja, adekwatna do doświadczenia, kompetencji i  stopnia zaangażowania w pracę to podstawa zadowolenia podwładnych. Trudno bowiem oczekiwać, że osoba, której zarobki są niewspółmierne do ilości obowiązków, będzie wykonywała swoje zadania z radością i ochotą. Dlatego też, motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie należy rozpocząć od zaproponowania im godziwej stawki.

Płacowe motywowanie pracowników to jednak nie tylko stałe, satysfakcjonujące wynagrodzenie. Istotne jest także docenianie podwładnych na bieżąco. Jeżeli wykazują się  wyjątkowym zaangażowaniem, które przekłada się na rozwój firmy, warto zaproponować im podwyżkę lub premię. Tego typu gratyfikacje finansowe stanowią doskonały element motywowania pracowników do pracy.

Pozafinansowe motywowanie pracowników

O tym, jak wygląda pozapłacowe motywowanie pracowników na przykładzie firmy można by mówić wiele. Warto przyjrzeć się zwłaszcza kilku podstawowym czynnikom, które zachęcają ludzi do działania.

Ważnym elementem skutecznego motywowania pracowników w przedsiębiorstwie jest docenianie ich dokonań. Nie chodzi tu jedynie o finansową gratyfikację, ale również pochwały słowne. Przełożony powinien zauważać starania swoich podwładnych i zwracać uwagę na ich profesjonalizm i sukcesy. Taki sposób motywowania pracowników wpływa pozytywnie na cały zespół.

Pracodawca powinien również na bieżąco interesować się pracą swoich podwładnych i dawać im do zrozumienia, że mogą na niego liczyć. Efektywne motywowanie pracowników wymaga bowiem bardzo dobrej komunikacji. Okazywanie zrozumienia i zaufania ze strony szefa, a także omawianie pojawiających się trudności dają poczucie bezpieczeństwa i zachęcają do dalszego wysiłku. Co ważne, w takiej sytuacji nawet krytyka ze strony pracodawcy może być elementem motywowania pracowników. Musi być jednak oczywiście konstruktywna.

Istotnym czynnikiem pozafinansowego motywowania pracowników jest też możliwość zdobywania nowych kompetencji. Pracodawca powinien odpowiednio wykorzystywać potencjał swoich podwładnych i zapewniać im szansę na ciągły rozwój zawodowy. Dzięki temu, będzie mógł zbudować naprawdę profesjonalny i chętny do działania zespół.

Pracodawca, któremu zależy na skutecznym motywowaniu pracowników, powinien też zwrócić uwagę na panującą w firmie atmosferę. Umiejętność wysłuchania problemów i sprawiedliwego rozsądzania sporów są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jeśli chodzi o motywowanie pracowników, wskazówką dla menedżerów jest więc przede wszystkim zwrócenie uwagi na komunikację z podwładnymi i odpowiednie rozpoznanie ich potrzeb. Dzięki temu, zarządzanie zespołem może stać się o wiele bardziej efektywne.

Efektywne motywowanie pracowników za pomocą benefitów pozapłacowych

Pozafinansowe motywowanie pracowników może być też realizowane za pomocą przydzielania dodatków do wynagrodzenia w postaci benefitów. Wśród najpopularniejszych pozapłacowych świadczeń pracowniczych znajdują się, m.in.:

  • prywatna opieka medyczna,
  • ubezpieczenie na życie,
  • karta Multisport,
  • kursy i szkolenia,
  • możliwość pracy zdalnej,
  • darmowe bilety wstępu do instytucji kultury,
  • elastyczny czas pracy,
  • wyjazdy integracyjne.

 

Należy jednak pamiętać, że tego typu pozapłacowe motywowanie pracowników powinny odpowiadać ich potrzebom.