Kodeks pracy nie określa jednoznacznie, jak powinno wyglądać podanie o urlop. W niektórych firmach, zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach, wniosek urlopowy jest tworzony zgodnie z szablonem lub składany poprzez wewnętrzny system komputerowy. W mniejszych firmach wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od wskazań pracodawcy. Wiele osób zastanawia się, jak napisać podanie o urlop bezpłatny czy wychowawczy i kiedy złożyć takie wnioski.

Podanie o urlop: najważniejsze zasady urlopowe

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do wypoczynku. Osoba, która przepracowała mniej niż 10 lat, ma w ciągu roku kalendarzowego 20 dni urlopowych, natomiast pracownik, który przepracował ponad 10 lat, ma do wykorzystania 26 dni wolnych. Dodatkowo każdy pracownik ma prawo do 14 niczym nieprzerwanych dni wolnych. Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma także 4 dni urlopu na żądanie (wliczane w pulę urlopową 20 lub 26 dni). Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Co ważne, złożenie podania o urlop nie jest jednoznaczne z możliwością skorzystania z tego urlopu we wskazanym terminie. Pracodawca może nie wyrazić zgody na urlop w danym terminie. W niektórych firmach obowiązuje plan urlopów. Oznacza to, że wszyscy pracownicy muszą złożyć wnioski urlopowe przed określonym terminem, którym zwykle jest marzec. Warto dodać, że podanie o urlop na żądanie nie jest obowiązkiem pracownika, ponieważ urlop ten może wykorzystać w dowolnym terminie. Można wymienić wiele rodzajów wniosków urlopowych, na przykład podanie o urlop zdrowotny, rodzicielski lub dziekański (który dotyczy studentów).

Podanie o urlop: jak napisać wniosek?

Podanie o urlop wypoczynkowy powinno zawierać następujące informacje:

  • datę i miejsce złożenia wniosku,
  • dane pracownika: imię i nazwisko, stanowisko pracy,
  • konkretne daty, w których pracownik chce wziąć wolne,
  • podpis pracownika i podpis pracodawcy.

Przykładowa treść samego wniosku urlopowego może brzmieć w następujący sposób: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu w dniach 10–15 marca 2019 roku”. Podobnie może wyglądać podanie o urlop okolicznościowy, przy czym w podaniu należy dodatkowo podać powód urlopu (na przykład ślub). Warto dodać, że wniosek urlopowy może być przygotowany w formie papierowej, i dostarczony do działu kadr lub do szefa, albo w formie elektronicznej. W niektórych firmach pracownik i pracodawca składają podpis elektroniczny pod wszelkimi wnioskami i podaniami. Wnioski elektroniczne są bardzo wygodne, ponieważ system komputerowy sam zlicza liczbę przysługujących dni wolnych, a także przesyła powiadomienia dla pracownika i pracodawcy lub kierownika danego działu z informacją, że nadchodzi urlop wypoczynkowy. Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku podania o urlop bezpłatny, ponieważ pracownik może zostać poproszony o podanie powodu lub ogólnej motywacji, dlaczego chce wykorzystać taki urlop. Dużo więcej informacji powinno zawierać podanie o urlop macierzyński, ponieważ pracownica powinna w nim zawrzeć nie tylko swoje dane, ale także imię i nazwisko dziecka oraz datę porodu. Warto dodać, że urlop macierzyński jest obowiązkowy i kobieta nie może się go zrzec. W myśl przepisów dokumentem obowiązkowym jest podanie o urlop ojcowski, które powinno zostać złożone przez mężczyznę maksymalnie 7 dni przed terminem urlopu. Jeśli chodzi o podanie o urlop wychowawczy, to należy go dostarczyć na 21 dni przed planowaną datą urlopu.