Pracownicy, którzy podjęli decyzję o rezygnacji z pracy, zwykle decydują się na stworzenia podania o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron. To rozwiązanie umowy jest najwygodniejsze i pozwala na szybkie odejście z miejsca pracy. Niestety, wielu pracodawców dokładnie przestrzega okresów wypowiedzenia, dlatego decydując się na zwolnienie, warto jest przygotować odpowiedni dokument jak najszybciej.

Podanie o zwolnienie z pracy: co powinno zawierać?

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron lub też za wypowiedzeniem. Pierwsze rozwiązanie jest zwykle korzystniejsze dla pracownika, jeśli odchodzi on do innego miejsca pracy, ponieważ możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia. W przypadku, w którym pracownik napisze podanie o zwolnienie z pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ważne jest sprawdzenie, od kiedy jest się zatrudnionym u danego pracodawcy. Pracownicy, którzy zastanawiają się nad tym, jak napisać podanie o zwolnienie z pracy, powinni sprawdzić, jaki okres wypowiedzenia im przysługuje. Zgodnie z Kodeksem Pracy, osoba zatrudniona w danym miejscu poniżej 6 miesięcy ma 2- tygodniowy okres wypowiedzenia, natomiast pracownik, który w danym miejscu przepracował od 6 miesięcy do 3 lat, ma miesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku osoby, która w konkretnej firmie przepracowała powyżej 3 lat, okres wypowiedzenia wydłuża się do 3 miesięcy. Warto dodać, że czasami pojawiają się wewnętrzne przepisy pracodawcy, które wydłużają okresy wypowiedzenia. Jest to szczególnie popularne rozwiązanie w firmach z dużą rotacją pracowników. Umowę o pracę można także rozwiązać w trybie natychmiastowym, ale tylko w przypadku, w którym pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki i prawa (na przykład stosuje mobbing) lub też w sytuacji, w której lekarz wydał zaświadczenie, że wykonywana praca jest szkodliwa dla zdrowia pracownika. Decydując się na napisanie podania o zwolnienie z pracy, warto także pamiętać o tym, że pracodawca może poprosić o wykorzystanie zaległego urlopu.

 

Jak napisać podanie o zwolnienie z pracy?

W Internecie można znaleźć wzory podania o zwolnienie z pracy, jednak warto pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy o pracę nie musi być napisane na podstawie wzoru, chyba że istnieją wewnętrzne regulacje w firmie. Według przepisów Kodeksu Pracy nie ma obowiązku składania pisemnego podania o zwolnienie z pracy i można to zrobić w formie ustnej, jednak dużo lepszym rozwiązaniem jest stworzenie formalnego dokumentu, na podstawie którego można udowodnić fakt wypowiedzenia. Podanie o zwolnienie z pracy powinno zawierać następujące informacje:

  • miejscowość i datę,
  • dane pracownika,
  • dane pracodawcy,
  • nazwę stanowiska pracy,
  • miejsce na podpis pracownika i pracodawcy

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, pracownik nie musi podawać daty ostatniego dnia w pracy, ponieważ określa to Kodeks Pracy. Podobnie wygląda wzór podania o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron. Jak napisać podanie o zwolnienie z pracy za porozumieniem stron? Przede wszystkim, pracownik powinien w podaniu wpisać termin rozwiązania umowy. Termin ten jest tak naprawdę tylko propozycją ze strony pracownika, ponieważ pracodawca może się nie zgodzić na konkretną datę. Jeśli jedna ze stron nie zgodzi się na warunki podane w rozwiązaniu umowy o pracę, to nie dochodzi do porozumienia. Oznacza to, że pracownik musi pozostać w danym miejscu pracy aż do końca okresu wypowiedzenia.