Na razie Polacy nie planują zdecydowanych ruchów w swojej karierze zawodowej, w ostatnim półroczu większość z nas nie ma za sobą intensywnych zmian – wynika z najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy”. Okazuje się, że coraz częściej motorem poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia niekoniecznie jest wynagrodzenie. Rozwój zawodowy zyskał na znaczeniu wśród respondentów.

inżynierowie częściej rzucali pracę, menedżerowie najbardziej lojalni

Pracodawców w ostatnim czasie zmieniamy nieco rzadziej niż zazwyczaj. Uspokojenie tego trendu obserwujemy od kilku kwartałów. W ciągu drugiej połowy ubiegłego roku na zmianę miejsca pracy zdecydował się co piąty Polak, a stanowisko zmienił co czwarty.

pobierz szczegółowy raport »

Pracodawcę najczęściej zmieniali mieszkańcy średnich miast o populacji od 50 do 200 tysięcy osób (30%) oraz mieszkańcy wsi – zarówno tych w obrębie aglomeracji miejskich (27%), jak i tych z dala od dużych ośrodków (27%). Wśród grup zawodowych najczęściej zmieniających miejscy pracy w ostatnim czasie dominują inżynierowie (38%), robotnicy niewykwalifikowani (31%) oraz pracownicy administracyjni (22%). Najbardziej lojalni wobec film w ostatnim czasie byli członkowie kadry zarządzającej – zarówno średniego (12%), jak i wyższego szczebla (14%), a także mistrzowie i brygadziści (13% zmieniło pracodawcę). Na zmiany miejsca zatrudnienia zdecydowanie najczęściej zdecydowali się pracownicy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (44%).

perspektywy rozwoju ważniejsze niż pensja?

Chęć rozwoju zawodowego staje się najczęstszą przyczyną poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia – wskazuje ją co drugi ankietowany, a dla co czwartego to główny powód zmian. Wciąż oczywiście istotny jest czynnik ekonomiczny, ale wynagrodzenie nie dominuje już wśród powodów wyboru nowego pracodawcy.

Pracownicy cenią sobie pracodawców, którzy proponują im lepsze formy zatrudnienia – takie, które bardziej odpowiadają ich potrzebom. Często oznacza to zmianę umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę lub oferowanie od razu zatrudnienia na stałe.

Czynnikiem, który znacząco wzrósł w zestawieniu z poprzednimi latami, jest niezadowolenie z dotychczasowego pracodawcy. Wskazuje je 30% badanych. Podobny wynik notowaliśmy ostatni raz blisko 4 lata temu.

Utratę pracy, czy to z powodu wypowiedzenia nam umowy przez pracodawcę, czy z powodu likwidacji firmy, wskazuje niemal co piąty respondent. Jednocześnie 16% podaje ten powód jak kluczowy, co sprawia, że ten czynnik plasuje się na trzecim miejscu wśród głównych przyczyn zmiany miejsca zatrudnienia.

przeglądamy intensywnie oferty czy czekamy aż praca nas znajdzie?

1/3 ankietowanych w ciągu najbliższego półrocza rozważa zmianę pracy. W tej grupie co czwarty respondent zatrudnienia szuka aktywnie, a większość (70%) tylko rozgląda się za ofertami. 5% ankietowanych nie podjęło jeszcze żadnych działań w tym kierunku. Porównując te wyniki z poprzednimi kwartałami, dostrzegamy, że wzrasta nieznacznie liczba osób sondujących sytuację na rynku, a maleje odsetek ankietowanych, którzy nowego zajęcia poszukują intensywnie.

Aktywniej niż w innych regionach zatrudnienia szukają mieszkańcy zachodnich terenów kraju (34%), ale też w tych województwach deklaracje w ogóle odsetek osób zamierzających pracę zmieniać jest wysoki i wynosi 40%.

Intensywniej oferty pracy przeglądają kobiety (28%), wiek w tej kwestii nie ma większego znaczenia. Za to ewidentnie widać w badaniu różnicę pomiędzy formą umowy. Aktywne poszukiwanie nowego zatrudnienia najczęściej deklarują osoby zatrudnione na umowy zlecenie lub umowy o dzieło (35%).

Nie jest jednocześnie tak, że ci ankietowani, którzy pracy zmieniać na razie nie zamierzają (67%), zupełnie nie orientują się w sytuacji na rynku pracy. W tej grupie 11% na bieżąco monitoruje pojawiające się oferty pracy, a 56% stara się być na bieżąco.

pobierz raport »