Zaświadczenie o niekaralności wymagane jest w przypadku wykonywania określonych zawodów. Wśród nich znajdują się profesja nauczyciela, wychowawcy na obozach dla dzieci, urzędnika służby cywilnej, opiekuna żłobka, trenera lub instruktora sportowego, księgowego oraz pośrednika ubezpieczeniowego lub finansowego. Zdobycie dokumentu nie jest trudne – w niektórych przypadkach można otrzymać go nawet natychmiastowo.

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności przez internet?

Uzyskanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, że dana osoba nigdy nie weszła w konflikt z prawem, jest bardzo proste. Można otrzymać go nawet bez wychodzenia z domu. Umożliwia to zaświadczenie o niekaralności online, dostępne na stronie internetowej Krajowego Rejestru Karnego (e-KRK).

Aby uzyskać dostęp do zaświadczenia o niekaralności przez internet, należy kolejno:

  • utworzyć  tzw. profil zaufany (na odpowiedniej stronie internetowej lub za pośrednictwem banku)  lub certyfikat kwalifikowany (czyli weryfikator podpisu elektronicznego),
  • zarejestrować się w internetowym systemie Krajowego Rejestru Karnego,
  • wypełnić i złożyć dostępny w systemie wniosek o udzielenie informacji o sobie,
  • podpisać wniosek przy pomocy profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,
  • opłacić koszt wydania świadectwa o niekaralności (jego cena to 20 zł).

 

Czas oczekiwania na oświadczenie o niekaralności wynosi maksymalnie 7 dni od chwili złożenia wniosku. W praktyce zazwyczaj otrzymuje się je bardzo szybko – najczęściej tego samego dnia. Należy przy tym pamiętać, że zaświadczenie o niekaralności online ma formę elektroniczną – występuje w postaci pliku XML, który można zapisać na płycie CD lub nośniku USB.  Po wydrukowaniu przestaje być ono oficjalnym dokumentem. Osoby, które zdecydują się na zdobycie zaświadczenia o niekaralności przez internet, mogą zatem posługiwać się jedynie cyfrową wersją świadectwa.

Zaświadczenie o niekaralności – gdzie złożyć wniosek stacjonarnie?

Świadectwo niekaralności można także otrzymać w tradycyjny sposób. Wymaga to udania się do punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Tego typu placówki znajdują się przy niektórych sądach okręgowych i rejonowych. Osoby mieszkające w Warszawie mogą także wybrać się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, które znajduje się przy ul. Czerniakowskiej 100.

Aby dostać dokument o niekaralności w punkcie stacjonarnym, trzeba pobrać wniosek o jego wydanie ze strony KRK lub poprosić o niego na miejscu. Po jego wypełnieniu należy uiścić zapłatę w wysokości 30 zł – najlepiej zrobić to w kasie danej placówki, choć można także wykonać wcześniej przelew i dostarczyć jedynie jego potwierdzenie. Zaświadczenie o niekaralności w większości przypadków wydawane jest natychmiast. Przychodząc do punktu KRK, nie można jednak zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości – bez niego nie otrzyma się świadectwa.

Jak otrzymać wniosek o niekaralności za pośrednictwem poczty?

Trzecim sposobem na uzyskanie zaświadczenia o niekaralności jest wysłanie listu. Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem zapłaty należy wysłać do wybranego punktu informacyjnego KRK lub do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie. W takim przypadku czas oczekiwania na dokument może być dłuższy –  urząd wysyła go w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku, co oznacza, że świadectwo może dojść do zainteresowanego nawet po 2 tygodniach od wysłania prośby o jego wydanie.

Ile jest ważne zaświadczenie o niekaralności?

Zgodnie z przepisami prawa zaświadczenie o niekaralności z KRK stanowi potwierdzenie stanu rzeczy z dnia, w którym wydano informację. Dokument nie może więc zostać wydany ani z datą wsteczną, ani z przyszłą.

Takie oświadczenie nie ma też terminu ważności. W praktyce oznacza to, że pismo jest aktualne do momentu zmiany statusu karalności danej osoby.