co to jest autozapis do PPK?

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych informujemy, że podmiot zatrudniający jest zobowiązany do przeprowadzenia raz na 4 lata tzw. autozapisu, czyli automatycznego zapisu do PPK osób, które są w wieku 18-54 lat i podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Z przepisów dotyczących ponownego autozapisu wynika tym samym, że deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK wygasają raz na 4 lata z ostatnim dniem lutego. 

Zgodnie z zapisami ustawy, pierwszy autozapis ma mieć miejsce w 2023 roku, a więc obecne deklaracje rezygnacji obowiązują do dnia 28.02.2023r.

Tym samym informujemy, że od 01.04.2023r. podmiot zatrudniający wznowi dokonywanie wpłat za osobę, która wcześniej zrezygnowała z PPK, chyba, że osoba ta ponownie złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Kolejne lata, w których będzie miał miejsce autozapis to odpowiednio rok 2027, 2031, 2035 itd.

termin ważności deklaracji rezygnacji z PPK.

Należy podkreślić, że wszystkie obecne deklaracje rezygnacji z PPK przestają obowiązywać w tym samym terminie, tj. z ostatnim dniem lutego roku, w którym jest przewidziany autozapis, niezależnie od daty wdrożenia PPK, daty zatrudnienia pracownika czy złożenia rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

PRZYKŁAD: zarówno rezygnacja złożona w listopadzie 2019, jak i rezygnacja złożona w lutym 2023 ma termin ważności do 28.02.2023r. 

kogo dotyczy autozapis do PPK ?

Ponowny automatyczny zapis dotyczy każdej osoby w wieku 18-54 lata, która podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie-emerytalne i złożyła wcześniej deklarację rezygnacji z PPK. 

Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba zatrudniona zrezygnowała z PPK po zawarciu w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK, czy też złożyła deklarację rezygnacji przed zawarciem tejże umowy i do PPK zgłoszona nigdy nie została (tj. czy fizycznie stała się uczestnikiem PPK, czy też nie).

 

jakie działania może podjąć pracownik ?

W razie pojawienia się pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z konsultantem obsługującym.

chcesz oszczędzać w PPK nadal nie chcesz oszczędzać w PPK
Jeśli wcześniej złożyłeś rezygnację z PPK, jesteś w przedziale wiekowym 18-54 lat

nic nie musisz robić, dopełnimy za Ciebie wszystkich formalności i rozpoczniemy przekazywanie wpłat na Twój indywidualny rachunek PPK

wypełnij deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (kliknij tutaj) i złóż ją w oryginale osobie obsługującej Cię w spółce grupy Randstad.
Ponowna rezygnacja z PPK może być złożona najwcześniej 01.03.2023

Jeśli wcześniej złożyłeś rezygnację z PPK, przed 1 kwietnia 2023r. ukończysz 55 lat

wypełnij wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (kliknij tutaj) lub wniosek o dokonywanie wpłat PPK (kliknij tutaj) i złóż go w oryginale osobie obsługującej Cię w spółce grupy Randstad

 

nic nie musisz robić, nie zgłosimy Cię do PPK i nie będziemy naliczać i pobierać wpłat PPK, ponieważ, z tytułu wieku, nie podlegasz pod automatyczny zapis PPK

najczęściej zadawane pytania