Lokalizacja naszego miejsca pracy jest jednym z tych czynników, który może wpływać na postrzeganie naszego pracodawcy jako atrakcyjnego. Duża odległość lub utrudniony dojazd mogą nas do pracy skutecznie zniechęcać.

O tym, że dystans, który trzeba pokonać w drodze do pracy w Polsce jest wyzwaniem dla pracowników, ale też często dla pracodawców, świadczą wyniki najnowszego badania „Monitor Rynku Pracy”, które Randstad prowadzi cykliczne od blisko dekady. Okazuje się, że 42% polskich pracowników pracuje poza miejscem swojego zamieszkania. Odsetek ten jest jeszcze większy, gdy spoglądamy na południowe rejony Polski (47%) – województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie.

dłuższa droga do pracy to domena terenów wiejskich, najczęściej dojeżdżają też najmłodsi pracownicy

Najrzadziej poza miejscem swojego zamieszkania pracują respondenci z największych miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców (zaledwie 1 na 10). W najmniejszych miastach pracownicy dzielą się niemal równo na pół – 51% z nich pracuje tam, gdzie mieszka, a 49% poza miejscem zamieszkania. Tymczasem na wsiach ten odsetek jest największy – waha się od 76% w przypadku wsi sąsiadującej z aglomeracją do 78% w przypadku tych z dala od metropolii.

Dojeżdżać do pracy poza miejscem zamieszkania częściej muszą mężczyźni (43%) niż kobiety (40%). Największy odsetek dojeżdżających notujemy wśród najmłodszych pracowników do 29 roku życia (45%), niewiele mniejszy jest wśród najstarszych zatrudnionych powyżej 50 roku życia (43%). Najrzadziej poza miejsce zamieszkania w drogę do pracy wyruszają trzydziestolatkowie (36%).

Z dala od domu pracuje jedynie 1/3 osób z wyższym wykształceniem i ponad połowa (52%) osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym. Najczęściej poza granice swojej miejscowości do pracy podróżować muszą technicy i robotnicy wykwalifikowani (52%), mistrzowie i brygadziści (48%), robotnicy niewykwalifikowani (46%), kierowcy średniego szczebla (46%) oraz kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (45%).

Pod względem sposobu zatrudnienia wyróżniają szczególnie osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określone – wśród nich ponad połowa respondentów (52%) musi dojeżdżać do pracy poza granice miejscowości, w której mieszka.

co mogłoby przekonać pracowników do podejmowania pracy bliżej domu?

Gdy osoby, które dojeżdżają do pracy z dala od miejsca zamieszkania, pytamy, co może ich przekonać do podjęcia pracy w najbliższym sąsiedztwie domu, najczęściej odpowiadaj, że konkurencyjne wynagrodzenie (62%). Ważne są jednak także aspekty czasu i kosztów dojazdu do pracy. Jest to szczególne istotne w przypadku ograniczonego zasięgu komunikacji publicznej – zarówno kolejowej, jak i autobusowej – w wielu regionach Polski. Są miejsca, gdzie do pracy, szczególnie tej w odległej miejscowości, można dotrzeć jedynie własnym autem.

Zresztą w tej sytuacji pracodawcy coraz częściej organizują specjalne przewozy pracownicze, aby ułatwić pracownikom dotarcie do zakładów pracy. Zresztą Randstad wspiera w tym firmie, oferując im realizację takich przewozów pracowniczych – takie rozwiązanie na rynku przybliżamy w naszym serwisie internetowym.

pobierz pełny raport z badania monitor rynku pracy »

Pozostałe wyniki badania omawiamy również w naszej informacji prasowej »