Podstawowe dokumenty aplikacyjne to CV oraz list motywacyjny. Czasami jednak, wysyłając zgłoszenie, warto dodać jeszcze jeden element, czyli podanie o pracę. Za jego sprawą, kandydat na dane stanowisko wykazuje się dużą inicjatywą i pokazuje wyjątkowe zainteresowanie firmą, do której aplikuje. W związku z tym nawet krótkie podanie o pracę może sprawić, że pracodawca chętniej zaprosi taką osobę na rozmowę kwalifikacyjną.

kiedy podanie o pracę może pomóc w znalezieniu zatrudnienia?

Podanie o pracę można napisać w każdej sytuacji. Taki dodatkowy dokument zwraca uwagę rekrutera i zachęca go do zapoznania się z informacjami na temat kandydata. Podanie o pracę warto jednak dołączyć zwłaszcza w kilku przypadkach. Należy to zrobić, gdy:

 • nie ma się doświadczenia zawodowego – podanie o pierwszą pracę stanowi świetny sposób na zaprezentowanie się jako osoba zaangażowana i gotowa do nauki;
 • firma, do której się aplikuje, nie prowadzi w tym momencie rekrutacji – podanie o pracę bez ogłoszenia pokazuje determinację kandydata do podjęcia zatrudnienia w konkretnym przedsiębiorstwie;
 • aplikuje się na stanowisko, które jest niezwykle oblegane – nawet proste podanie o pracę może wyróżnić kandydata na tle innych osób;
 • odbyło się praktyki lub staż w danym przedsiębiorstwie – podanie o pracę pokazuje wówczas chęć dalszego rozwoju w firmie. 

podanie o pracę – jak napisać pismo?

Jeśli chodzi o podanie o pracę, wzór uniwersalny takiego pisma jest bardzo prosty. Należy jednak pamiętać o zawarciu wszystkich najważniejszych elementów. Należą do nich:

 • data sporządzenia dokumentu oraz nazwa miejscowości,
 • dane dotyczące kandydata do pracy (imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe),
 • nazwa i adres przedsiębiorstwa, do którego się aplikuje (opcjonalnie: imię i nazwisko konkretnej osoby, która pracuje w dziale HR firmy),
 • nagłówek („Podanie o pracę”),
 • treść pisma, która ma za zadanie przedstawić dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia,
 • podpis osoby składającej podanie o pracę,
 • informacje o załącznikach do dokumentu.

jak napisać dobre podanie o pracę?

Przede wszystkim trzeba skupić się na właściwej treści. Na wstępie należy zaznaczyć, jaką posadę chciałoby się objąć w danej firmie. Kolejnym krokiem jest przedstawienie się jako odpowiedniej osoby na to stanowisko. Należy więc zwięźle i konkretnie opisać zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe, a także wymienić najważniejsze osiągnięcia. Tego typu informacje mają być jedynie nawiązaniem i rozwinięciem tych, które znajdują się już w CV. W dobrym podaniu o pracę należy więc skupić się na podawaniu konkretnych kompetencji  i przykładów z życia zawodowego, które potwierdzą, że jest się idealnym kandydatem do pracy.

Jeżeli nie ma się doświadczenia zawodowego, należy skupić się na posiadanych predyspozycjach oraz umiejętnościach twardych i miękkich. Takie proste podanie o pracę powinno też nawiązywać do zdobytej w toku nauki wiedzy, którą można wykorzystać na konkretnym stanowisku. Oprócz tego dobrze  podkreślić  w nim swoje pasje, a także pokazać, dlaczego jest się zainteresowanym pracą dla danej firmy. W tym celu można odnieść się, np. do wartości przyświecających przedsiębiorstwu. Dzięki takiemu zabiegowi istnieje o wiele większa szansa na to, że kandydat bez doświadczenia otrzyma pozytywną odpowiedź na podanie o pracę.

jak zakończyć podanie o pracę?

Podanie o pracę warto zakończyć wyrażeniem chęci spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której kandydat będzie miał możliwość szerszego zaprezentowania swoich umiejętności i kompetencji. W tym miejscu warto też wspomnieć o załączonych dokumentach (np. CV). Całość podania o pracę wieńczy zwrot grzecznościowy oraz podpis osoby aplikującej.