Zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w lokalnym urzędzie pracy może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy ma się trudności z samodzielnym znalezieniem zatrudnienia. Cała procedura nie jest skomplikowana – należy jednak pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Zapisanie się do urzędu pracy w charakterze bezrobotnego nie należy do trudnych. Można to zrobić w tradycyjny sposób, poprzez udanie się do jego siedziby, która odpowiada miejscu zamieszkania danej osoby. Istnieje także szansa, aby zrobić to wygodnie, bez wychodzenia z domu, a więc przy wykorzystaniu wirtualnej sieci. Warto zatem wiedzieć, jak zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet oraz stacjonarnie, by móc wybrać najlepszą dla siebie opcję.

Kto może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Zastanawiając się, jak zarejestrować się do urzędu pracy, najpierw należy określić, kto w ogóle może to zrobić. Status bezrobotnego mogą uzyskać osoby w wieku 18–60 lat (w przypadku kobiet) oraz 18–65 lat (w przypadku mężczyzn), które nie są nigdzie zatrudnione ani nie wykonują pracy zarobkowej. Dotyczy to zarówno umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło). Trzeba także spełnić dodatkowe warunki. Warto poznać najważniejsze z nich. Zgodnie z nimi w urzędzie pracy mogą zarejestrować się osoby, które nie uczą się i nie studiują w trybie dziennym, nie nabyły prawa do emerytury lub jednej z rent (takich jak renta szkoleniowa, socjalna, rodzinna albo z tytułu niezdolności do pracy) oraz nie pobierają zasiłku stałego. Kluczowa jest też możliwość podjęcia pracy na etat. Pozostałe wymogi można przeczytać w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 2004 roku.

Sprawdź też: Spowolnienie gospodarcze wpływa na decyzje pracowników. Część z nich szuka dodatkowego zajęcia.

jak się zarejestrować do urzędu pracy w tradycyjny sposób?

Kwestia tego, jak zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny, jest bardzo prosta. Można to zrobić stacjonarnie, udając się do podmiotu właściwego miejscu zamieszkania. Należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. Trzeba pamiętać o:

 • dokumencie tożsamości (dowodzie osobistym lub paszporcie);
 • dyplomie ukończenia danej szkoły lub studiów;
 • wszystkich świadectwach pracy;
 • zaświadczeniu wskazującym na odbycie kursów i szkoleń;
 • dokumencie mówiącym o przeciwwskazaniach do świadczenia konkretnego rodzaju prac (jeśli takie występują);
 • orzeczeniu o niepełnosprawności (jeśli dotyczy to danej osoby);
 • książeczce wojskowej (dotyczy to mężczyzn, którzy mają za sobą zasadniczą służbę wojskową),
 • zaświadczeniu zawierającym informacje dotyczące kwoty zarobków i odprowadzanych składek w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin lub na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak zlecenie, świadczenie usług czy umowa agencyjna.

Oprócz tego w przypadku osób, których to dotyczy, konieczne jest dostarczenie decyzji w związku z likwidacją działalności gospodarczej oraz zaświadczeń dotyczących zawieszenia prowadzenia własnej firmy, okresu pobierania renty, zwolnienia z zakładu karnego, wykonywania pracy w zakładzie karnym oraz wysokości renty w przypadku pobierania renty rodzinnej. Z potrzebnymi dokumentami należy po prostu udać się do urzędu pracy. Na miejscu urzędnik dokona rejestracji.

Zobacz również: Mniej osób zmienia pracę, zmieniają się też przyczyny, dla których poszukujemy nowych pracodawców

jak zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet?

Cały proces uzyskiwania statusu bezrobotnego można załatwić przez internet. Jak się zarejestrować w urzędzie pracy online? Niezbędny do tego jest profil zaufany lub kwalifikowany podpiu elektroniczny. Następnie wystarczy kilka kroków:

 1. Otwórz stronę praca.gov.pl.
 2. Wybierz „Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy”.
 3. Kliknij opcję „Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)”.
 4. Wpisz nazwę właściwego ci urzędu pracy.
 5. Wybierz metodę rejestracji („Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy”).
 6. Wypełnij stosowny wniosek.
 7. Dodaj wszystkie potrzebne dokumenty w formie skanów.

Warto pamiętać, że można też zdecydować się na tzw. prejestrację. To połączenie metody offline i online. Polega ona na umówieniu się przez internet na stacjonarne spotkanie z urzędnikiem, co pozwala uniknąć czekania w kolejce. Można to zrobić również poprzez stronę internetową praca.gov.pl.

czy warto zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Wiadomo już, jak się zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotny. Czy jednak warto to zrobić? W wielu przypadkach tak. Przede wszystkim zyskuje się wtedy ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto można liczyć na dostęp do szkoleń i ofert zatrudnienia, co pomoże osobom, które mają trudności ze znalezieniem zajęcia zarobkowego na własną rękę. Osoby, które mają odpowiedni staż pracy, otrzymają także zasiłek, który jest przydatnym wsparciem w okresie bezrobocia