W życiu może zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji. Na pewno należą do nich różnego typu wypadki. Niektóre z nich mogą doprowadzić do utraty możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu. Wówczas przysługuje tzw. renta szkoleniowa. Dzięki niej istnieje szansa na zdobycie nowych kwalifikacji, które pozwolą na zajęcie się inną profesją. Ile wynosi renta szkoleniowa i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?

Renta szkoleniowa to świadczenie, które przysługuje w konkretnych sytuacjach. Aby je otrzymać, należy spełnić określone warunki związane z niezdolnością pracy oraz posiadaniem odpowiednich okresów składkowych i nieskładkowych. Zarówno wysokość renty szkoleniowej, jak i możliwy czas jej pobierania są ustalone przez stosowne regulacje.

Co to jest renta szkoleniowa?

Mianem renty szkoleniowej nazywa się jedno ze świadczeń dotyczących niezdolności do pracy, które wypłaca ZUS. Jest ona stosunkowo mało znana – czasami nawet osoby, którym przysługuje, nie zdają sobie sprawy z jej istnienia. Dlatego też warto przybliżyć, czym się ona charakteryzuje.

Renta szkoleniowa stanowi czasowe świadczenie, a więc takie, które wypłacane jest przez konkretny okres. Przyznaje się ją osobom, które muszą się przekwalifikować z powodu niezdolności do pracy w zawodzie, który do tej pory wykonywały. Dzięki niej, mimo utraty zdrowia wykluczającej z dotychczasowej profesji, łatwiej jest im pozostać aktywnym na rynku pracy i spróbować swoich sił w innej branży. Zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji często wiąże się z kosztami, a renta szkoleniowa pomaga w pokryciu przynajmniej części z nich. Dodatkowo osoby, które ją otrzymują, jednocześnie kierowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do lokalnego urzędu pracy. Taka placówka wyszukuje dla nich stosowne kursy i szkolenia, które pozwolą im zdobyć nowy zawód.

Warto wiedzieć: Jak się przebranżowić w wieku 30, 40 lub 50 lat?

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Przepisy jasno wyznaczają, dla kogo jest renta szkoleniowa. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić kilka ważnych wymogów. Przysługuje ona osobom ubezpieczonym, u których stwierdzono niezdolność do pracy stwarzającą konieczność przekwalifikowania się. Oprócz tego istotne są okresy składkowe oraz nieskładkowe. Powinny one wynosić:

  • 1 rok w sytuacji, gdy do niezdolności do pracy doszło w momencie, gdy pracownik miał mniej niż 20 lat,
  • 2 lata w sytuacji, gdy do niezdolności do pracy doszło w momencie, gdy pracownik miał między 20 a 22 lat,
  • 3 lata w sytuacji, gdy do niezdolności do pracy doszło w momencie, gdy pracownik miał między 22 a 25 lat,
  • 4 lata w sytuacji, gdy do niezdolności do pracy doszło w momencie, gdy pracownik miał między 25 a 30 lat,
  • 5 lat w sytuacji, gdy do niezdolności do pracy doszło w momencie, gdy pracownik miał ponad 30 lat.

Warto wiedzieć: Komu przysługuje renta socjalna i co zrobić, aby ją otrzymać?

Jeśli dana osoba nie ma wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, może otrzymać rentę szkoleniową, jeżeli została zgłoszona do ubezpieczenia, zanim ukończyła 18. rok życia albo stało się to do 6 miesięcy po zakończeniu kształcenia się w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub wyższej. Co więcej, do momentu zaistnienia niezdolności do pracy musi ona posiadać okresy o charakterze składkowym lub nieskładkowym (bez przerwy albo z przerwami, o ile nie są one dłuższe niż pół roku).

Renta szkoleniowa – wysokość świadczenia i czas przysługiwania

Kwestią, która nurtuje wiele osób, jest to, ile wynosi renta szkoleniowa. Określają to stosowne przepisy. Według nich wysokość renty szkoleniowej to 75% podstawy wymiaru renty. Opcjonalnie może to być 100% – wówczas jednak niezdolność do pracy musi zostać spowodowana przez wypadek przy pracy lub w drodze z albo do niej.

Przepisy wyznaczają również, ile trwa renta szkoleniowa. Co do zasady, można ją pobierać przez 6 miesięcy. Czas ten może się wydłużyć, o ile jest to potrzebne do przekwalifikowania się, jednak nie więcej niż o 30 miesięcy. Warto przy tym pamiętać, że osoby, które otrzymują rentę szkoleniową, nie mogą pracować w okresie jej pobierania.

Warto wiedzieć: Renta inwalidzka - kto może ją otrzymać?

 

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę