Pracownicy, którzy wykonywali obowiązki zawodowe na podstawie umowy zobowiązującej do odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mają prawo do emerytury. Zyskują je jednak dopiero po przepracowaniu konkretnego okresu. Czy przysługuje emerytura po 10 latach pracy w Polsce? Jak to wygląda w innych państwach?

Osoby, które przepracowały jedynie dekadę, często zastanawiają się, jaka emerytura po 10 latach pracy będzie im przysługiwać i czy w ogóle będą mogły pobierać świadczenie. Kwestie te są uregulowane przez konkretne przepisy. Warto znać zasady obowiązujące nie tylko w kraju, lecz także w popularnych państwach emigracji zarobkowej Polaków, czyli w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.

Jaka emerytura po 10 latach pracy w Polsce?

Aby otrzymać przynajmniej minimalne świadczenie emerytalne w Polsce, trzeba pracować przez określony czas (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn) na umowie, która pozwala na odprowadzanie stosownych składek na ubezpieczenia społeczne. Ważne jest też osiągnięcie odpowiedniego wieku (60 lat w przypadku kobiet oraz 65 w przypadku mężczyzn). Nie każdy jednak może pochwalić się kilkudziesięcioletnim stażem zatrudnienia. Wiele osób zastanawia się więc, jaka przysługuje im emerytura po 10 latach pracy. Niestety, zgodnie z przepisami jest to zbyt krótki czas odprowadzania składek, dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może w takiej sytuacji wypłacać minimalnej emerytury (od 1 marca 2022 ma ona wynosić 1338,44 zł brutto). Nie oznacza to jednak, że takie osoby nie otrzymają żadnych pieniędzy. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje bowiem nowy system emerytalny. W związku z tym świadczenie wciąż przysługuje, jednak jego wysokość jest obliczana na podstawie wysokości składek, które pracownik zgromadził na swoim koncie emerytalnym. Tym samym taka emerytura po 10 latach pracy może być bardzo niska.

przeczytaj też: czym jest emerytura pomostowa? warunki przyznania świadczenia

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik pobiera rentę wynikającą ze stwierdzenia niezdolności do pracy. Wówczas, po osiągnięciu wieku emerytalnego, bez względu na staż ubezpieczeniowy otrzymuje tzw. emeryturę z urzędu. Nie może ona być niższa od kwoty renty za niezdolność do pracy.

689.jpg
689.jpg

Jaka emerytura po 10 latach pracy w Niemczech?

Popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej są Niemcy. U naszych sąsiadów system emerytalny wygląda nieco inaczej. Prawo do pobierania emerytury uzyskuje się po minimum 5 latach odprowadzania składek i ukończeniu 67. roku życia. Emerytura po 10 latach pracy w Niemczech również zazwyczaj nie jest zbyt wysoka. Oblicza się ją zawsze indywidualnie, biorąc pod uwagę wiele zmiennych, takich jak wysokość wynagrodzenia i składek, staż pracy, punkty emerytalne, współczynnik przejścia na emeryturę oraz współczynnik wartości emerytury. 

przeczytaj też: jak się przebranżowić w wieku 30, 40 lub 50 lat? sprawdzone porady

Jaka emerytura po 10 latach pracy w Holandii?

Aby otrzymać pełną emeryturę podstawową (AOW) w Holandii, należy pracować tam przez 50 lat i osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny (od 2022 roku jest on elastyczny i zależy od prognoz życia mężczyzn i kobiet). Trzeba jednak pamiętać, że wartość świadczenia jest naliczana procentowo. Za każdy rok pracy otrzymuje się 2% jego pełnej kwoty. Tym samym, emerytura po 10 latach pracy w Holandii wyniesie 20% całego świadczenia. Warto przy tym podkreślić, że wysokość AOW nie jest stała. Zależy m.in. od aktualnej płacy minimalnej na terenie Królestwa Niderlandów. Należy również mieć na uwadze to, że przez pierwsze 10 lat pracy w Holandii można dopłacać do przyszłej emerytury, aby ostatecznie była ona wyższa.

Jaka emerytura po 10 latach pracy w UK?

Chcąc otrzymać pełną, państwową emeryturę w Wielkiej Brytanii, trzeba tam przepracować minimum 35 lat. Można jednak starać się o świadczenie już po dekadzie zatrudnienia. Emerytura po 10 latach pracy w UK będzie jednak niska – wyniesie około 48 funtów tygodniowo. Otrzymają ją osoby, które mają minimum 66 lat.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę