Sposób obliczania należnej pensji może być dla wielu osób niejasny. Aby uniknąć ciągłych pytań podwładnych dotyczących tego, skąd wzięła się wypłacona im kwota, warto wprowadzić paski wynagrodzeń. Tego typu dokumenty wyszczególniają wszystkie składniki pensji pracownika, a także wysokość składek płaconych do ZUS-u.

Pasek wynagrodzenia – co to takiego?

Pasek wynagrodzenia to inaczej indywidualny wyciąg z listy płac. Wydawanie dokumentu może znacząco ułatwić komunikację między działem kadr a pracownikami. W niektórych przypadkach obliczanie pensji jest dość skomplikowane. Jest tak zwłaszcza wtedy, gdy do płacy zasadniczej dochodzą różnego typu dodatki obligatoryjne (za pracę w porze nocnej, dyżur poza godzinami pracy, godziny nadliczbowe, czas niewykonywania pracy czy pracę w niedziele i święta) czy fakultatywne (np. zmianowe, funkcyjne, stażowe oraz za pracę w szkodliwych warunkach lub szczególne umiejętności). Na ostateczną wysokość zarobków mają też wpływ przyznawane przez pracodawców premie i nagrody.

Wielość elementów wynagrodzenia może budzić w podwładnych pewne wątpliwości co do tego, czy pensja została im wypłacona we właściwej wysokości. Dodatkowo, w podpisywanej z pracodawcą umowie, zarobki są najczęściej podawane jako kwota brutto. Znacząco różni się ona od tego, co pracownicy otrzymują „do ręki”. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z obliczaniem należnej pensji, można więc wprowadzić pasek z wynagrodzeniem, który zawiera wszelkie niezbędne informacje.

Co zawierają paski wynagrodzeń?

Pasek wynagrodzenia dla pracownika zawiera przede wszystkim dane dotyczące odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu można w łatwy sposób skontrolować, ile wynosi pensja netto. Kwota potrąceń z wypłaty jest ściśle określona i stanowi konkretny procent podstawy. Zgodnie z przepisami, z pensji pracownika przeznacza się:

  • 9,76% wynagrodzenia brutto na ubezpieczenie emerytalne,
  • 1,50% wynagrodzenia brutto na ubezpieczenie rentowe,
  • 2,45% wynagrodzenia brutto na ubezpieczenie chorobowe,
  • 9% wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę składek ubezpieczeń społecznych na ubezpieczenie zdrowotne (składka nieodliczona od podatku).

przeczytaj też: co warto wiedzieć o pracy na umowę zlecenie? zasady

Mamy dla Ciebie pracę

Wyszukaj oferty dla siebie i znajdź swoją wymarzoną pracę w mgnieniu oka.

aktualne oferty pracy

Na paskach wynagrodzeń można też znaleźć informacje dotyczące odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy to zarówno osób pracujących na podstawie umowy o pracę, jak i zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych – zlecenie lub o dzieło).  Od października 2019 roku stawka podatku wynosi 17,75%, a od 2020 roku – 17%.

Jak widać, pasek wynagrodzenia daje pracownikowi wgląd do danych związanych z wszelkimi potrąceniami. Dzięki zapoznaniu się z poszczególnymi informacjami łatwiej jest mu zrozumieć zasady wypłacania pensji.

przeczytaj też: praca dodatkowa w domu i nie tylko – co warto wiedzieć?

Czy trzeba wystawiać pasek wynagrodzenia dla pracownika?

Istnieje wiele sytuacji, w których warto wydawać paski z wynagrodzeniem. Jeżeli pracownicy każdego miesiąca zgłaszają wątpliwości i zastrzeżenia co do wysokości ich pensji, wręczenie im takiego dokumentu może uspokoić sytuację i zapobiec ewentualnym pretensjom czy nieścisłościom.

warto wiedzieć: ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w 2023 r.?

Należy jednak pamiętać, że paski wynagrodzeń nie są obligatoryjne. Według prawa pracodawca musi wydawać je pracownikom tylko wtedy, gdy kwestię tę regulują wewnątrzzakładowe przepisy danej firmy. Konieczność wystawiania pasków wynagrodzeń  może być zapisana w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie wydaje się paska wynagrodzenia, pracownik ma prawo zgłosić żądanie o udostępnienie mu do wglądu dokumentów, które stanowią podstawę do obliczania jego pensji.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę