Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie, na które – zgodnie z przepisami polskiego prawa – mogą liczyć pracownicy sektora budżetowego, czyli np. urzędnicy, nauczyciele lub przedstawiciele służb mundurowych. Na „trzynastkę” mogą liczyć osoby, które przepracowały na danym stanowisku przynajmniej 6 miesięcy. Sprawdź, jak oblicza się wysokość tego wynagrodzenia i kiedy jest ono wypłacane.

Co to jest trzynasta pensja?

Trzynasta pensja lub „trzynastka” to dodatkowe wynagrodzenie pracowników sektora budżetowego. Jego podstawa prawna to ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. O dodatkowym wynagrodzeniu dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Warunkiem otrzymania tej dodatkowej wypłaty jest pozostawanie w stosunku pracy – na drodze zatrudnienia na umowę o pracę, mianowania, powołania lub wyboru – przez minimum 6 miesięcy. Mogą na nie liczyć osoby zatrudnione na czas nieokreślony, określony i na zastępstwo. Prawo do „trzynastki” przysługuje też bez względu na wymiar czasu pracy – dostaną je osoby zatrudnione na cały etat lub tylko na jego część.

Sprawdź też, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie 2023.

Trzynasta pensja – dla nauczycieli, dla urzędników. Komu się należy?

Zgodnie z definicją trzynasta pensja przysługuje wyłącznie pracownikom sektora budżetowego, a więc:

  • pracownikom samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, które prowadzą gospodarkę finansową;
  • pracownikom zatrudnionym w urzędach organów władzy publicznej, ochrony prawa, w sądach i trybunałach;
  • pracownikom biur poselskich, senatorskich lub zespołów parlamentarnych.

W praktyce oznacza to, że dodatkowe wynagrodzenie otrzymują m.in. nauczyciele szkół państwowych, pracownicy akademiccy i administracyjni w państwowych uczelniach, pracownicy służb mundurowych. Dla niektórych osób perspektywa licznych dodatków do pensji będzie jednym z powodów zmiany pracy.

Jaka jest wysokość trzynastej pensji?

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, wysokość dodatkowego wynagrodzenia wynosi 8.5% łącznej kwoty zarobków za rok kalendarzowy, za który przysługuje trzynasta pensja. Jej wysokość zależy więc od łącznej kwoty – wraz z dodatkami – wypracowanej przez pracownika w ciągu całego roku kalendarzowego. Kwota ta nie będzie więc identyczna jak miesięczne wynagrodzenie, jednak najprawdopodobniej będzie do niego zbliżona,

Sprawdź, jakie są zarobki po studiach nie tylko w budżetówce.

Kiedy jest wypłacana trzynasta pensja?

Pracodawca ma obowiązek wypłacić trzynastą pensję do końca marca roku następującego po tym, za który należy się dodatkowe wynagrodzenie. Zazwyczaj “trzynastki” wpływają na konto miesiąc wcześniej, czyli w lutym. Niedotrzymanie terminu, o którym wyraźnie wspomniano w przepisach, wiąże się z karą finansową dla pracodawcy. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto nie dostanie trzynastej pensji?

Trzynastej pensji nie dostaną pracownicy sektora prywatnego. Wiele firm proponuje swoim pracownikom bonusy w postaci np. premii rocznej, jednak nie jest to trzynasta pensja, o której mowa w przepisach.

Jak obliczyć trzynastą pensję netto?

Wysokość trzynastej pensji obliczają pracownicy księgowości za pomocą stworzonych do tego systemów. W skład sumy, na podstawie której wylicza się 8,5% wchodzi:

  • podstawowe wynagrodzenie za rok kalendarzowy;
  • dodatkowe korzyści wynikające ze stosunku pracy;
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Czy osoby z krótkim stażem pracy mają prawo do trzynastej pensji?

Jeśli zatrudnienie w budżetówce to Twoja pierwsza praca nie musisz obawiać się, że pracodawca pominie Cię przy wypłacaniu trzynastej pensji. Otrzymasz ją, jeśli Twój staż pracy wynosi przynajmniej 6 miesięcy. Wtedy dodatkowe wynagrodzenie będzie proporcjonalnie mniejsze, tj. pracodawca wypłaci Ci 8,5% kwoty, którą wypracowałeś przez okres 6 miesięcy.