Studia wyższe otwierają drogę do ciekawej kariery zawodowej, a nierzadko też do dużo wyższej pensji. Wysokość zarobków po studiach zależy jednak od wybranego kierunku. Absolwenci uczelni technicznych i uniwersytetów medycznych z pewnością mogą liczyć na dużo korzystniejsze oferty pracy niż ci, którzy skończyli pedagogikę czy inne studia humanistyczne. Dowiedz się, ile przeciętnie zarabiają absolwenci i które kierunki są najbardziej opłacalne.

średnie zarobki po studiach w Polsce

Zastanawiasz się, na jakie zarobki po studiach można liczyć w Polsce? Informacji na ten temat dostarcza nam ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki tworzy cykliczne raporty na podstawie danych z Centralnej Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej (POL-on) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dzięki nim wiadomo, na jakie wynagrodzenia można liczyć po poszczególnych kierunkach, jakie są różnice wynagrodzeń inżynierów oraz czy wielozadaniowość polegająca na łączeniu studiów z pracą zawodową rzeczywiście się opłaca.

Średnie pensje miesięczne absolwentów wyższych uczelni w Polsce wyglądają następująco:

  • 3660 zł brutto – tyle otrzymują osoby, które ukończyły studia I stopnia (licencjackie). Jeśli pracują na podstawie umowy o pracę, otrzymają na rękę 2825 zł;
  • 4190 zł brutto – to średnie wynagrodzenie osób po studiach licencjackich, które w trakcie studiów zdobywały doświadczenie zawodowe. Z tytułu umowy o pracę otrzymają kwotę ok. 3143 zł netto.

Kwoty te mogą być nieco wyższe, jeśli współpraca odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy-zlecenia lub umowy o dzieło).

po jakich studiach zarabia się najlepiej?

Płace w branży IT od kilku lat znajdują się na bardzo wysokim poziomie. Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) w zakresie informatyki i teleinformatyki mogą liczyć na początkowe zarobki rzędu 9000–11000 zł brutto. Wynagrodzenie to będzie rosło wraz z doświadczeniem zawodowym. Najlepsi specjaliści w tej branży zarabiają ok. 25000 zł miesięcznie. Bardzo opłacalne są również kierunki techniczne, takie jak elektronika i telekomunikacja czy automatyka i robotyka, gdzie tuż po studiach można liczyć na kwotę powyżej 7500 zł brutto.

Co ciekawe, na czele zestawienia opublikowanego przez ELA znalazły się również kierunki medyczne – młodzi absolwenci pielęgniarstwa mogą zarobić 9000 brutto, a świeżo upieczone położne już na początku swojej kariery dostają nawet 6900 zł brutto. 

Kwoty oferowane absolwentom pożądanych i wysoko specjalistycznych studiów są wysokie, ponieważ pracodawcy chcą przyciągnąć do siebie utalentowanych kandydatów. Świadoma polityka płacowa zakłada także ścieżkę awansu zawodowego związanego z podniesieniem wynagrodzenia.

najchętniej wybierane kierunki

Kandydaci na studia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wybierali informatykę, psychologię, zarządzanie, prawo i kierunki lekarskie. W dużej części pokrywa się to z wcześniej prezentowanym zestawieniem. Pamiętaj, że studia wyższe można rozpocząć w każdym wieku, a przekwalifikowanie pracowników to częste zjawisko, które otwiera nowe perspektywy, także finansowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

ile zarabia się od razu po studiach?

Wszystko zależy od wybranego kierunku. Jeśli są to studia informatyczne, zarobki będą kształtowały się na poziomie ok. 10000 zł brutto. W przypadku kierunków humanistycznych możesz liczyć na 3000–4000 zł brutto na początek. 

ile zarabia się po studiach ekonomicznych?

Według danych zebranych przez ELA kierunki związane z ekonomią i zarządzaniem finansami pozwalają liczyć na ok. 7400 zł brutto miesięcznie. 

czy po studiach więcej się zarabia?

Tak. Dane opublikowane przez ELA wyraźnie wskazują, że absolwenci studiów wyższych mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż osoby, które nie ukończyły żadnych studiów.