Wraz z kolejnymi latami pracy zdobywa się doświadczenie i nowe umiejętności. Często skutkuje to również wyższą pensją. Ponadto niektóre grupy pracowników po przepracowaniu określonego czasu mogą liczyć na tzw. dodatek stażowy, czyli gratyfikację finansową, która wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Taki bonus nie jest jednak dla wszystkich. Komu przysługuje dodatek stażowy i po ilu latach pracy można go otrzymać?

Dodatek stażowy to rodzaj bonusu do wynagrodzenia. Zgodnie z prawem muszą go otrzymać określone grupy pracowników, gdy przepracują wyznaczony okres. Warto znać najważniejsze związane z tym zasady i wiedzieć, jak obliczyć dodatek stażowy.

co to jest dodatek stażowy?

Dodatek stażowy nazywany bywa również dodatkiem za wysługę lat. To specjalny bonus do wynagrodzenia, który przysługuje pracownikom sfery budżetowej. Otrzymują go, gdy przepracują na swoim stanowisku lub w danej profesji wyznaczoną przepisami liczbę lat. O tym, czy dostanie się dodatek stażowy oraz kiedy się to stanie, decyduje wykonywany zawód. Należy przy tym pamiętać, że w tzw. budżetówce taki bonus do pensji jest obowiązkowy. Pracodawca musi więc go wypłacić.

Sprawdź też: Oddelegowanie pracownika – najważniejsze zasady

komu przysługuje dodatek stażowy w budżetówce?

Dodatek stażowy w budżetówce przysługuje przedstawicielom wielu zawodów. Otrzymają go m.in.:

 • urzędnicy (zarówno urzędów państwowych, jak i zatrudnieni w samorządach);
 • nauczyciele;
 • policjanci;
 • strażnicy miejscy;
 • pielęgniarki;
 • żołnierze zawodowi;
 • pracownicy sądu lub prokuratury;
 • kolejarze;
 • pracownicy Państwowej Straży Pożarnej;
 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Aby dostać dodatek stażowy, trzeba oczywiście spełnić konkretne warunki.

jak obliczyć dodatek stażowy?

Przepisy jasno wyznaczają, jak obliczyć dodatek stażowy i jaka jest jego wysokość. W praktyce wszystko zależy od wykonywanego zawodu. Oto przykłady ustaleń:

 • dodatek stażowy dla pracownika samorządowego – otrzymuje się go po 5 latach pracy. Jego wysokość to 5% pensji zasadniczej. W każdym kolejnym przepracowanym roku rośnie o 1%. Nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty dodatku stażowego, która jest ustalona na 20% wynagrodzenia zasadniczego;
 • dodatek stażowy dla nauczyciela – otrzymuje się go po 4 latach pracy i wynosi wówczas 1% uposażenia podstawowego. Za każdy kolejny przepracowany rok dostaje się dodatkowy 1% aż do osiągnięcia granicy 20%;
 • dodatek stażowy dla policjanta – otrzymuje się 2% wynagrodzenia zasadniczego po dwóch latach pracy, a w każdym kolejnym roku bonus zwiększa się o kolejny 1%. Po upływie 20 lat służby dodatek rośnie o 2% pensji zasadniczej i wypłaca się go za każde kolejne przepracowane 2 lata, aż do osiągnięcia 32%. Łącznie policjant może uzyskać dodatek stażowy w wysokości maksimum 35%;
 • dodatek stażowy w wojsku – otrzymuje się 3% pensji zasadniczej po 3 latach służby. Co 3 lata kwota ta rośnie o 3% do chwili przepracowania 15 lat. Po tym okresie dodatek stażowy rośnie o 1% uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok pracy. Jego maksymalny łączny limit to 35%.

Jeśli pracownicy spełnią powyższe warunki, pracodawca musi wypłacić im dodatek stażowy. Mogą więc otrzymać go różne osoby, również te, które obejmuje ochrona przedemerytalna.

co się wlicza do dodatku stażowego?

Zastanawiając się, jak obliczyć dodatek stażowy, warto wiedzieć, co tak naprawdę się w niego wlicza. Poza okresem zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy pod uwagę bierze się:

 • zakończone okresy zatrudnienia;
 • czas pracy u pracodawcy za granicą;
 • studia doktoranckie (maksymalnie 4 lata);
 • czynną i zawodową służbę wojskową;
 • okres związany z prowadzeniem indywidualnego gospodarstwa o charakterze rolnym;
 • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium;
 • czas, o który zostało skrócone wypowiedzenie w przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Warto przy tym pamiętać, że do stażu pracy potrzebnego do wypłacenia dodatku stażowego w budżetówce zalicza się również okres przepracowany w firmach prywatnych.

Zobacz też: Kiedy należy się refundacja okularów przez pracodawcę?

czy możliwy jest dodatek stażowy w prywatnej firmie?

Dodatek stażowy to domena sfery publicznej. Czy jednak można go otrzymać również w prywatnej firmie? Okazuje się, że tak – jednak zależy to wyłącznie od dobrej woli pracodawcy i zapisów umowy lub regulaminu miejsca pracy. Prywatny przedsiębiorca nie jest bowiem zobowiązany do wypłacenia takiego bonusu.