Od pewnego czasu sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dosyć stabilna, jednak przedsiębiorcy muszą w sposób elastyczny i dynamiczny reagować na wszelkie zmiany gospodarcze oraz te dotyczące ich firmy. W takiej sytuacji niektórzy pracodawcy decydują się na oddelegowanie pracownika. 

Na wstępie warto zaznaczyć, że pojęcia „oddelegowanie pracownika” i „delegacja” nie są wcale synonimami. Delegacja to po prostu podróż służbowa podwładnego poza jego miejsce zatrudnienia, natomiast oddelegowanie jest związane ze zmianą miejsca pracy w umowie o pracę. Oznacza to, że pracownik i pracodawca zawierają porozumienie i potrzebne jest ustalenie wszelkich kwestii formalnych. 

Czym jest oddelegowanie pracownika?

Zgodnie z Kodeksem Pracy oddelegowanie pracownika polega na przeniesieniu go do innego miejsca pracy (w Polsce lub za granicą). Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy pracodawca ma naprawdę uzasadnioną potrzebę. Można wyróżnić trzy rodzaje oddelegowania:

  • oddelegowanie do innego miejsca pracy (innego miasta w Polsce), np. z biura w Krakowie do siedziby firmy w Warszawie;
  • oddelegowanie pracownika za granicę – zdarza się to bardzo rzadko, ponieważ pracodawca powinien wówczas zapewnić podwładnemu takie same warunki pracy jak w Polsce. Oddelegowana osoba musi także otrzymywać przynajmniej pensję minimalną w danym kraju. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii minimalne wynagrodzenie wynosi około 7200 złotych, a w Polsce 2800 złotych brutto, co oznacza, że pracodawca musiałby zapłacić takiemu pracownikowi znacznie więcej;
  • oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy – to sytuacja spotykana w Polsce niezwykle rzadko i opiera się na „leasingu pracowniczym”, czyli „wypożyczeniu” podwładnych innemu przedsiębiorstwu. Konieczne jest wówczas spełnienie wielu warunków. 

Należy zaznaczyć, że oddelegowanie pracownika nie powinno przekroczyć 3 miesięcy. Oprócz tego podwładny nie może otrzymywać niższej pensji niż przed oddelegowaniem.

przeczytaj też: czym wyróżnia się zadaniowy system czasu pracy i jakie są jego wady i zalety?

Man holding a laptop case/bag standing on a train platform.
Man holding a laptop case/bag standing on a train platform.

Kiedy oddelegowanie pracownika jest możliwe?

Pracodawca, który chce oddelegować pracownika, może to zrobić, jeśli spełnia następujące warunki:

  • ma uzasadnioną potrzebę oddelegowania pracownika;
  • pensja takiego pracownika nie zostanie obniżona;
  • praca odpowiada kwalifikacjom oddelegowanego podwładnego;
  • pracownik zostanie oddelegowany na maksymalnie 3 miesiące w danym roku kalendarzowym. 

Powierzona praca musi być dopasowana do umiejętności oddelegowanej osoby, nie może więc okazać się stanowiskiem poniżej lub powyżej jej kwalifikacji. Należy dodać, że w przypadku przeniesienia do nowego miejsca zatrudnienia powinna zostać sporządzona umowa lub porozumienie zmieniające. Umowa dotyczy sytuacji, gdy pracownik jest wysyłany do innego miasta, z kolei przeniesienie podwładnego na inne stanowisko w tej samej siedzibie firmy wiąże się z porozumieniem zmieniającym. Dodatkowo w dokumencie mogą pojawić się informacje np. o pokryciu przez pracodawcę kosztów dojazdów pracownika lub innych opłat. 

zobacz też: jak się definiuje nocne godziny pracy? najważniejsze informacje

Czy pracownik może się nie zgodzić na oddelegowanie?

Teoretycznie pracownik może nie wyrazić zgody na oddelegowanie, jeśli jednak wszystkie wyżej opisane warunki zostały spełnione, nic nie stoi na przeszkodzie, by podwładny przeniósł się do innego miejsca pracy. W sytuacji, gdy nie zgodzi się on na oddelegowanie, pracodawca może wypowiedzieć mu umowę o pracę. Warto jednak pamiętać, że jeśli pracownik zajmuje obecnie np. stanowisko kierownicze, a zostanie oddelegowany do pracy jako asystent, to będzie oznaczało, że jego kwalifikacje są za wysokie. W praktyce mógłby więc nie zgodzić się na propozycję pracodawcy, jednak szef wciąż ma prawo go zwolnić za odmowę. Zwolnienie może być także w formie dyscyplinarnej. 

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę