Zadaniowy system czasu pracy zyskuje na popularności m.in. ze względu na coraz powszechniejsze rozwiązanie, jakim jest zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych. Stanowi on ciekawą opcję dla osób, które są rozliczane z efektów swoich starań, a nie z czasu, jaki poświęcają na pracę. Nie można go więc wprowadzić w każdej firmie, a jedynie w wybranych przypadkach. Co warto wiedzieć na temat zadaniowego czasu pracy i czy naprawdę jest on korzystny?

Kodeks pracy wyznacza wiele różnorodnych systemów wykonywania obowiązków zawodowych. Wśród nich znajdują się praca w ruchu ciągłym, a także systemy: podstawowy, równoważny, przerywany czy wreszcie zadaniowy. Warto bliżej przyjrzeć się ostatniemu z nich, ponieważ daje on pracownikom sporą dozę swobody i elastyczności. Zadaniowy tryb pracy ma także zalety dla pracodawców.

Czym jest zadaniowy system czasu pracy?

Zadaniowy system czasu pracy i związane z nim kwestie to zagadnienia regulowane przez przepisy zawarte w kodeksie pracy. Akt normatywny jasno tłumaczy wszystkie najważniejsze sprawy w tej materii. Zgodnie z nim zadaniowy czas pracy polega na tym, że pracodawca rozlicza pracownika z zadań, które wykonał podwładny, a nie z liczby godzin, którą poświęcił na ich wypełnianie. Jest to więc system nastawiony na efekty i ilość obowiązków zawodowych, a nie na czas pracy.

Mówiąc jeszcze prościej, zadaniowy tryb pracy polega na tym, że pracodawca zleca zadania do wykonania swojemu podwładnemu, a ten wypełnia je, samodzielnie wyznaczając sobie czas potrzebny do ich realizacji. Warto przy tym podkreślić, że przełożony musi porozumieć się z pracownikiem w celu ustalenia czasu, który będzie konieczny do wykonania powierzonych obowiązków. Ważne jest przy tym uwzględnienie regulacji związanych z wymiarem czasu pracy. Innymi słowy, pracodawca musi zlecić podwładnemu takie zadania, aby ten był w stanie uporać się z nimi w ciągu 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin tygodniowo.

Co ważne, zadaniowy tryb pracy musi być uzasadniony rodzajem i organizacją pracy, a także miejscem, w którym jest ona świadczona. Nie zawsze pracodawca może więc wprowadzić go w swojej firmie.

Warto wiedzieć: Jak wygląda dobra organizacja czasu?

Mamy dla Ciebie pracę

Wyszukaj oferty dla siebie i znajdź swoją wymarzoną pracę w mgnieniu oka.

aktualne oferty pracy

W przypadku jakich pracowników sprawdzi się zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy czas pracy w praktyce sprawdza się w przypadku określonych grup pracowników. Są nimi przedstawiciele zawodów, w których najważniejsze jest realizowanie konkretnych zadań, często o charakterze koncepcyjnym. Tym samym zadaniowy tryb pracy bywa stosowany przez pracowników IT, grafików, redaktorów, copywriterów, dziennikarzy czy projektantów. Oprócz tego mogą z niego korzystać osoby, które większość obowiązków wykonują poza siedzibą przedsiębiorstwa. Wśród nich warto wymienić np. przedstawicieli handlowych czy serwisantów.

System zadaniowego czasu pracy a nadgodziny

W przypadku zadaniowego czasu pracy ewidencja przepracowanych godzin nie jest prowadzona. Nie oznacza to jednak, że przy wykonywaniu obowiązków w tym trybie nie można liczyć na dodatek za nadgodziny. Dochodzi jednak do tego wyłącznie w określonych przypadkach, przede wszystkim wtedy, gdy pracodawca zlecił podwładnym zadania, których obiektywnie nie można wykonać w ustalonych normach czasu pracy. Oprócz tego dodatek za nadgodziny może przysługiwać wtedy, jeśli przyczyną ich powstania było prowadzenie akcji ratowniczej przez pracownika w celu chronienia życia, zdrowia lub mienia albo pozbycia się awarii.

Jakie zalety ma zadaniowy system pracy?

Praca w systemie zadaniowym przynosi wiele korzyści pracownikom. Przede wszystkim zapewnia im dużą elastyczność – to oni ustalają własny harmonogram wykonywania obowiązków. Oprócz tego mają więcej niezależności i swobody. Nie muszą pojawiać się ciągle w siedzibie firmy, co może być bardzo wygodne. Łatwiej im wówczas o zachowanie dobrego work-life balance.

Z perspektywy pracodawcy zadaniowy tryb pracy jego pracowników też ma korzyści. Po pierwsze, przynosi ułatwienia – m.in. nie wymaga prowadzenia ewidencji czasu pracy. Najważniejsze jednak, że osoby pracujące w ten sposób mogą stać się bardziej wydajne, a także zmotywowane, co przekłada się na sukces całego przedsiębiorstwa.

Czy zadaniowy tryb pracy ma wady?

System zadaniowego czasu pracy ma pewne wady. Z perspektywy pracowników główną z nich jest to, że dość trudno udowodnić, że ma się prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Ponadto nie każda osoba nadaje się do wypełniania obowiązków w takim trybie. Z kolei pracodawca ma mniejszą kontrolę nad pracownikami. Ponadto pełny efekt ich działań może zobaczyć dopiero po tym, jak uporają się z określonymi obowiązkami.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę