Obecnie większość prac biurowych wykonuje się przed ekranem komputera. Korzystanie z takiego sprzętu ułatwia codzienne obowiązki, ale przy tym może obciążać wzrok. Przepisy prawa stoją jednak na straży zdrowia pracowników. Wielu z nich przysługuje refundacja lub dofinansowanie okularów przez pracodawcę. Ile wynosi taka dopłata i kiedy można ją dostać?

Pracodawca ma wiele obowiązków wobec swoich podwładnych. Musi m.in. zagwarantować im profilaktyczną opiekę zdrowotną. Przejawia się to zarówno w kierowaniu pracowników na badania wstępne, kontrolne czy okresowe, jak i zapewnieniu im ergonomicznych warunków wykonywania obowiązków zawodowych. W przypadku zatrudnionych osób, które spędzają wiele godzin przed komputerem, pracodawca musi także zadbać o ich wzrok. Robi to poprzez refundację okularów dla podwładnych, którzy tego potrzebują.

Kto może się starać o dofinansowanie okularów przez pracodawcę?

Zwrot za okulary od pracodawcy to jeden z przywilejów pracowniczych, który wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Przysługuje on osobom, które wypełniają obowiązki zawodowe na mocy umowy o pracę. Podwładni, którzy podpisali z daną firmą umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło), niestety nie mogą liczyć na takie udogodnienie.

Aby otrzymać dofinansowanie do okularów przez pracodawcę, trzeba też spełnić kilka innych warunków. Tego typu dopłata należy się pracownikom, którzy w ciągu dnia pracy spędzają minimum 4 godziny przed komputerem. Taka sytuacja dotyczy zatrudnienia na rozmaitych stanowiskach w wielu branżach, m.in. IT, HR, administracyjnej, finansowej oraz marketingowej.

Dofinansowanie do okularów od pracodawcy mogą dostać pracownicy, którzy udowodnią, że mają wadę wzroku, która wymaga korygowania. Wystarczy, że dostarczą przełożonemu stosowne zaświadczenie od lekarza. Otrzymuje się je podczas wykonywania okresowych badań. W sytuacji, gdy dana osoba czuje, że jej wzrok się pogarsza, jednak w najbliższym czasie nie ma obowiązku odbycia badań okresowych, może zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na dodatkowe badania.

Warto wiedzieć: Benefity w pracy - które z nich lubimy, a z których nigdy byśmy nie skorzystali?

Refundacja okularów przez pracodawcę – rozporządzenie i przepisy prawa

Należy podkreślić, że dofinansowanie do okularów przez pracodawcę jest jego obowiązkiem, od którego nie powinien się uchylać, jeśli pracownicy spełniają wszystkie warunki do otrzymania dopłaty. Wynika to ze specjalnych regulacji i przepisów. Podstawami prawnymi są: art. 237 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej dotyczącej zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy związanych z pracą na stanowiskach, które są wyposażone w monitory ekranowe.

Warto przy tym zaznaczyć, że wspomniane regulacje potwierdzają konieczność refundacji okularów przez pracodawcę. Nie dotyczy to więc soczewek kontaktowych. Mimo to pracodawca może dofinansować również ich zakup. To jednak jego dobrowolna decyzja.

Warto wiedzieć: Szkolenie BHP - jak wygląda i kiedy trzeba je odbyć?

Mamy dla Ciebie pracę

Wyszukaj oferty dla siebie i znajdź swoją wymarzoną pracę w mgnieniu oka.

aktualne oferty pracy

Co jaki czas można starać się o zwrot za okulary od pracodawcy?

Przepisy prawa nie wyznaczają, jak często można otrzymać dofinansowanie do okularów od pracodawcy. Ustalenia w tym przypadku leżą po stronie firmy – zapisuje się je w regulaminie wewnątrzzakładowym danego przedsiębiorstwa. Najczęściej zwrot za okulary możliwy jest raz na cztery lata. To częstotliwość wykonywania badań okresowych przez pracowników wykonujących obowiązki zawodowe przed monitorem komputera.

Ile wynosi dofinansowanie do okularów od pracodawcy?

Prawo nie wyznacza także kwoty dofinansowania okularów przez pracodawcę. W tym przypadku również panuje dowolność, a stosowne regulacje znajdują się w wewnątrzzakładowych regulaminach. Zwrot za okulary od pracodawcy może więc wynosić np. 200 lub 300 zł.

Warto pamiętać, że aby otrzymać dopłatę, należy samodzielnie zakupić okulary i wziąć na nie fakturę na swoje imię i nazwisko. Takie potwierdzenie zakupu dostarcza się pracodawcy, który na jego podstawie zwraca pracownikowi określoną kwotę.

Warto wiedzieć: Środowisko pracy i charakterystyka tworzących je czynników

Refundacja okularów przez NFZ – co trzeba zrobić?

Dofinansowanie do okularów z pracy to nie wszystko. Można też starać się o częściową refundację z NFZ. Aby ją uzyskać, należy dostać receptę na okulary od okulisty współpracującego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Następnie trzeba udać się do lokalnego oddziału NFZ, by tam uzyskać potwierdzenie refundacji. Ostatnim krokiem jest udanie się do optyka, który podpisał umowę z NFZ i u niego kupić okulary w niższej cenie.

Refundacja okularów z NFZ nie jest zbyt wysoka. Dopłata wynosi 17,5 zł na jedno szkło w przypadku wad do +/- 6 dioptrii i 35 zł na każde szkło w przypadku poważniejszych problemów ze wzrokiem. Można się o nią starać co dwa lata.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę