najważniejsze korzyści.

 • optymalizacja struktury kosztów
   
 • ograniczenie zakresu odpowiedzialności – przejęcie zobowiązania wobec pracowników oraz urzędów państwowych
   
 • bezpieczeństwo prawne i organizacyjne przy zatrudnianiu – minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnieniem.

doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, którym zależy na:

 • utrzymaniu liczby etatów na wymaganym poziomie – w przedsiębiorstwach, w których liczba pracowników jest z góry określona (limitowana), a w związku z szybkim rozwojem firmy, zapotrzebowanie na personel wzrasta; koszty zatrudnienia zewnętrznego stanowią koszty usług obcych, co ma duże znaczenie dla wskaźników efektywności obliczanych na podstawie liczby zatrudnionych.
   
 • zoptymalizowaniu kosztów administracyjnych – koordynujemy wszystkie czynności związane z administracją zatrudnienia pracowników zewnętrznych, co pozwoli Ci na uniknięcie nadmiernego rozrostu własnych zasobów administracyjnych.
   
 • usprawnieniu procesów rozliczania – przejmujemy pełną obsługę rozliczeń płacowych i pozapłacowych, takich jak: delegacje, samochody służbowe, telefony itp. wraz z pełną odpowiedzialnością za prawidłowość i terminowość rozliczeń.
   
 • zachowaniu poufności informacji na temat zatrudnienia – dostęp do wiedzy na temat warunków zatrudnienia poszczególnych osób mają jedynie specjaliści desygnowani do obsługi Twojej firmy oraz wskazane przez Ciebie osoby odpowiedzialne za kontakt z randstad.

outsourcing umów cywilnoprawnych.

Proces obsługi pracowników dostosowujemy ściśle do wymogów Twojego biznesu.

Usługa outsourcingu umów cywilnoprawnych pozwali zoptymalizować koszty administracyjne w Twojej firmie i określić idealny model współpracy.

Obecnie, w tej formule, współpracujemy z ponad 4 000 zleceniobiorców w całej Polsce.