Szkolenie BHP ma zapoznać pracowników m.in. z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze specyfiką zajmowanych przez nich stanowisk. Muszą przejść je wszystkie osoby, które podpisały umowę o pracę. Kurs BHP nie jest ważny bezterminowo, dlatego należy go powtarzać w określonych odstępach czasu.

Szkolenie BHP – jakie są jego rodzaje?

Według prawa szkolenie BHP dla pracowników dzieli się na dwa rodzaje. Są to:

  • szkolenie wstępne BHP – odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy i jest ważne przez maksymalnie 12 miesięcy (w przypadku osób obejmujących stanowiska kierownicze – 6 miesięcy);
  • szkolenie okresowe BHP – pierwszy kurs tego typu odbywa się, gdy wygaśnie ważność szkolenia BHP o charakterze wstępnym; potem należy go powtarzać w określonych odstępach czasowych, których długość zależy od wykonywanego zawodu.

Każde szkolenie BHP pracownika powinno odbyć się w trakcie jego godzin pracy. Może zostać przeprowadzone przez pracodawcę lub jednostkę, która posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

Jak wygląda szkolenie wstępne BHP?

Wstępne szkolenie BHP jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to instruktaż ogólny, którego celem jest zapoznanie pracowników z przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminem wewnątrzzakładowym danej firmy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Ta część kursu BHP trwa minimum 2 godziny i nie może być przeprowadzona online. Obowiązkowo muszą ją przejść nowo zatrudnione osoby, praktykanci oraz uczniowie przyuczający się do wykonywania zawodu.

Warto wiedzieć: kim jest monter i w czym może się specjalizować?

Drugim etapem jest szkolenie stanowiskowe BHP. Podczas niego pracownicy poznają swoje stanowisko pracy, zdobywają wiedzę i umiejętności związane z obsługą sprzętu, z którego będą korzystać, oraz dowiadują się, jakie zagrożenia mogą ich spotkać w pracy i w jaki sposób powinni się przed nimi chronić. Kwestia tego, ile trwa szkolenie BHP, uzależniona jest w tym przypadku od konkretnej posady.

Odbycie obu części kursu wymaga odpowiedniego udokumentowania. Dla każdego pracownika tworzona jest więc osobna karta szkolenia wstępnego BHP.

warto wiedzieć: Najlepsze darmowe kursy online z certyfikatem - lista

mamy dla Ciebie pracę

Sprawdź nasze aktualne oferty i znajdź swoją wymarzoną pracę w mgnieniu oka.

aktualne oferty pracy

Kto i kiedy musi odbyć szkolenie okresowe BHP?

Okresowe szkolenie BHP wykonuje się w celu zaktualizowania oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Może się ono odbywać w formie kursu, seminarium lub tzw. samokształcenia kierunkowego (czyli w postaci szkolenia BHP online). Wyjątkiem od tej reguły są stanowiska robotnicze – należy wówczas zapewnić pracownikom instruktaż pracy oraz wykład.

Częstotliwość kursów zależy od wykonywanego zawodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie okresowe BHP powinno zostać przeprowadzone:

  • przynajmniej raz w roku w przypadku robotników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne,
  • przynajmniej raz na 3 lata w przypadku innych pracowników obejmujących stanowiska robotnicze,
  • minimum raz na 5 lat w przypadku pracodawców, kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych, osób zatrudnionych w służbie BHP oraz podwładnych, którzy są narażeni na działanie czynników wykazujących niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe działanie dla zdrowia,
  • minimum raz na 6 lat w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, pracujących w firmach, których działalność stanowi wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Pracownicy biurowi zatrudnieni u pracodawców, dla których uznano nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, nie mają obowiązku odbycia okresowego szkolenia BHP. Brak konieczności powtarzania kursu dotyczy osób zatrudnionych w firmach zajmujących się m.in.: produkcją odzieży, skór, komputerów i wyrobów elektronicznych, handlem detalicznym, poligrafią, transportem lotniczym, informacją i komunikacją, edukacją, działalnością kulturalną, rekreacyjną, rozrywkową, naukową, techniczną, finansową, detektywistyczną, ochroniarską, ubezpieczeniową, gastronomiczną oraz związaną z administracyjną obsługą biur i rynku nieruchomości.

aktualne oferty pracy

sprawdź oferty pracy