Współczesny rynek pracy wymaga od pracowników ciągłego rozwoju i chęci do zdobywania nowych umiejętności. Zasada jest tu prosta – im więcej kompetencji posiada dana osoba, tym bardziej atrakcyjna staje się w oczach pracodawcy. Dlatego też, pracownicy związani m.in. z branżą produkcyjną lub pracą na magazynie w pewnym momencie swojej kariery powinni zdobyć uprawnienia na wózek widłowy. Dzięki nim mają szansę na podniesienie pozycji zawodowej, a co za tym idzie poprawę zarobków.

Czy warto zrobić uprawnienia na wózek widłowy?

Uprawnienia na wózek widłowy mają wiele niezaprzeczalnych zalet. Przede wszystkim, zdobycie nowych kompetencji pomaga w otrzymaniu ciekawej oferty zatrudnienia. Osoby, które zdały specjalny egzamin i uzyskały odpowiednie zaświadczenie o wiele łatwiej znajdą dobrze płatną pracę, nawet jeśli wcześniej przez dłuższy czas pozostawały bezrobotne. Nie bez znaczenia jest tu właśnie kwestia finansowa, ponieważ uprawnienia na wózek widłowy umożliwiają o wiele lepsze zarobki.

Dzięki ukończeniu odpowiedniego kursu można także liczyć na znalezienie pracy w wielu różnorodnych sektorach. Uprawnienia na wózki widłowe otwierają drzwi do zatrudnienia, np. w firmach produkcyjnych i w magazynach, a także na halach supermarketów czy innych sklepów o dużym metrażu. Co ważne, osoby posiadające takie kompetencje mogą także rozpocząć karierę za granicą. Wiąże się to z bardzo dobrymi perspektywami zawodowymi, a także wysokim wynagrodzeniem.

Zaletą uprawnień na wózek widłowy jest także to, że są wydawane na czas nieokreślony. Oznacza to, że osoba, która raz zdała egzamin, może posługiwać się otrzymanym zaświadczeniem bezterminowo – nawet wiele lat po jego uzyskaniu.

warto wiedzieć: Najlepsze darmowe kursy online z certyfikatem - lista

Jak zdobyć uprawnienia na wózek widłowy?

Jeśli chodzi o uprawnienia na wózek widłowy, UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego wydaje je po zdaniu specjalnego egzaminu. Może do niego przystąpić praktycznie każdy. Najważniejszymi wymogami jest ukończenie 18 lat i posiadanie wykształcenia podstawowego.  Oprócz tego należy też mieć odpowiednie badania lekarskie, a także zezwolenie i opinię lekarza medycyny pracy, który ostatecznie stwierdza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego.

Aby odpowiednio przygotować się do egzaminu, warto wcześniej wziąć udział w dedykowanym kursie. W trakcie szkolenia, które ułatwia zdobycie uprawnień na wózek widłowy, kursanci zdobywają dużą dawkę wiedzy teoretycznej, dotyczącej m.in. budowy sprzętu, zasad jego działania oraz przepisów BHP. Kurs ma także część praktyczną, która związana jest z nauką jazdy wózkiem widłowym i poprawną obsługą sprzętu.

Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności jest egzamin, który należy zdać przed komisją UDT. Podobnie jak kurs, składa się on z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Uprawnienia na wózek widłowy otrzymuje się dopiero po pozytywnym przejściu obu z nich.

Co ważne, istnieje kilka kategorii uprawnień na wózki widłowe. Trzy główne z nich to: I WJO (kategoria nadrzędna), II WJO (kategoria węższa) oraz III WJO (kategoria najwęższa).

Ile kosztują uprawnienia na wózek widłowy?

To, ile kosztują uprawnienia na wózek widłowy, zależy od tego, czy  wcześniej odbyło się specjalny kurs. Istnieje bowiem możliwość zdania egzaminu bez przejścia przez specjalne szkolenie. Wówczas, cena uzyskania zaświadczenia wynosi 171,94 zł.

Mimo to, większość osób decyduje się na wzięcie udziału w szkoleniu. Jego koszt jest wtedy uzależniony od rodzaju uprawnień na wózek widłowy. Ceny kursów mogą się więc wahać między 300 a 1000 zł.