Rozwój osobisty trwa najczęściej przez całe życie. Udoskonalanie siebie i swoich umiejętności to bowiem długotrwały proces, którego charakter może się zmieniać na przestrzeni kolejnych lat. Wpływ na niego mają różnorodne doświadczenia, a także nasza własna perspektywa i priorytety. Bez względu na to, czego chcemy od życia, warto jednak podjąć trud ulepszania siebie. Bardzo ważny jest m.in. rozwój osobisty w pracy, ponieważ dzięki niemu istnieje większa szansa na osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Czym jest rozwój osobisty?

Jeśli chodzi o rozwój osobisty, definicja tego terminu nie jest jednoznaczna. Mianem tym określa się najczęściej podejmowanie działań, których celem jest dążenie do osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału. W praktyce oznacza to stopniowe i regularne ulepszanie siebie, a co za tym idzie usprawnianie jakości życia. Dotyczy to wielu jego obszarów, w tym społecznego, emocjonalnego czy zawodowego.

Rozwój osobisty polega więc na poznawaniu określonych informacji i metod, które mają indywidualne zastosowanie w życiu każdej osoby. Ich celem może być m.in. rozszerzanie potencjału i świadomości, rozwijanie posiadanych talentów lub odkrywanie nowych, a także wypracowywanie nowych kompetencji. Dzięki temu, rozwój osobisty może prowadzić do uzyskania większej satysfakcji z życia oraz realizacji marzeń i planów.

Na czym polega rozwój osobisty w pracy?

Rozwój osobisty w pracy może dotyczyć wielu dziedzin. Wśród nich warto zwrócić uwagę, np. na zdobywanie nowych umiejętności czy szlifowanie zdolności komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że rozwój osobisty w pracy wymaga odpowiedniego zaplanowania. W tym celu należy zwrócić uwagę na to, co jest naszym priorytetem i co warto poprawić w naszym podejściu i zachowaniu. Wyznaczenie obszarów do ulepszenia jest podstawą podjęcia jakichkolwiek działań.

Jedną z podstawowych kwestii dotyczących rozwoju osobistego w pracy jest doskonalenie umiejętności zawodowych. Jeżeli pracodawca nie oferuje żadnych szkoleń, warto załatwić je na własną rękę. Choć wiąże się to z poniesieniem kosztów, takie działanie jest inwestycją w siebie. Podczas kursów można zdobyć wiele przydatnych zdolności, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności pracownika na rynku pracy. Do rozwoju osobistego można zaliczyć angażowanie się w nowe projekty lub działania dodatkowe w ramach danej firmy. To również doskonały sposób na rozszerzenie zakresu kompetencji i zdobycie nowych umiejętności oraz zapunktowanie w oczach przełożonych.

Zawodowe samodoskonalenie związane jest także z komunikacją interpersonalną. Umiejętność poprawnego dogadywania się z ludźmi jest tu kluczowa – wpływa ona pozytywnie nie tylko na wykonywanie obowiązków służbowych, ale i  na poprawę atmosfery w firmie. Dlatego też warto podjąć trud wypracowania w sobie zdolności efektywnego porozumiewania się z innymi. Może to przynieść wymierne korzyści nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.

Motywacja, rozwój osobisty, zadowolenie z pracy – jak łączą się te elementy?

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednio zmotywowany pracownik odczuwa dużą satysfakcję i wypełnia swoje obowiązki bardziej efektywnie. Wpływa to korzystnie nie tylko na funkcjonowanie firmy, ale i ogólne zadowolenie osoby, która wykonuje pracę.

Motywacja do pracy może być bezpośrednią konsekwencją rozwoju osobistego. Świadomość siebie i swojego potencjału, a także perspektywa rozwijania kompetencji wpływa bardzo korzystnie na poziom energii do działania. Samodoskonalenie daje także szansę na poprawę pozycji zawodowej. Rozwój osobisty w pracy może się więc po prostu opłacić i zaowocować, np. awansem oraz podwyżką.