oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę

Do rozwoju kariery zawodowej niezbędne są przede wszystkim konkretna wiedza oraz kompetencje twarde. To jednak nie wszystko. Bardzo pomocna może okazać się też wysoka inteligencja emocjonalna. Czym jest i w jaki sposób warto ją wykorzystać w środowisku pracy?

Umiejętność odpowiedniej współpracy w zespole i rozpoznawania emocji (zarówno swoich, jak i innych osób) w znaczący sposób może ułatwiać pracę i sprawiać, że stanie się ona przyjemniejsza i bardziej efektywna. Za kwestie te odpowiada inteligencja emocjonalna. Warto wiedzieć, jak jest definiowana i czy można ją rozwijać.

Inteligencja emocjonalna – co to takiego?

Czym jest inteligencja emocjonalna? Mianem tym nazywa się zdolności człowieka związane z jego umiejętnością rozumienia i identyfikowania stanów o charakterze emocjonalnym (swoich oraz cudzych) oraz używania i zarządzania własnymi emocjami, a także radzenia sobie z emocjami innych ludzi. Warto przy tym wiedzieć, że inteligencję emocjonalną przeciwstawia się inteligencji o charakterze racjonalnym (popularne IQ). Z tego względu określa się ją często skrótem EQ.

Na inteligencję emocjonalną składa się kilka elementów. Wyróżnił je psycholog Daniel Goleman. Mowa tu o:

  • samoświadomości – dotyczy ona rozpoznawania tego, co czuje się w konkretnym momencie oraz trafnego oceniania własnych możliwości;
  • samoregulacji – oznacza ona umiejętność panowania nad emocjami i zarządzania nimi tak, aby nie przeszkadzały w robieniu danej rzeczy;
  • motywacji – związana jest ona z dostosowywaniem własnych emocji do wyznaczonych sobie dążeń i celów;
  • empatii – odnosi się ona do umiejętności rozpoznawania emocji innych ludzi i wczuwania się w ich sytuację oraz rozumienia ich potrzeb;
  • umiejętnościach społecznych – dotyczą one zdolności do opanowywania swoich emocji podczas kontaktów z ludźmi, braku problemów z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji z innymi oraz otwartości na świat.

przeczytaj też: co robić po studiach i jak rozpocząć karierę zawodową?

Z kolei inni badacze, czyli Jack Mayer i Peter Salovey, wyróżniają takie elementy składające się na inteligencję emocjonalną, jak facylitacja emocjonalna (zdolność do wzbudzania i używania emocji, która pozwala osiągnąć stan pomagający w wykonywaniu danych zadań), dostrzeganie emocji, rozumienie ich oraz zarządzanie nimi.

Student, students, young people, youngsters, school, college, study, studying
Student, students, young people, youngsters, school, college, study, studying

Inteligencja emocjonalna w praktyce – dlaczego jest ważna w życiu zawodowym?

Inteligencja emocjonalna w działaniu w środowisku zawodowym może objawiać się w różny sposób. Co ciekawe, Goleman w swoich pracach opisał ją jako ważniejszą od IQ. Dlaczego tak jest? Okazuje się, że inteligencja emocjonalna w pracy pozwala osiągać lepsze wyniki. Jest bardzo potrzebna zwłaszcza osobom na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych. Ci, którzy mają wysoką inteligencję emocjonalną, często są lepszymi liderami i przywódcami. Ze względu na to, że mają rozwinięte zdolności interpersonalne, o wiele łatwiej przychodzi im zarządzanie ludźmi i rozwiązywanie problemów czy konfliktów. Zachowują także zimną krew w przypadku stresujących sytuacji. Dzięki temu mogą podejmować bardziej przemyślane i statystycznie lepsze decyzje w świecie biznesu.

Czy możliwy jest rozwój inteligencji emocjonalnej?

Wiedząc, co daje inteligencja emocjonalna, wiele osób chciałoby nad nią popracować. Czy jest to w ogóle możliwe? Okazuje się, że jak najbardziej. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej wymaga oczywiście odpowiedniego zaangażowania i cierpliwości, jednak może przynieść wymierne efekty. Dobrym pomysłem jest np. zapisanie się na specjalne kursy i szkolenia. Istnieje także możliwość samodzielnego trenowania. Jak ćwiczyć inteligencję emocjonalną? Ciekawe rozwiązanie to m.in. poszerzanie zasobu słownictwa pozwalającego opisywać emocje, przyglądanie się i analizowanie własnych reakcji w różnych sytuacjach czy prowadzenie dziennika, który pomoże w autorefleksji.