Do rozwoju kariery zawodowej niezbędne są przede wszystkim konkretna wiedza oraz kompetencje twarde. To jednak nie wszystko. Bardzo pomocna może okazać się też wysoka inteligencja emocjonalna. Czym jest i w jaki sposób warto ją wykorzystać w środowisku pracy?

Umiejętność odpowiedniej współpracy w zespole i rozpoznawania emocji (zarówno swoich, jak i innych osób) w znaczący sposób może ułatwiać pracę i sprawiać, że stanie się ona przyjemniejsza i bardziej efektywna. Za kwestie te odpowiada inteligencja emocjonalna. Warto wiedzieć, jak jest definiowana i czy można ją rozwijać.

Inteligencja emocjonalna – co to takiego?

Czym jest inteligencja emocjonalna? Mianem tym nazywa się zdolności człowieka związane z jego umiejętnością rozumienia i identyfikowania stanów o charakterze emocjonalnym (swoich oraz cudzych) oraz używania i zarządzania własnymi emocjami, a także radzenia sobie z emocjami innych ludzi. Warto przy tym wiedzieć, że inteligencję emocjonalną przeciwstawia się inteligencji o charakterze racjonalnym (popularne IQ). Z tego względu określa się ją często skrótem EQ.

Na inteligencję emocjonalną składa się kilka elementów. Wyróżnił je psycholog Daniel Goleman. Mowa tu o:

  • samoświadomości – dotyczy ona rozpoznawania tego, co czuje się w konkretnym momencie oraz trafnego oceniania własnych możliwości;
  • samoregulacji – oznacza ona umiejętność panowania nad emocjami i zarządzania nimi tak, aby nie przeszkadzały w robieniu danej rzeczy;
  • motywacji – związana jest ona z dostosowywaniem własnych emocji do wyznaczonych sobie dążeń i celów;
  • empatii – odnosi się ona do umiejętności rozpoznawania emocji innych ludzi i wczuwania się w ich sytuację oraz rozumienia ich potrzeb;
  • umiejętnościach społecznych – dotyczą one zdolności do opanowywania swoich emocji podczas kontaktów z ludźmi, braku problemów z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji z innymi oraz otwartości na świat.

przeczytaj też: co robić po studiach i jak rozpocząć karierę zawodową?

Z kolei inni badacze, czyli Jack Mayer i Peter Salovey, wyróżniają takie elementy składające się na inteligencję emocjonalną, jak facylitacja emocjonalna (zdolność do wzbudzania i używania emocji, która pozwala osiągnąć stan pomagający w wykonywaniu danych zadań), dostrzeganie emocji, rozumienie ich oraz zarządzanie nimi.

Student, students, young people, youngsters, school, college, study, studying
Student, students, young people, youngsters, school, college, study, studying

Inteligencja emocjonalna w praktyce – dlaczego jest ważna w życiu zawodowym?

Inteligencja emocjonalna w działaniu w środowisku zawodowym może objawiać się w różny sposób. Co ciekawe, Goleman w swoich pracach opisał ją jako ważniejszą od IQ. Dlaczego tak jest? Okazuje się, że inteligencja emocjonalna w pracy pozwala osiągać lepsze wyniki. Jest bardzo potrzebna zwłaszcza osobom na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych. Ci, którzy mają wysoką inteligencję emocjonalną, często są lepszymi liderami i przywódcami. Ze względu na to, że mają rozwinięte zdolności interpersonalne, o wiele łatwiej przychodzi im zarządzanie ludźmi i rozwiązywanie problemów czy konfliktów. Zachowują także zimną krew w przypadku stresujących sytuacji. Dzięki temu mogą podejmować bardziej przemyślane i statystycznie lepsze decyzje w świecie biznesu.

Czy możliwy jest rozwój inteligencji emocjonalnej?

Wiedząc, co daje inteligencja emocjonalna, wiele osób chciałoby nad nią popracować. Czy jest to w ogóle możliwe? Okazuje się, że jak najbardziej. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej wymaga oczywiście odpowiedniego zaangażowania i cierpliwości, jednak może przynieść wymierne efekty. Dobrym pomysłem jest np. zapisanie się na specjalne kursy i szkolenia. Istnieje także możliwość samodzielnego trenowania. Jak ćwiczyć inteligencję emocjonalną? Ciekawe rozwiązanie to m.in. poszerzanie zasobu słownictwa pozwalającego opisywać emocje, przyglądanie się i analizowanie własnych reakcji w różnych sytuacjach czy prowadzenie dziennika, który pomoże w autorefleksji.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę