Nowoczesne technologie w znaczący sposób ułatwiają przyswajanie wiedzy. Współcześnie w procesie kształcenia pomagają m.in. platformy e-learningowe, pozwalające na naukę za pośrednictwem internetu przy wykorzystaniu takich urządzeń jak komputery, smartfony czy tablety. Nauczanie on-line posiada jednak pewne ograniczenia, dlatego dla uzyskania jak najlepszych efektów warto połączyć je z tradycyjnymi metodami. Takie kompleksowe podejście prezentuje blended learning, który wyróżnia się licznymi niekwestionowanymi zaletami.

Blended learning – co to takiego?

Definicja terminu blended learning rozwijała się przez lata. Pojęcie to oznacza dosłownie „zmieszane nauczanie” i początkowo dotyczyło łączenia ze sobą różnego typu technik dydaktycznych. Współcześnie rozumienie tego podejścia jest bardzo zbliżone. Blended learning odnosi się jednak głównie do połączenia konkretnych metod nauki – tradycyjnych oraz realizowanych zdalnie przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Nazywany bywa również „nauczaniem komplementarnym” lub „hybrydowym” i stanowi bardzo kompleksowe rozwiązanie.

Co ważne metoda blended learning nie ma ściśle określonych ram, dzięki czemu nie narzuca charakteru i proporcji nauki bezpośredniej oraz internetowej. Wiele zależy od predyspozycji danej osoby, dlatego też szkolenie powinno być jak najbardziej spersonalizowane.

Blended learning w szkole i nie tylko – gdzie można zastosować tę metodę?

Zakłada się, że blended learning w szkole oraz na uczelniach wyższych będzie miał wkrótce coraz większe znaczenie. Wprowadzenie mieszanej metody kształcenia dostrzegalne jest już teraz, zwłaszcza w przypadku nauki języków obcych. Ten sposób zdobywania nowej wiedzy wprowadzają również niektóre przedsiębiorstwa. Blended learning może być bowiem podstawą szkoleń z wielu dziedzin. Warto o tym pamiętać, ponieważ kurs e-learningowy przedstawiający zagadnienia teoretyczne połączony z warsztatami, umożliwiającymi praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, pozwala na gruntowny rozwój kompetencji pracowników.

Blended learning – zalety mieszanej metody nauczania

Wśród licznych zalet metody blended learning za najważniejsze uchodzą elastyczność, efektywność i kompleksowość. Takie nauczanie pozwala na pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł – zarówno przez internet, jak i podczas klasycznych spotkań z tutorem. Umożliwia to m.in. powtarzanie i utrwalanie materiału, podejmowanie dyskusji, wymianę opinii oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Dzięki swojej różnorodności zajęcia w ramach blended learningu mają również bardzo atrakcyjną formę.

Wykorzystywane w tej metodzie platformy e-learningowe dają dostęp do bardzo szerokiej wiedzy zgromadzonej w jednym miejscu. Często zawierają materiały wideo, filmy czy testy, do których użytkownik w każdej chwili może wrócić. Platformy przynoszą tym samym oszczędność czasu - eliminują nie tylko konieczność dojazdów do miejsca, w którym odbywa się stacjonarny kurs, lecz także wielogodzinne wertowanie książek czy sieci w celu znalezienia ważnych informacji. Blended learning i wykorzystywane w jego ramach narzędzia on-line pozwalają też na kontrolowanie własnych postępów. Takie rozwiązanie tym bardziej motywuje do nauki i pozytywnie wpływa na jej regularność.

Ważną zaletą blended learning jest także możliwość dostosowania kursu do potrzeb danego kursanta. Dzięki temu sposób oraz tempo przekazywania wiedzy odpowiadają jego indywidualnym predyspozycjom.

Czy blended learning może mieć wady?

Niewłaściwie skonstruowany blended learning może zaszkodzić zamiast pomóc. Jeżeli kurs z zastosowaniem tej metody nie jest dostosowany do osobistych potrzeb jego uczestników, może to wpłynąć na spadek ich motywacji do działania. Ponadto czasami zdarza się, że platformy e-learningowe nie są intuicyjne w obsłudze – to równ