kto to jest monter?

 

Zawód montera jest zróżnicowany. Przyglądając się ofertom zatrudnienia, łatwo zauważyć, że pracowników z tego zakresu poszukuje wiele przedsiębiorstw działających w rozmaitych branżach m.in. produkcyjnej, przemysłowej, instalatorskiej, budowlanej czy remontowej. Myśląc o związaniu swojej przyszłej kariery zawodowej z profesją montera, warto zastanowić się, w kierunku której specjalizacji najlepiej się zwrócić. Zależy to oczywiście od indywidualnych uwarunkowań i zainteresowań konkretnej osoby. Praca jako monter zawsze jednak wymaga pewnych uniwersalnych predyspozycji. Dobrze jest poznać najważniejsze informacje na jej temat.

Monter, zgodnie z nazwą tej profesji, zajmuje się działaniami związanymi z montowaniem. Co to oznacza w praktyce? Mianem montażu określa się specyficzny typ pracy, który skupia się na łączeniu ze sobą różnych elementów (np. półfabrykatów, czyli części, z których składają się poszczególne konstrukcje, przedmioty, urządzenia czy maszyny) tak, aby powstała z nich konkretna, określona całość. Proces ten przebiega w oparciu o stosowne kryteria techniczne, które umożliwiają przeprowadzenie go w poprawny sposób.

sprawdź oferty pracy
1

co robi monter w swojej codziennej pracy?

Osoby wykonujące zawód montera należą do grona wykwalifikowanych robotników, którzy odznaczają się stosowną wiedzą związaną z zagadnieniami technicznymi. To, czym konkretnie zajmują się w swojej pracy, zależy od specjalizacji, którą wykonują. Przykładowo, pracownikom zatrudnionym na najbardziej popularnych stanowiskach monterskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych przypadają najczęściej obowiązki zawodowe związane z montowaniem maszyn, urządzeń lub podzespołów. Swoje codzienne zadania muszą wykonywać w zgodzie z konkretnym projektem, który otrzymują przed rozpoczęciem montażu danych elementów. Są przy tym także zobowiązani do przestrzegania ustalonego harmonogramu działań. Co ważne, do pracy wykorzystują specjalny sprzęt – jego typ zależy od tego, jaki konkretny zawód wykonują.

Przeczytaj również: Szkolenia dla pracowników – rozwijają i uczą nowych kompetencji

To jednak nie wszystkie obowiązki montera. Osoba wykonująca pracę na takim stanowisku może być także odpowiedzialna za przeprowadzanie wstępnej kontroli jakości elementów, z którymi pracuje. Gdy takie zajęcia są w zakresie jej obowiązków, musi uważnie sprawdzać poszczególne części i weryfikować ich cechy o charakterze jakościowym. Ponadto, przygotowuje wówczas raporty dotyczące tych kwestii i przekazuje je pracownikom wyższego szczebla.

Oprócz tego monter bardzo często jest zaangażowany w konserwację oraz naprawę usterek lub awarii, które występują w maszynach, podzespołach czy różnego typu elementach instalacyjnych. Dodatkowo, jeżeli zajmuje stanowisko wyższego stopnia, jest bardzo doświadczony i odznacza się dużą wiedzą techniczną, może być od czasu do czasu oddelegowywany do przeprowadzania szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników. Jest to na pewno pomocne we wdrażaniu ich w obowiązki, organizację i życia danej firmy.

oferty pracy jako monter
2

w czym może specjalizować się monter?

Monter to dość mało sprecyzowana nazwa zawodu. W praktyce kryje się więc pod nią szereg różnorodnych profesji, a każda z nich związana jest z wykonywaniem nieco innych obowiązków. Najpopularniejsze z nich to m.in.:

  • monter rusztowań – pracownik zatrudniony na budowie lub w zakładzie przemysłowym, którego zadaniem jest montowanie, ustawianie i demontowanie rusztowań (zarówno drewnianych czy metalowych, jak i tzw. pomostów),
  • monter maszyn i urządzeń – odpowiada za składanie elementów i podzespołów składających się na dane maszyny lub urządzenia (np. elektroniczne, AGD itp.),
  • monter instalacji sanitarnych – zajmuje się montowaniem, wymienianiem, instalowaniem i naprawianiem instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych,
  • monter izolacji przemysłowych – wykonuje zadania związane z konserwacją, montażem, remontami i naprawą izolacji obiektów oraz urządzeń o charakterze przemysłowym, m.in. rurociągów, kotłów, turbin, pieców, komór, zbiorników, wentylatorów czy wymienników ciepła,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – odpowiada za wykonywanie montażu zabudowy o charakterze suchym, a także wykonywanie robót związanych z pracami malarskimi, tapicerskimi, posadzkarskimi i okładzinowymi,
  • monter instalacji fotowoltaicznych (inaczej monter fotowoltaiki) – zajmuje się montażem paneli słonecznych, a także zagadnieniami związanymi z elektryką czy budowaniem konstrukcji dachowych,
  • monter wentylacji (często jest jednocześnie monterem klimatyzacji) – odpowiada za montaż i konserwację centralnych instalacji nawiewnych i wywiewnych (oraz klimatyzacyjnych) w budynkach,
  • monter instalacji elektrycznych – wykonuje obowiązki związane z montażem, instalacją i dbaniem o poprawne działanie instalacji elektrycznych,
  • monter fasad – jego praca skupia się na przygotowywaniu i montowaniu elementów zewnętrznych o charakterze prefabrykowanym, które wykorzystywane są na budynkach w celach ochronnych i dekoracyjnych.

To oczywiście jedynie wybrane profesje. Wśród popularnych zawodów znajdują się też chociażby monter anten satelitarnych, elementów stalowych, mebli czy stolarki budowlanej (inaczej monter drzwi i okien), a także wiele innych.

326.jpg
326.jpg
sprawdź oferty pracy
3

jaki charakter ma praca montera?

Zawód montera jest związany z pracą fizyczną i jako taki na pewno pochłania sporo energii. Wymaga więc odpowiedniej siły, odporności i wytrzymałości, a także odznaczania się dobrą kondycją i zdrowiem.

Co ważne, praca montera może mieć charakter tymczasowy lub stały. Daje to ciekawe możliwości zarówno osobom, które myślą o rozwijaniu kariery zawodowej w danej branży w perspektywie długoterminowej, jak i tym, którzy poszukują tylko czasowego zajęcia lub po prostu chcą na początku sprawdzić, czy dobrze czują się w danej profesji.

4

jaka jest ścieżka kariery montera?

Monter, jak każdy pracownik, może się rozwijać. Jeśli jest ambitny i zaangażowany, a przy tym chętnie zdobywa nową wiedzę oraz umiejętności (np. poprzez dodatkowe kursy i szkolenia), nic nie stoi na przeszkodzie, aby stopniowo piął się po szczeblach kariery. Oczywiście wymaga to czasu i cierpliwości, jednak wizja wyższego stanowiska, a co za tym lepszych zarobków, stanowi dobrą motywację.

Standardowy, pionowy awans pozwala na przejście od stanowiska młodszego montera, poprzez posadę samodzielnego specjalisty, aż do starszego montera. W przedsiębiorstwie produkcyjnym możliwe jest dalsze rozwijanie się, np. w kierunku brygadzisty, kierownika linii produkcyjnej, kierownika produkcji czy wreszcie dyrektora.

Wiele firm oferuje także poziomy awans, który polega na przeniesieniu do innego działu. Wbrew pozorom może to być korzystne rozwiązanie, oczywiście o ile jest zgodne z predyspozycjami i planami zawodowymi danego pracownika.

5

co warto wiedzieć o zarobkach montera?

Wysokość zarobków montera jest uzależniona od wielu zmiennych. Przede wszystkim wpływ na nie ma konkretna specjalizacja, poziom doświadczenia danego pracownika i typ obejmowanego przez niego stanowiska (juniorskie, regularne lub seniorskie) oraz posiadane przez niego umiejętności, w tym ewentualne, dodatkowe uprawnienia. Dodatkowo na kwotę wynagrodzenia wpływa wielkość i lokalizacja firmy, a także zapotrzebowanie na przedstawicieli danego zawodu w konkretnym regionie (jeżeli profesja jest deficytowa, pracodawcy są często gotowi zapłacić pracownikom więcej, aby przyciągnąć ich do siebie i zatrzymać w przedsiębiorstwie na dłużej).

6

kto może zostać monterem?

Stanowisko montera w firmach z różnych branż najczęściej obejmują mężczyźni. W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawód ten wykonywały także kobiety, o ile oczywiście odznaczają się odpowiednią kondycją i siłą.

Do pracy jako monter potrzebne jest przede wszystkim odpowiednie wykształcenie. Co prawda nie trzeba kończyć studiów wyższych, jednak na pewno przyda się dyplom szkoły średniej o profilu technicznym. Ponadto w określonych specjalizacjach konieczne są stosowne certyfikaty i uprawnienia (np. SEP lub UDT). Wszystko zależy jednak od konkretnego stanowiska – warto więc uważnie czytać oferty pracy, ponieważ nie wszystkie z nich zawierają wymóg legitymowania się dodatkowymi dokumentami poświadczającymi ukończenie kursów czy egzaminów.

W zawodzie montera na pewno przyda się też wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Często można jednak znaleźć też oferty pracy proponujące możliwość przyuczenia, które są kierowane do osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową.

Warto także podkreślić, że niektóre typy tej profesji wymagają elastyczności, mobilności i dyspozycyjności. Są więc skierowane do osób, które wykazują gotowość do pracy zmianowej czy wyjazdów poza miejsce zamieszkania.

 

thank you for subscribing to your personalised job alerts.