Pracodawca ma wobec zatrudnianych osób wiele obowiązków. Musi zadbać m.in. o świadczenia pracownicze. Mogą one mieć charakter zarówno krótko-, jak i długoterminowy. Warto więc wiedzieć, co do nich należy, a także kiedy firma musi zadbać o tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze.

Świadczenia pracownicze przysługują osobom, które wykonują obowiązki zawodowe w ramach zawarcia umowy o pracę. Część z nich jest obligatoryjna, inne zaś nie są obowiązkowe – wówczas często służą motywowaniu podwładnych. Poszczególne z nich wymagają też przygotowania rezerwy na świadczenia pracownicze przez pracodawcę.

Co to są świadczenia pracownicze? Przykłady

Mianem świadczeń pracowniczych nazywa się takie świadczenia, które pracodawca oferuje swoim podwładnym za świadczoną przez nich pracę. Można wyróżnić kilka ich typów. Przede wszystkim mamy do czynienia z obowiązkowymi świadczeniami pracowniczymi, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Należą do nich m.in. dostarczenie pracownikom odzieży roboczej lub ochronnej, zapewnienie środków czystości, zadbanie o badania lekarskie czy zagwarantowanie podwładnym posiłków i napojów, jeżeli pracują oni w szczególnych warunkach. Do nieobowiązkowych świadczeń można z kolei zaliczyć tzw. pozapłacowe świadczenia pracownicze. Są to np. bony i paczki, dostęp do kursów i szkoleń, wynajem mieszkania, zapewnienie sprzętu służbowego, opieka zdrowotna itp.

przeczytaj też: co to jest i jak działa agencja pracy tymczasowej?

Istnieje także podział świadczeń pracowniczych na krótkoterminowe i długoterminowe. Te pierwsze to przede wszystkim oskładkowane wynagrodzenia podwładnych, płatne urlopy o charakterze wypoczynkowym oraz zwolnienia chorobowe. Zalicza się do nich także różnego typu premie oraz wypłaty z zysku.

Z kolei do długoterminowych świadczeń pracowniczych należą świadczenia wynikające z długiego stażu zatrudnienia (np. nagrody jubileuszowe). Oprócz tego w tej grupie znajdują się płatne nieobecności o charakterze długoterminowym (przykładem może być urlop naukowy).

Szczególnym typem świadczeń pracowniczych są także te, które przysługują po okresie zatrudnienia. Wśród nich znajdują się m.in. emerytury i odprawy emerytalne oraz ubezpieczenie na życie.

906.jpg
906.jpg

Kiedy trzeba tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze?

Istnienie niektórych świadczeń sprawia, że firmy muszą tworzyć tzw. rezerwy pracownicze. Taka konieczność występuje w przypadku odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych oraz niewykorzystanych urlopów. Obowiązek ten występuje wtedy, gdy prawo albo zawarte umowy o pracę wskazują, że firma będzie musiała wypłacić takie świadczenia pracownikom. Wyjątkiem są jednostki zwolnione z tej powinności na mocy ustaw lub które ustaliły, że rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w bilansie ma nieistotny charakter.

Świadczenia pracownicze przysługujące w pracy tymczasowej

W przypadku pracy tymczasowej wykonującym ją osobom przysługują różne świadczenia pracownicze. Należą do nich takie elementy, jak: środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze (lub ekwiwalent pieniężny za nie) czy posiłki profilaktyczne – co ważne, musi je zapewnić pracodawca użytkownik, a nie agencja zatrudnienia.

przeczytaj też: jakie są główne zasady zatrudniania pracowników tymczasowych?

Inne świadczenia pracownicze dla osób zatrudnionych tymczasowo to oczywiście wynagrodzenia, zwolnienia chorobowe oraz płatne urlopy wypoczynkowe. W przypadku zawarcia umowy o pracę tymczasową przysługują im bardzo zbliżone prawa do tych, które obowiązują stałych, etatowych pracowników. 

Wiele firm stawia też na pozapłacowe świadczenia pracownicze, które mają za zadanie przyciągnąć pracowników, a następnie utrzymać ich poziom motywacji na odpowiednim poziomie. Wśród korzyści tego typu znajdują się np. bezpłatne dojazdy do pracy czy dodatkowy pakiet ubezpieczeniowy albo medyczny.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę