Praca tymczasowa może być korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, jak i firmy, która zatrudnia ich za pośrednictwem specjalnej agencji. Decydując się na nie, trzeba jednak pamiętać o związanych z nim przepisach. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych są bowiem ściśle określone przez prawo.

Rynek pracy jest regulowany przez wiele przepisów. Można więc spotkać się z rozmaitymi wytycznymi, takimi jak zasady zatrudniania pracowników w krajach Unii Europejskiej, zasady zatrudniania pracowników z Ukrainy itp. Wyjątkiem nie są pod tym względem osoby zatrudniane przez agencje pracy na czas określony. Podjęcie tymczasowego zajęcia zarobkowego jest specyficzną formą zatrudnienia, dlatego warto wiedzieć, co się z nim wiąże.

Jakie przepisy regulują zasady zatrudniania i zwalniania pracowników tymczasowych?

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych są odgórnie ustalone przez prawo. Wynikają ze specjalnego aktu normatywnego poświęconego temu zagadnieniu. Mowa tu o ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku, która dotyczy zatrudniania pracowników tymczasowych (t.j. DzU 2019.poz. 1563).

przeczytaj też: czym jest zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej? wady i zalety rozwiązania

Dokument ten jasno definiuje też to, czym jest praca tymczasowa. Wyróżnia przy tym trzy podmioty, które biorą udział w zawarciu umowy o nią. Są to agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika i kieruje go do wykonywania obowiązków w danej firmie, pracodawca użytkownik, do którego jest kierowany pracownik i który wyznacza mu konkretne zadania oraz wreszcie pracownik tymczasowy, który podpisuje umowę z agencją zatrudnienia i na jej mocy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Trzeba przy tym pamiętać, że pracownikiem tymczasowym u danego pracodawcy użytkownika nie może być osoba, która pracuje już u niego na podstawie umowy o pracę.

Please use these images in the context of inclusion projects
Please use these images in the context of inclusion projects

Jakie są podstawowe zasady zatrudniania nowych pracowników do pracy tymczasowej?

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych jasno wskazują, jakie zajęcia można im powierzyć. Są to:

  • prace sezonowe, okresowe lub doraźne,
  • zajęcia, których nie mogliby wykonać w terminie pracownicy zatrudnieni na stałe przez pracodawcę użytkownika, np. na skutek zwiększonego zapotrzebowania na pracę,
  • obowiązki, które na co dzień wykonuje pracownik zatrudniony w firmie pracodawcy użytkownika, jednak jest on w danym momencie nieobecny (bez względu na to, jakie są tego przyczyny).

Należy przy tym pamiętać, że nawet jeśli zostaną spełnione powyższe zasady zatrudniania pracowników tymczasowych, takich osób nie można skierować do wykonywania m.in. pracy szczególnie niebezpiecznej, pracy wykonywanej za stałego pracownika firmy, o ile uczestniczy on w strajku oraz pracy w charakterze pracownika ochrony wyposażonego w broń palną lub przedmioty służące obezwładnianiu osób energią elektryczną powyżej 10 mA.

przeczytaj też: co to znaczy praca tymczasowa? definicja, zasady, popularne zajęcia

Ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest także podpisywana umowa. Zasady zatrudniania nowych pracowników tymczasowych mówią, że można podjąć z nimi współpracę na mocy umowy o pracę tymczasową (rodzaj umowy o pracę na czas określony) lub umowy cywilnoprawnej (np. umowy-zlecenie). Każdy z takich dokumentów powinien zostać przygotowany w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi wynikającymi z Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.

Ograniczenia związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych

Zgodnie z zasadami zatrudniania pracowników tymczasowych, okres takiej pracy wykonywanej przez jednego pracownika na rzecz danego pracodawcy podlega limitowi. Wynosi on maksymalnie 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Jeśli pracodawca użytkownik chce zatrudnić tego samego pracownika do pracy tymczasowej po przekroczeniu przez niego tego limitu, może to zrobić dopiero po upłynięciu następnych 36 miesięcy.

Zasady zatrudniania pracowników młodocianych do pracy tymczasowej – o czym trzeba pamiętać?

Agencje pracy tymczasowej pozwalają również na zatrudnianie osób niepełnoletnich. Obowiązują tu ogólne zasady zatrudniania pracowników młodocianych wynikające z oddzielnych przepisów. Agencje mogą w takim przypadku zatrudnić nieletnich na podstawie umowy cywilnoprawnej. Należy jednak pamiętać, że w praktyce będą przy niej obowiązywać regulacje Kodeksu pracy dotyczące zasad zatrudniania pracowników młodocianych w innych celach niż zdobycie przez nich przygotowania zawodowego.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę