Praca na umowę zlecenie jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego. W związku z tym związane z nią zasady nieco różnią się od tych obowiązujących przy umowie o pracę. Warto więc wiedzieć, jak prezentują się najważniejsze kwestie związane m.in. ze składkami ZUS, urlopem wypoczynkowym czy naliczaniem stażu pracy.

Praca na umowę zlecenie to popularne rozwiązanie. Decydując się na nie, trzeba pamiętać, że obowiązują przy nim inne przepisy niż w przypadku umowy o pracę.

Czym jest praca na umowę zlecenie? Zasady zawierania współpracy

Umowa zlecenie należy do grupy umów cywilnoprawnych, które podlegają pod przepisy Kodeksu cywilnego. Podpisywana jest między zleceniobiorcą, czyli osobą, która zobowiązuje się do wykonania konkretnych zadań przy zachowaniu odpowiedniej staranności a zleceniodawcą, czyli stroną, która przekazuje do wykonania dane czynności i wypłaca wynagrodzenie za ich realizację.

przeczytaj też: umowa B2B – na czym polega i czy warto ją zawrzeć?

Co ważne, praca na umowę zlecenie jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy nie nosi ona znamion stosunku pracy, a więc nie jest wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Taka forma zatrudnienia daje więc większą elastyczność. Jako że nie podlega pod przepisy Kodeksu pracy, nieco inaczej wygląda przy niej kwestia składek, urlopów czy stażu pracy.

Praca na umowę zlecenie – jakie składki są odprowadzane?

Umowa o pracę jest w pełni oskładkowana. A jak wygląda sytuacja w przypadku umowy zlecenia? Okazuje się, że ona również jest ozusowana, jednak w konkretnych przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której umowa zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia danego pracownika. Wówczas konieczne jest odprowadzanie składki zdrowotnej, wypadkowej (o ile zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w firmie), emerytalnej i rentowej. To ważna informacja m.in. dla osób, które zastanawiają się, czy praca na umowę zlecenie wlicza się do emerytury.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, jest ono w zupełności dobrowolne. Oznacza to, że zleceniobiorca musi zadeklarować chęć jego odprowadzania – w innym przypadku składka nie będzie opłacana.

przeczytaj też: umowa na czas nieokreślony – kiedy przysługuje pracownikowi i jakie są jej zalety?

Warto przy tym pamiętać, że składki ZUS przy pracy na umowę-zlecenie nie zawsze muszą być odprowadzane. Nie ma takiego obowiązku w przypadku zatrudniania uczniów lub studentów, którzy nie przekroczyli 26. roku życia. Ponadto pracodawca nie musi odprowadzać składek (poza ubezpieczeniem zdrowotnym), jeśli zleceniobiorca ma inny tytuł ubezpieczenia, np. umowę o pracę i zarabia w jej ramach przynajmniej wynagrodzenie minimalne.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

Czy należy się urlop podczas pracy na umowę zlecenie?

Kwestią, która interesuje wiele osób, jest zagadnienie praca na umowę zlecenie a urlop. Co do zasady, zleceniobiorcom nie przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Wszystko zależy jednak od ustaleń między stronami. W treści umowy można zapisać adnotację dotyczącą odpłatnej przerwy – takie ustalenie będzie wówczas wiążące. Bez niej nie można jednak liczyć na dni wolne.

Czy na umowę zlecenie liczą się lata pracy?

Kolejnym, często zadawanym pytaniem jest to, czy praca na umowę zlecenie wlicza się do lat pracy. Staż zatrudnienia jest bardzo istotny, ponieważ po osiągnięciu jego odpowiedniego pułapu można liczyć m.in. na wyższy wymiar urlopu czy prawo do pobierania świadczenia przedemerytalnego. Niestety, praca na umowę zlecenie nie zalicza się do stażu pracy. Dodaje się do niego bowiem wyłącznie okresy zatrudnienia wynikające z podpisania umowy o pracę.

Czy ewidencja czasu pracy na umowę zlecenie jest obowiązkowa?

Od 2017 roku ewidencja czasu pracy na umowie zleceniu jest obowiązkowa. Wiąże się to z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej (w 2022 roku wynosi ona 19,70 zł brutto). Godziny pracy na umowę zlecenie mogą być ustalane w dowolny sposób wybrany przez strony.

przeczytaj też: czym jest umowa o zakazie konkurencji i kiedy można ją zawrzeć?

„Umowa zlecenie gdy mam umowę o pracę u tego samego pracodawcy” – czy taka sytuacja jest możliwa?

Zgodnie z przepisami pracownik bez problemu może wykonywać pracę na umowę o pracę i umowę zlecenie u jednego przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji umowa cywilnoprawna nie może być podpisana w celu świadczenia tych samych obowiązków, które zostały już zapisane w umowie o pracę. Dodatkowo będzie ona w pełni oskładkowana.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę