Zdecydowanie najbardziej docenianymi przez pracowników benefitami są obecnie wszystkie te związane z ochroną zdrowia, zabezpieczeniem społecznym i finansowym – pokazuje najnowsze badanie „Monitor Rynku Pracy” zrealizowane przez Randstad w drugim kwartale 2020 roku. Natomiast wśród świadczeń socjalnych, widoczna jest popularność dopłat do wczasów – zarówno jako oczekiwanie pracowników, jak i propozycja pracodawców.

Jakich benefitów i świadczeń oczekują pracownicy? Jakie są najczęściej zapewniane przez pracodawców?

ochrona zdrowia i ubezpieczenie – na to liczą pracownicy…

Szczególnie teraz zatrudnieni doceniają benefity, które byłyby dla nich wsparciem w sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub utraty źródła utrzymania. Uczestnicy badania poproszeni zostali o wybranie 3 najbardziej atrakcyjnych według nich propozycji. Wśród wymienianych benefitów, w top 3 znalazły się:

  • prywatna opieka zdrowotna (48%)
  • ubezpieczenie na życie (40%)
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy (36%)

Pracownicy wysoko cenią również posiadanie samochodu służbowego (30%), otrzymywanie bonów towarowych (26%) oraz dofinansowanie studiów, kursów zawodowych lub językowych i możliwość korzystania ze sprzętu służbowego w celach prywatnych (po 22%). Na podobnym poziomie znalazły się kupony obiadowe lub darmowe obiady w pracy (21%) oraz karty rabatowe lub rabaty na zakupy (19%). Najrzadziej wymienianymi benefitami były karta sportowa (15%) oraz pracownicze zniżki na produkty lub usługi pracodawcy (13%).

te benefity proponują też pracodawcy

A jakich benefitów możemy się spodziewać od pracodawców? Okazuje się, że firmy często potrafią się wsłuchać w potrzeby pracowników, bo prywatna opieka zdrowotna i ubezpieczenie na życie znalazły się zarówno wśród najbardziej popularnych rozwiązań według pracowników, jak i wśród tych najczęściej oferowanych przez pracodawców (kolejno 12% i 17%). Rzadkością wciąż jest jednak oferowanie ubezpieczeń na wypadek utraty pracy (2%).

W zakresie benefitów związanych z firmowym sprzętem, 8% respondentów podało, że ich pracodawca zaoferował im samochód służbowy, natomiast 6% ma możliwość korzystania ze służbowego sprzętu (np. telefon, laptop) w celach prywatnych. Zdecydowanie rzadziej badani mają natomiast dostęp do bonów, dofinansowań czy kart zniżkowych oferowanych przez pracodawców (2%-5%).

wśród świadczeń socjalnych wczasy zawsze w cenie

Zdecydowanie najbardziej pożądanym wśród pracowników dodatkiem są dopłaty do wczasów, czyli tzw. „wczasy pod gruszą” (57%). Oznacza to, że pracownik sam finansuje taki wypoczynek, a następnie otrzymuje od pracodawcy częściowy lub całkowity zwrot kosztów. W tym przypadku również potrzeby pracowników starają się zaspokajać pracodawcy, bo to świadczenie jest przez nich najczęściej oferowane (20%). Również bardzo wysoko cenione są paczki dla rodzin na święta (39%) oraz korzystne kredyty czy pożyczki na zakup mieszkania bądź remont (38%). Zdecydowanie częściej pracodawcy decydują się na świąteczne upominki (12%) niż pracownicze pożyczki lub kredyty (6%).

Okazuje się też, że pracownicy bardzo chętnie otrzymaliby wsparcie dojazdów do pracy. 20% respondentów zadeklarowało chęć korzystania z firmowych biletów na komunikację miejską, a 1% procent pracodawców rzeczywiście je oferuje.

Wśród rozwiązań oferowanych przez pracodawców znajdują się też m.in. wycieczki zakładowe, dopłaty do kolonii i obozów dla dzieci, bilety do kina i teatru czy różne pikniki lub imprezy dla rodzin. Statystycznie na więcej benefitów i świadczeń liczyć mogą pracownicy większych firm i tych z sektora publicznego.