Przywódca to człowiek charyzmatyczny i pewny siebie, który jest w stanie pociągnąć za sobą tłumy. Na poziomie przedsiębiorstwa, kieruje zazwyczaj konkretnym projektem lub zespołem. Odpowiada nie tylko za stworzenie danej grupy, ale również poprowadzenie jej do sukcesu. Aby osiągnąć ten cel, musi mieć określone cechy lidera i menedżera – w takiej roli odnajdzie się bowiem tylko osoba o odpowiednich predyspozycjach i silnym charakterze.

Jakie są najważniejsze cechy lidera grupy?

Pożądane cechy lidera grupy związane są z jego przywódczymi predyspozycjami. Osoba pełniąca taką funkcję w przedsiębiorstwie musi bowiem kierować zespołem swoich podwładnych. Powinna więc mieć odpowiednią charyzmę, a także szereg innych kompetencji, którymi zjedna sobie ludzi i przekona ich do podjęcia efektywnej współpracy.

Wizjonerstwo i zaangażowanie
Ważne cechy lidera i menedżera to bez wątpienia wizjonerstwo oraz duże zaangażowanie. Przede wszystkim, przywódca powinien mieć własną wizję dotyczącą realizacji konkretnych zadań. Musi więc wiedzieć, jakimi sposobami chce osiągać poszczególne cele. Ponadto, powinien umieć  szczegółowo zdefiniować misję firmy lub danego projektu i przekazać ją współpracownikom. Ważne, aby wykazywał się przy tym pasją, ponieważ tylko w ten sposób jest w stanie zebrać wokół siebie ludzi i zachęcić ich do wzmożonego wysiłku.

Autentyczność i pewność siebie
Podstawowe cechy lidera grupy to także wiarygodność oraz odpowiednia doza pewności siebie. Osoba, która jest autentyczna i szczera o wiele łatwiej przekona do siebie współpracowników. Jeżeli do tego odznacza się odwagą i nie boi się tworzenia nietypowych i śmiałych koncepcji, bardzo szybko może zyskać ich uznanie i szacunek.

Umiejętność efektywnej komunikacji
Utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych w zespole to jedno z głównych zadań przywódcy.  Przydatna jest więc umiejętność efektywnej komunikacji. Co ważne, polega ona nie tylko na przekazywaniu zrozumiałych informacji, ale przede wszystkim na słuchaniu współpracowników. Wśród pożądanych cech lidera grupy warto więc wymienić otwartość, zrozumienie dla potrzeb i problemów innych, a także chęć wspólnego rozwiązywania trudności.

Zorientowanie na cel i umiejętność motywowania innych
Dobry lider powinien umieć wyznaczać jasne cele oraz zachęcać zespół do ich osiągania. Istotne jest więc odpowiednie motywowanie współpracowników. Odpowiedni poziom zaangażowania podwładnych można osiągnąć poprzez okazywanie im szacunku i zaufania, docenianie ich starań czy umożliwienie im rozwoju i samorealizacji.

Rola przywódcy, czyli dlaczego cechy lidera zespołu są tak ważne

Posiadanie cech lidera grupy pozwala przywódcy na uzyskanie odpowiedniego zaangażowania pracowników. Jego rola w przedsiębiorstwie jest jednak o wiele szersza. Odpowiada on za całokształt formowania się zespołu już od momentu jego utworzenia. Do jego zadań należy więc określenie założeń i struktury grupy, wyznaczenie zasad jej funkcjonowania, a także przydzielenie konkretnych ról i zadań jej członkom.

Rolą przywódcy jest również wdrożenie zasad efektywnej współpracy. Tylko w ten sposób możliwe jest zbudowanie spójnego i zgranego zespołu. Dopiero kolejnym krokiem jest poprowadzenie ludzi do sukcesu. Składa się na nie wyznaczanie pracownikom nowych wyzwań, wspieranie ich oraz ciągłe motywowanie.

Co ważne, w osiągnięciu tych wszystkich celów bez wątpienia pomagają odpowiednie cechy lidera grupy. W dzisiejszych czasach sama charyzma może bowiem okazać się niewystarczająca. Prawdziwy przywódca powinien więc postawić na proces samodoskonalenia i stale pracować nad rozwojem swoich kompetencji.