System motywowania pracowników przybiera różne formy – zazwyczaj są to okresowe podwyżki, premie uznaniowe lub success fee. To ostatnie to nic innego jak premia wypłacana pracownikowi za osiągnięcie wyznaczonego celu lub realizacji projektu z sukcesem. Sprawdź, na czym dokładnie polega „opłata za sukces”, w jakich zawodach się ją praktykuje i czy rzeczywiście jest zgodna z prawem!

Co to jest success fee?

Zaangażowanie pracowników to czynnik, bez którego firma nie osiągnie sukcesu. Dlatego managerowie kładą coraz większy nacisk na motywowanie pracowników. Najbardziej motywujące okazują się bonusy pieniężne w postaci premii uznaniowych, podwyżek lub nagród finansowych. W niektórych branżach dużą popularnością cieszy się tzw. success fee, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „opłatę za sukces”. Jest to rodzaj premii, którą pracownik otrzymuje jako nagrodę za osiągnięcie wyznaczonego celu – może to być np. stworzenie siatki klientów lub rozbudowane działania zakończone podpisaniem intratnej umowy. Success fee najczęściej dotyczy umowy zlecenia, jednak nie jest to reguła.

Pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wynagrodzenie jest głównym czynnikiem wpływającym na decyzje o zmianie pracy, dlatego dają liczne możliwości zwiększania dochodów.

Czy wypłata może ograniczać się tylko do success fee?

Success fee jest nieco podobny do systemu prowizyjnego. Oba te trendy w wynagrodzeniach polegają na tym, że pracownik otrzymuje określoną podstawę lub umawia się ze zleceniodawcą na określoną liczbę godzin i stawkę godzinową (w przypadku umowy-zlecenia), a oprócz tego otrzymuje dodatek finansowy, jeśli uda mu się zrealizować wyznaczony cel. Trzeba jednak pamiętać, że wypłata nie może ograniczać się wyłącznie do „opłaty za sukces”. Jeśli pracodawca nie określa w umowie-zleceniu minimalnej stawki godzinowej, może zostać ukarany grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł. Podobnie rzecz się ma w przypadku umowy o pracę – tutaj pracodawcę obowiązuje minimalna wysokość miesięcznego dochodu określana jako „najniższa krajowa”. 

Success fee powinno zostać ujęte w umowie wraz z określeniem kwoty, na jaką pracownik może liczyć po wypracowaniu określonego wyniku.

Na jaki procent możesz liczyć w systemie wynagrodzeń success fee?

Success fee to zazwyczaj określony procent od zysku. Jego wysokość zależy od indywidualnych ustaleń między pracodawcą a pracownikiem lub zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Nie da się ukryć, że gdy w grę wchodzi podpisanie wielomilionowego kontraktu, nawet 5% success fee przyniesie ogromny zysk. 

Sprawdź też, na czym powinno polegać negocjowanie wynagrodzenia z nowym pracodawcą. Jakie zasady komunikacji należy stosować, aby osiągnąć sukces.

W jakich zawodach praktykuje się success fee?

Success fee podnosi atrakcyjność miejsca pracy w różnych zawodach. Opłata od sukcesu może obowiązywać w takich branżach jak marketing i telemarketing, reklama, telekomunikacja, finanse i bankowość, ubezpieczenia. Taki system stosują również prawnicy, jednak – jak w każdym innym przypadku – musi odbywać się to w zgodzie z etyką zawodową. 

warto wiedzieć: Pasek wynagrodzenia – czym jest i jak go czytać?

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy success fee jest legalne?

Success fee jest legalne, o ile nie jest równoznaczne z całością wypłaty. Pracodawca ma obowiązek wypłacić przynajmniej minimalne wynagrodzenie jako podstawę lub ustalić z pracownikiem określoną stawkę godzinową. 

Success fee w zawodzie adwokata lub radcy prawnego – dlaczego wzbudza kontrowersje?

Temat success fee często występuje w kontekście nagradzania adwokatów i radców prawnych. Taka forma wynagrodzenia jest w ich przypadku nielegalna, jeśli mieliby otrzymywać swoje honorarium jedynie w przypadku wygrania sprawy. „Opłata za sukces” powinna być jedynie premią za wygraną sprawę, czyli dodatkiem do honorarium, a nie zastępstwem za nie.