Ponad połowa Polaków, we wszystkich grupach wiekowych, jako powód rezygnacji z pracy podaje zbyt niskie wynagrodzenie. To wynik badania Employer Brand Research realizowanego przez Randstad. Wśród innych przyczyn odejścia z firmy znajdują się brak możliwości rozwoju, uznania i nagród, zbyt długie dojazdy do miejsca pracy oraz trudność w znalezieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Realizacja przez pracodawców ww. czynników jest motywacją dla zatrudnionych do pozostania w obecnym miejscu pracy. Umożliwiając podwładnym rozwój, czy dbając o odpowiednią atmosferę, możemy zatrzymać pracowników w organizacji.

zbyt niskie wynagrodzenie skłania Polaków do odejścia z pracy

60% respondentów w badaniu Randstad Employer Brand Research wskazuje, że zbyt niskie wynagrodzenie w porównaniu z płacą oferowaną przez inne firmy jest powodem decyzji o odejściu z pracy. Czynnik ten jest dominujący we wszystkich grupach wiekowych – wskazuje go 56% Polaków w wieku od 18 do 24 lat, 58% w wieku od 25 do 34 lat, 61% osób pomiędzy 35 a 54 rokiem życia i 61% respondentów, którzy mają od 55 do 65 lat.

quote icon

Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, ale premie, narzędzia motywacyjne i benefity. Przemodelowanie systemu, tak aby był bardziej przejrzysty, sprawiedliwy i powiązany z faktycznymi rezultatami pracowników, a także dostosowany do realiów panujących na rynku, może zmienić perspektywę zatrudnionych.

– mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna w Randstad Polska.

Wśród pozostałych czynników, które wpływają na decyzję o zmianie miejsca pracy, znalazły się brak szans na rozwój kariery – 35% badanych, nieotrzymywanie uznania bądź nagród od pracodawcy – 34% respondentów, zbyt długi dojazd do pracy – 26% Polaków i problem ze znalezieniem równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym – 25% pracowników.

quote icon

Wprowadzenie przez pracodawców rozwiązań, które pozwolą pracownikom spełniać się zawodowo, skutkuje korzyściami dla obu stron. Firmy zyskują zaangażowanych członków organizacji, którzy pracują efektywniej, rozwijają swoje kompetencje oraz rzadziej szukają nowej pracy. Co więcej, zadowolony pracownik może stać się najlepszym ambasadorem marki pracodawcy. Pozytywna opinia członka organizacji to dużo lepsza reklama niż komunikat w mediach społecznościowych albo artykuł w prasie czy internecie.

– mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna w Randstad Polska.

stabilność zatrudnienia jednym z warunków pozostania w aktualnym miejscu pracy 

55% Polaków w wieku od 18 do 24 lat za główną motywację do pozostania w tym samym miejscu pracy podaje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity. Na czynniki te wskazuje też 57% pracowników, którzy mają 24-34 lat, oraz 62% społeczeństwa w wieku od 35 do 65 lat.

46% ogółu badanych twierdzi, że miła atmosfera pracy jest czynnikiem, który determinuje ich decyzję o pozostaniu w obecnej firmie. Podobny odsetek respondentów – 45% zwraca także uwagę na stabilność zatrudnienia. 40% Polaków wskazuje, że dogodna lokalizacja ma istotny wpływ na decyzję o niezmienianiu pracodawcy. 38% pracowników stawia natomiast na możliwość rozwoju zawodowego.

polscy pracownicy niechętni do utraty części wynagrodzenia w zamian za poczucie stabilności zatrudnienia

25% Polaków w ogóle nie jest skłonna do tego, aby oddać część swojego wynagrodzenia w zamian za stabilność zatrudnienia. Taki sam odsetek respondentów deklaruje gotowość rezygnacji z od 1 do 5% pensji w zamian za gwarancję pewności wykonywanej pracy. 19% społeczeństwa jest w stanie poświęcić od 6 do 10% wypłaty. 8% i 5% może zrezygnować z odpowiednio od 11 do 15 i 16 do 20%. Zaledwie 4% pracujących za gwarancję stabilności zatrudnienia jest w stanie oddać z ponad 20% wynagrodzenia.

Co ciekawe, najwięcej, bo 29% osób w wieku 55-65 lat nie poświęci nawet niewielkiej części wynagrodzenia, by zyskać stabilność zatrudnienia. Inaczej jest w przypadku pokolenia Z, czyli osób w wieku od 18 do 24 lat, gdzie stosunkowo najmniej, czyli 18% osób deklaruje, że nie chce oddawać zarobionych pieniędzy, by mieć większe poczucie stabilności pracy.