Wynagrodzenie jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na satysfakcję pracowników. Obserwujemy również wzrost zainteresowania talentami, co dotyczy praktycznie każdej branży i całego rynku pracy w Polsce. To spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów, którzy mają większe wymagania dotyczące wynagrodzenia, co jest uzasadnione ich wysokimi kompetencjami. Chcąc pozyskać osoby o odpowiednich kwalifikacjach i zatrzymać je w firmie, propozycja konkurencyjnego wynagrodzenia okazuje się więc konieczna.

Dyrektorzy Finansowi stoją więc przed dużym wyzwaniem, tym bardziej, że jak wynika z raportu PayScale, co piąta organizacja sukcesywnie każdego roku zwiększa budżet wynagrodzeń o ok. 4%. Zapewnienie pracowników o rosnących wynagrodzeniach jest kluczowe dla ich satysfakcji, motywacji i zadowolenia z pracy. O benchmarkach w zakresie wynagrodzeń oraz o tym dlaczego warto być z tym tematem na bieżąco pisaliśmy zresztą niedawno na naszym blogu.

polityka płacowa w niejednych rękach

O wynagrodzeniach coraz częściej decydują inne działy niż tylko CFO i HR. W politykę płacową włączają się dyrektorzy generalni i kierownicy działów. Przedstawiają rekomendację płac, a także informują o zasadach wynagrodzeń. Kadra managerska nie pozostaje już obojętna na tworzenie polityki płacowej w firmie. Ponadto pracownicy z różnych szczebli hierarchii otrzymują szansę na udział w budowaniu systemów motywacyjnych. Badania przeprowadzone przez PayScale potwierdzają, iż 57% organizacji jest zdania, że zaangażowanie kadry zarządzającej w pracę nad systemami wynagrodzeń jest coraz większe. Tak trudny temat wymaga współpracy wielu działów, w związku z czym łatwiej jest osiągnąć kompromis między satysfakcjonującym wynagrodzeniem a skutecznym unikaniem ryzyka strat budżetowych.

wynagrodzenia
wynagrodzenia

podwyżka wyższa niż założenia firmy

Z wyników Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dowiadujemy się, iż firmy przyznają co roku swoim pracownikom podwyżki wyższe niż 3%, a co piąta organizacja zwiększa pensje minimum o 5%. Wiesz, jak trudne jest podjęcie decyzji o podwyżce oraz wyższej pensji dla nowego pracownika, szczególnie kiedy jego wymagania znacząco przewyższają budżet firmy. Okazuje się jednak, że przy kluczowych pracownikach finalnie pracodawca płaci więcej, niż wynikało to z założeń finansowych.

Często presja jest na tyle wysoka, że podwyżki przyznawane są niezależnie od przyjętej polityki bez dbałości o konkurencyjność i sprawiedliwość stawek płac. Problem pojawia się, kiedy nowy pracownik otrzymuje wyższą płacę, niż już pracująca osoba w firmie na tym samym stanowisku. Jeżeli już decydujesz się na takie rozwiązanie, powinno mieć to potwierdzenie w umiejętnościach i doświadczeniu pracownika.

93% firm stosuje systemy premiowania

System płac wynagrodzenia zmiennego to trend, utrzymujący się w polskich firmach od kilkunastu lat. Płaca jest uzależniona od wydajności i osiąganych wyników. Budżet wynagrodzeń zmiennych w ciągu ostatnich 20 lat wzrósł o ponad 70%. Systemy premiowania są coraz bardziej sprawiedliwe i opierają się na mierzalnych kryteriach. Są formą motywacji pracownika dobrego, a nie karą brakiem premii dla pracowników mniej wydajnych.

raporty płacowe coraz częściej w polskich firmach

W ustalaniu polityki płacowej i finansowej bazujesz na nieformalnych informacjach z rynku i własnej intuicji czy może korzystasz z raportów płacowych i potwierdzonych statystykami faktami? Odpowiedzialność za finanse organizacji i dynamika zmian rynkowych spowodowała, że CFO chętniej i częściej porównują dane z różnymi źródłami. To spowodowało, że zarządzanie płacami i budżetem firmy jest nie tylko bardziej racjonalne, ale też pozwala ocenić możliwości pracodawcy w kwestiach zmian płacowych i podwyżek.

Systemy wynagrodzenia zmieniaj w celu wzrostu satysfakcji pracowników, starając się jednocześnie niwelować dysproporcje w wysokości płac i nie zapominając przy tym o założeniach budżetowych. Firma musi zarabiać, a pracownik mieć satysfakcję z wykonywanej pracy ze świadomością, że jest doceniany. 

Zobacz przykładowy raport płacowy „wynagrodzenia w finansach bez tajemnic - prognozy na 2H 2018”, stworzony przez Randstad Polska. Stanowi on źródło benchmarków w zakresie wynagrodzeń stanowisk w obszarze finansów. Sprawdź czy możesz wykorzystać tego typu narzędzie w swojej firmie.

Pobierz raport

Raport pokazuje perspektywę zarówno ze strony kandydatów i ich oczekiwań, jak i ze strony pracodawców oraz ich możliwości. Nasi eksperci uwzględnili w nim szczegółowy podział stanowisk w obszarze finansów w największych miastach w Polsce.

o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się