Kadry i płace stanowią złożoną dziedzinę. Osoby, które chcą zgłębiać jej tajniki powinny przygotować się na wytężoną pracę. Podstawą tej branży jest bowiem znajomość i rozumienie systemu prawno-podatkowego, działalności rachunkowo-księgowej oraz przepisów wynikających z Kodeksu pracy. Oprócz wiedzy i konkretnych umiejętności specjalista ds. kadr i płac powinien charakteryzować się odpowiednimi cechami i predyspozycjami.

Czym są kadry i płace?

W praktyce termin „kadry i płace” odnosi się do całokształtu działań dotyczących rozliczania osób, które są zatrudnione w danej firmie. Wynikają one z szeregu obowiązków, przed którymi staje pracodawca względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego. Regulowaniem tych kwestii w zgodzie z literą prawa zajmują się wyspecjalizowani fachowcy, którzy orientują się w najnowszych przepisach i rozporządzeniach. Nie każda firma musi jednak organizować w tym celu osobny dział. Na rynku dostępny jest także outsourcing kadr i płac, polegający na zleceniu poszczególnych zadań podmiotom zewnętrznym.

przeczytaj też: czym zajmuje się księgowy i jak nim zostać?

Jak wygląda praca specjalisty ds. kadr i płac?

Specjalista ds. kadr i płac staje przed wieloma wyzwaniami. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim wypłata wynagrodzenia pracownikom danej firmy. Aby ustalić jego wysokość, prowadzi ewidencję czasu pracy wszystkich podwładnych, oblicza należną kwotę różnego typu dodatków (np. za nadgodziny) i pilnuje, aby wszystkie procesy związane z wypłatami zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Istotnym elementem obowiązków specjalisty ds. kadr i płac jest prowadzenie dokumentacji wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Do jego zadań należy zatem m.in. przygotowywanie akt osobowych, wystawianie świadectw pracy i wniosków o urlop, kierowanie podwładnych na badania lekarskie czy dopełnianie formalności związanych ze zwolnieniami i wypowiedzeniami. Pracownik na tym stanowisku rozlicza także firmę z takimi instytucjami, jak ZUS i urząd skarbowy.

Do zadań specjalisty z tego zakresu należy również obsługa odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Program kadrowo-płacowy pomaga pracownikowi w przygotowywaniu różnego typu zestawień i rozliczeń.

Kadry i płace dla początkujących – jak rozpocząć karierę w branży?

Osoby, które chcą rozpocząć karierę w obszarze kadr i płac powinny legitymować się odpowiednim wykształceniem. W tej branży mile widziane jest ukończenie studiów wyższych na takich kierunkach, jak np. finanse i rachunkowość czy zarządzanie. Do objęcia stanowiska specjalisty ds. kadr i płac potrzebna jest również szeroka wiedza na temat zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, form zatrudnienia i kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Niezbędna jest też znajomość aktualnych realiów rynku pracy.

W zakresie predyspozycji i cech charakteru należy wykazywać się dużą odpowiedzialnością, cierpliwością i sumiennością. Konieczna jest także duża elastyczność i gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Karierę w obszarze kadr i płac najczęściej rozpoczyna się od stażu lub posady młodszego specjalisty. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia można awansować na wyższe stanowiska.

Spełnienie tych wszystkich warunków pozwala na zdobycie satysfakcjonującego i ciekawego zajęcia, przynoszącego stosunkowo dobre dochody. Specjalista ds. kadr i płac zarabia średnio ponad 5000 zł brutto miesięcznie.

Kadry i płace – podyplomowe studia dla zaangażowanych

Osoby, które chcą poznać kadry i płace „od A do Z” mają szansę zapisać się na podyplomowe studia z tej dziedziny. Ich ukończenie może pomóc w rozwoju kariery i zdobyciu ciekawej propozycji zatrudnienia. Studentom tego kierunku przekazywana jest kompleksowa wiedza teoretyczna, a także zestaw przydatnych umiejętności dotyczących m.in. obsługi programów kadrowo-płacowych.