Praca w budżetówce kojarzy się zazwyczaj ze stabilnością zatrudnienia i licznymi dodatkami do pensji. Istnieje jednak nieco mniej optymistyczna druga strona medalu – podwyżki w pracy państwowej nie są częstym zjawiskiem, a na dobre pieniądze mogą liczyć tylko pracownicy wyższego szczebla. Sprawdź, jakie zawody wchodzą w skład budżetówki i gdzie szukać ofert pracy w tych sektorach.

Praca w budżetówce – co to oznacza?

Budżetówka to potoczna nazwa państwowej sfery budżetowej – w jej skład wchodzą wszystkie jednostki organizacyjne państwa, które korzystają ze środków publicznych, aby wypłacać pensje swoim pracownikom. Nic więc dziwnego, że polityka płacowa jest tu dużo mniej elastyczna niż w sektorze prywatnym, w którym przedsiębiorcy mogą pozwolić sobie na podwyżki w zależności od osiąganych wyników. Wśród państwowych posad obowiązuje określona hierarchia, co widać chociażby na przykładzie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Ten pierwszy znajduje się niżej w hierarchii i zarabia nieco mniej.

Praca w budżetówce – jakie zawody obejmuje?

Praca w budżetówce obejmuje określoną grupę zawodów. Na państwowych posadach pracują:

 • pracownicy narodowej służby zdrowia;
 • pracownicy wojska;
 • policjanci;
 • strażacy;
 • nauczyciele (przedszkolni, szkolni, akademiccy);
 • pracownicy administracyjni w instytucjach publicznych (np. w ZUS-ie, państwowej uczelni);
 • pracownicy domów dziecka;
 • pracownicy domów kultury i bibliotek publicznych;
 • pracownicy teatrów;
 • pracownicy domów spokojnej starości. 

Profesje, które znajdują się na tej liście, są zróżnicowane, jednak łączy je stabilna forma zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (najczęściej na czas nieokreślony). Nie ma ona nic wspólnego z pracą dorywczą, a osoby zatrudnione w budżetówce są zazwyczaj związane z daną instytucją przez wiele lat. 

Praca w budżetówce – ile można zarobić?

Płace w budżetówce są ściśle związane z rangą stanowiska. Pracownik wyższego szczebla, np. profesor mianowany przez prezydenta i pracujący na państwowej uczelni, zarobi przynajmniej 9300 zł brutto, natomiast świeżo upieczony doktor wypromowany przez tę samą placówkę oświatową może liczyć na 4500 zł brutto na start.

Warto wiedzieć: Jak bezpiecznie szukać pracy w internecie?

Pensje początkujących pracowników administracji publicznej są często niewiele wyższe od najniższej krajowej, która od stycznia 2024 roku będzie wynosić 4242 zł brutto (3221,98 zł na rękę), a od lipca tego samego roku wzrośnie do 4300 zł brutto (3262 zł na rękę). Praca w budżetówce dla jednych będzie bardzo opłacalna, a innym może przynieść dochód podobny jak np. praca w ochronie bez kwalifikacji.

Czy warto pracować na państwowej posadzie?

Praca w budżetówce ma zarówno wady, jak i zalety. Wśród jej atutów należy wymienić:

 • stabilność zatrudnienia;
 • dużą ilość dodatków socjalnych, m.in. „wczasy pod gruszą”, trzynasta pensja, dodatki finansowe z okazji świąt czy po urodzeniu dziecka;
 • większa szansa na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym;
 • duży prestiż miejsca pracy;
 • regularne godziny pracy i brak pracy w weekendy (nie dotyczy pracowników wojska, strażaków, policjantów i służby zdrowia);

Do wad pracy w tym sektorze należy:

 • ograniczona możliwość uzyskania podwyżki (zazwyczaj są to podwyżki związane z awansem lub wynikające z odgórnego zarządzenia);
 • ograniczona możliwość awansu;
 • praca w szczególnych warunkach – z trudnymi warunkami pracy zmagają się m.in. pracownicy służb i nauczyciele;
 • duży „rozstrzał” wynagrodzeń – pracownicy wyższego szczebla zarabiają dużo, natomiast osoby na niższych stanowiskach (nawet długoletni pracownicy) ledwo przekraczają poziom najniższej krajowej. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Gdzie szukać ofert pracy w budżetówce?

Oferty pracy w budżetówce znajdują się najczęściej na stronie internetowej danej instytucji lub w biuletynach informacji publicznej. 

Jakie są dodatki w pracy państwowej?

Praca w budżetówce wiąże się z szeregiem dodatków, wśród których są m.in.: trzynasta pensja, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dofinansowanie wczasów, dodatki finansowe z okazji świąt czy urodzenia dziecka.

Kiedy pracownicy budżetówki dostają podwyżki?

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników budżetówki zależą przede wszystkim od decyzji władzy, które są podawane do publicznej wiadomości. Większość umów o pracę nie wyklucza też przyznawania premii uznaniowych.