kto to jest księgowy?

 

Zawód księgowego to przyszłościowe i rozwojowe zajęcie. Mimo że wielu osobom wydaje się za dość nudne, w praktyce bywa bardzo ciekawe. Ponadto przedstawiciele tej profesji nie mogą narzekać na brak ofert zatrudnienia oraz poziom wynagrodzenia. Warto więc wiedzieć, jak w praktyce wygląda praca księgowego.

Księgowy w przeszłości był nazywany buchalterem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku, zgodnie z jego nazwą, zajmuje się księgowością. Jest to ważny element rachunkowości, który koncentruje się na ewidencji źródeł finansowania i stanu składników o charakterze majątkowym posiadanych przez dany podmiot. Innymi słowy, księgowość polega na bieżącym rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych, które mają znaczenie dla firmy i jej majątku. Odnotowywanie ich odbywa się zarówno dla potrzeb wewnętrznych (stanowi ważną informację o stanie przedsiębiorstwa), jak i zewnętrznych (pozwala dokonywać stosownych rozliczeń, np. podatkowych).

Tym samym księgowy jest odpowiedzialny za ogół zadań dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, które muszą zawierać informacje na temat przychodów, wydatków i wszelkich transakcji, które mają wpływ na stan majątkowy danej firmy. Jest to niezwykle złożone i odpowiedzialne zadanie. Prawidłowe rozliczenia są bowiem niezbędne do poprawnego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Warto przy tym pamiętać, że księgowy może odpowiadać za prowadzenie stosownej dokumentacji, dokonywanie rozliczeń i przeprowadzanie operacji o charakterze finansowym nie tylko dla przedsiębiorstw. Często stanowi też wsparcie dla indywidualnych klientów, którzy potrzebują porady i pomocy specjalisty.

Choć zawód księgowego jest stereotypowo uważany za nudny i monotonny, rzeczywistość może wyglądać nieco inaczej. W profesji tej trzeba bowiem cały czas się dokształcać i być na bieżąco z wszelkimi zmianami prawnymi. Jeżeli więc ktoś jest gotowy na ciągły rozwój, a przy tym lubi obliczenia i rachunki, profesja ta może mu się spodobać i otworzyć przed nim wiele ciekawych możliwości.

Przeczytaj, jak znaleźć darmowe kursy online i dlaczego warto to zrobić

sprawdź oferty pracy
1

jakie są główne obowiązki księgowego?

Zakres obowiązków w pracy księgowego zależy od miejsca zatrudnienia i wymogów konkretnego przedsiębiorstwa lub klienta indywidualnego. Istotny jest także poziom stanowiska pracownika oraz jego doświadczenie zawodowe. Samodzielny księgowy ma jednak przed sobą pewne uniwersalne zadania. W przypadku obsługi firm odpowiada przede wszystkim za takie kwestie, jak:

 • zajmowanie się księgowością o charakterze pełnym (czyli wymagającym prowadzenia ksiąg rachunkowych) lub uproszczonym,
 • ewidencja księgowa i kasowa,
 • dekretowanie, zaksięgowywanie i rozliczanie operacji finansowych,
 • rozliczanie i zaksięgowywanie faktur,
 • obliczanie takich elementów, jak wyceny, rezerwy, podatek odroczony, rozliczenia międzyokresowe kosztów itd.,
 • współpracowanie z zewnętrznymi podmiotami, jak urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Bank Polski i Główny Urząd Statystyczny,
 • dbanie o bieżące rozliczanie się z instytucjami finansowymi,
 • robienie przelewów bankowych,
 • zaksięgowywanie wyciągów z banku,
 • tworzenie raportów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
 • obsługa profesjonalnego oprogramowania księgowego,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych (zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne).

To jedne z kluczowych obowiązków, za które odpowiada samodzielny księgowy w firmie. Jak widać, są one złożone. Warto pamiętać, że osoba na początku drogi zawodowej zajmuje się nimi w ograniczonym stopniu – ich zakres zwiększa się wraz ze zdobywaniem przez nią doświadczenia. Gdy wspina się po kolejnych szczeblach kariery, stawiane są przed nią kolejne wyzwania. Z czasem mogą one wykraczać poza wymienione powyżej zadania. 

2

praca jako księgowy – co warto wiedzieć?

Osoba zatrudniona na stanowisku księgowego najczęściej wykonuje swoje codzienne obowiązki w biurze. Narzędziem jej pracy jest komputer, na którym korzysta ona z dedykowanego oprogramowania księgowo-finansowego, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu oraz informacji zawartych w bazach danych.

Praca księgowego ma charakter indywidualny. W związku z tym taki pracownik najczęściej samodzielnie wykonuje codzienne zadania. Co ważne, czasami osoba zatrudniona na tym stanowisku ma więc możliwość pracowania jako zdalny księgowy. Charakter obowiązków zawodowych sprawia bowiem, że nie musi przebywać w określonym miejscu. Możliwość pracy online jest na pewno bardzo wygodna, dlatego docenia ją wielu pracowników.

Warto wiedzieć: 8 dobrych praktyk pracy zdalnej

W dużych korporacjach oraz instytucjach finansowych czasami działają jednak kilkuosobowe zespoły składające się z księgowych. Wówczas wykonywanie obowiązków wymaga współpracy między nimi. Ponadto pracownicy kontaktują się z pozostałymi osobami zatrudnionymi w dziale księgowo-finansowym. Wspólnie uzgadniają i konsultują wszystkie kluczowe kwestie.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
3

jak zostać księgowym?

Aby zostać księgowym, trzeba spełnić pewne określone wymogi. Ważne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie można być także osobą karaną za przestępstwa gospodarcze lub dotyczące podatków albo księgowości.

Ponadto kluczowe są oczywiście szeroka wiedza i umiejętności. Ważne jest więc, aby posiadać odpowiednie wykształcenie. Wymagania firm w tym względzie są różne. Czasami wystarczy legitymować się dyplomem szkoły średniej, najlepiej ekonomicznej – można wówczas objąć stanowisko młodszego księgowego. Zawsze przydatne jest jednak także ukończenie specjalnego kursu na księgowego lub szkoły policealnej kształcącej w zakresie rachunkowości i księgowości. Jeśli dana osoba będzie chciała rozwijać się w tym zawodzie, musi być także gotowa na regularne dokształcanie się i zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji.

Niektórzy pracodawcy już od pracowników podstawowego stopnia wymagają jednak wykształcenia wyższego. Mile widziane są wówczas studia wyższe na takich kierunkach, jak ekonomia lub finanse i rachunkowość. W praktyce jednak księgowymi mogą też dziś zostać absolwenci innych kierunków. Warto przy tym wiedzieć, że w przeszłości wymagania do wykonywania zawodu były o wiele bardziej restrykcyjne.

Zobacz także: Na co zwrócić uwagę pisząc list motywacyjny księgowej?

4

ile zarabia księgowy?

Wynagrodzenia księgowych zależą od firmy, w której są zatrudnieni (w tym jej wielkości i lokalizacji), zakresu obowiązków, doświadczenia, stażu pracy i konkretnego, obejmowanego stanowiska. Według danych początkujący księgowy może liczyć średnio na 4400 zł brutto miesięcznie. Rynkowa mediana pensji w przypadku regularnych specjalistów to 5200 zł brutto, a tych z dłuższym stażem pracy i większym doświadczeniem – 6070 zł brutto.

Z kolei główny księgowy zarobi średnio 8040 zł brutto. Mediana wynagrodzeń dla najlepiej opłacanych na tym stanowisku wynosi 11 300 zł brutto, jednak najbardziej doświadczeni pracownicy dużych firm mogą liczyć na o wiele wyższe pensje.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

thank you for subscribing to your personalised job alerts.