Awans w pracy to znaczące wydarzenie w życiu każdego pracownika. Aby doświadczyć tej chwili, trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość – osiągnięcie sukcesu wymaga często wiele intensywnej pracy. Należy także pamiętać, że o ile np. awans nauczyciela regulowany jest przez przepisy prawa, o tyle objęcie wyższego stanowiska w prywatnej firmie zależy od indywidualnych regulacji wewnątrzzakładowych oraz decyzji samego szefa.

Jaką formę może mieć awans zawodowy?

Definicja awansu jest oczywista. W środowisku zawodowym termin ten oznacza zazwyczaj zmianę obejmowanego stanowiska na wyższe i lepiej płatne. Z takiej sytuacji może też wynikać awans społeczny – zdobycie prestiżowej posady często przekłada się na to, jak jest się odbieranym przez innych ludzi.

Awans w pracy przybiera jednak różne formy. Najczęściej wyróżnia się:

  • Awans pionowy – najczęściej dotyczy objęcia wyższej pozycji w strukturze danej firmy. Taki awans stanowiskowy wiąże się z lepszymi zarobkami, uzyskaniem nowych uprawnień oraz zwiększeniem odpowiedzialności za wykonywane obowiązki.
  • Awans poziomy – związany ze zdobyciem nowej posady, która nie ma jednak wyższej pozycji w hierarchii przedsiębiorstwa. Może oznaczać np. przeniesienie podwładnego do innej komórki firmy, objęcie przez pracownika dodatkowego stanowiska lub poszerzenie uprawnień zatrudnionej osoby.

Awans zawodowy może mieć też jedynie wymiar płacowy. W takiej sytuacji pracownik nie przechodzi na inne stanowisko – jedyną zmianą jest podwyżka wynagrodzenia wynikająca np. ze stażu pracy podwładnego. Oprócz tego czasami wyróżnia się awans kwalifikacyjny, dotyczący zwiększenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności zatrudnionego.

Co zrobić, by otrzymać awans w pracy?

Awans pracownika w dużej mierze zależy od jego zaangażowania. Ważne jest więc staranne realizowanie obowiązków i zaprezentowanie się pracodawcy jako osoba sumienna, odpowiedzialna i lojalna wobec firmy. Nie chodzi tu o ciągłe zostawanie po godzinach, a o pokazanie, że jest się dobrze zorganizowanym oraz potrafi się pracować wydajnie i efektywnie, co pozytywnie przekłada się na funkcjonowanie i zarobki całego przedsiębiorstwa.

Nie należy jednak spoczywać na laurach i ograniczać się do wykonywania przydzielonych zadań. Istotna jest proaktywna postawa, której odzwierciedleniem jest m.in. dobrowolne zgłaszanie się do nowych projektów. To dobra okazja do zademonstrowania swoich umiejętności i predyspozycji. Pracownik, który chce otrzymać awans zawodowy, powinien również wychodzić z inicjatywą. Przedstawianie własnych pomysłów dotyczących np. usprawnienia pracy całego zespołu może zrobić bardzo dobre wrażenie na przełożonym.

Awans zawodowy można również zdobyć poprzez inwestowanie we własny rozwój. Osoby, które biorą udział w dodatkowych kursach i szkoleniach, a także pokazują swoją postawą, że są otwarte na zdobywanie nowej wiedzy i kwalifikacji, mają o wiele większą szansę na objęcie wyższego stanowiska.

Pracownicy, którzy chcą otrzymać awans zawodowy, powinni też regularnie prosić przełożonego o feedback. Znaczenie informacji zwrotnych jest nie do przecenienia. Dzięki nim można zauważyć popełniane błędy i starać się je naprawić. Chęć polepszenia jakości własnej pracy i otwartość na konstruktywną krytykę na pewno zostaną docenione przez szefa.

Jak wygląda awans nauczyciela?

Awans zawodowy w prywatnych firmach uzależniony jest od ścieżki kariery przedstawionej przez konkretne przedsiębiorstwo. W takich przypadkach czas, po upłynięciu którego możliwe jest objęcie lepiej płatnego stanowiska, najczęściej nie jest ściśle określony. Kwestia ta prezentuje się inaczej chociażby w przypadku nauczycieli. Tę grupę zawodową obowiązują konkretne przepisy. Zgodnie z nimi awans na kontraktowego nauczyciela możliwy jest po odbyciu 9-miesięcznego stażu. Z kolei szansa na awans na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego przysługuje po stażu trwającym 2 lata i 9 miesięcy. Warunki jego zdobycia są zawarte w Karcie Nauczyciela.