Zmiana pracy może przydarzyć się każdemu, bez względu na wykonywany zawód. Uważa się, że taka sytuacja ma miejsce wyjątkowo często zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy dopiero poszukują swojej drogi zawodowej. Mimo to, zmiana pracy po 40., a nawet po 50. również jest możliwa. W każdym przypadku należy jednak dobrze przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw”. Warto też zwrócić uwagę na właściwe wykorzystanie swoich przywilejów pracowniczych. W tym wypadku kluczowa jest zależność między zmianą pracy a urlopem wypoczynkowym.

Kiedy warto zmienić pracę?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy warto zmienić pracę? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jedno jest pewne – co jakiś czas należy zrewidować swoją karierę zawodową, by sprawdzić, czy podąża ona we właściwym kierunku. Co może wskazywać na to, że zmiana pracy będzie dobrym rozwiązaniem?

  • rutyna w obecnym miejscu zatrudnienia,
  • wykonywanie obowiązków poniżej swoich kompetencji,
  • brak możliwości zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności,
  • utrudniony rozwój zawodowy,
  • nikłe szanse na awans lub podwyżkę,
  • złe kontakty ze współpracownikami lub z przełożonymi,
  • niesatysfakcjonujące wynagrodzenie,
  • ciągły stres.

Pozostanie w miejscu, w którym praca jest źródłem frustracji nie jest niczym dobrym – lepiej wówczas zaryzykować i poszukać nowego pracodawcy. Warto jednak mieć na uwadze to, że zbyt częsta zmiana pracy nie jest dobrze widziana. Dlatego też, taką decyzję trzeba dobrze przemyśleć.

Gdy decyzja o przejściu do innej firmy została podjęta, należy dopełnić formalności. W przypadku zmiany pracy, wypowiedzenie jest konieczne do zakończenia współpracy z obecnym pracodawcą. W tym celu można złożyć standardowe pismo lub wnioskować o zakończenie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron.

Stres związany ze zmianą pracy

Zmiana pracy i stres bardzo często idą ze sobą w parze. Wynika to z niepewności, jaka towarzyszy pracownikowi. Nowe miejsce i obowiązki, a także obcy ludzie wprawiają w onieśmielenie. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, dlaczego zmienia się pracę. Decyzja ta powinna być podyktowana chęcią poprawy swojej sytuacji i gotowością do podejmowania nowych wyzwań. Warto więc skupić się na pozytywnych aspektach i z odwagą wkroczyć do nowego otoczenia.

Zmiana pracy a urlop

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę często mają wątpliwości dotyczące zależności urlop a zmiana pracy. O czym należy w związku z tym pamiętać?

W roku kalendarzowym, w którym nastąpiła zmiana pracy, urlop przysługuje:

  • w firmie, z której się odchodzi – wymiar urlopu ustalany jest proporcjonalnie do czasu przepracowanego u dotychczasowego pracodawcy w danym roku (wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik wykorzystał już cały należny mu urlop),
  • w nowym miejscu zatrudnienia –  wymiar urlopu wypoczynkowego jest proporcjonalny do okresu, który pozostał do zakończenia roku kalendarzowego (gdy umowa o pracę obowiązuje przynajmniej do końca roku) lub proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danej firmie (gdy umowa została zawarta na okres krótszy niż do końca roku).

Jak wygląda zależność między wykorzystanym urlopem a zmianą pracy, jeśli urlop u poprzedniego pracodawcy został wykorzystany w wyższym wymiarze niż wynikało to z okresu zatrudnienia? W takim przypadku u nowego pracodawcy przysługują dni wolne, jednak ich liczba jest odpowiednio pomniejszona. W ciągu roku kalendarzowego łączny wymiar urlopu nie może być wyższy niż 20 lub 26 dni.