Osobą, która dokonuje oceny pracownika, jest zwykle bezpośredni przełożony. W niektórych firmach dokonuje się tak zwanej oceny 360 stopni, która polega na ocenie pracy każdego pracownika przez cały zespół, czyli kolegów z biura, kierownika, a także przez klientów lub kontrahentów. W innych firmach funkcjonuje arkusz oceny pracownika, który traktowany jest jako informacja zwrotna dotycząca sukcesów i porażek każdego podwładnego.

Na czym polega system ocen pracowniczych?

Ocena pracownika polega na sprawdzeniu, czy dana osoba sprostała wymaganiom w pracy i czy dobrze wykonywała swoje obowiązki. Zwykle w firmie funkcjonuje zbiór kryteriów oceny pracownika, w skład którego mogą wchodzić następujące elementy:

 • wiedza specjalistyczna,
 • znajomość przepisów obowiązujących w firmie,
 • samodzielność,
 • efekty pracy,
 • sposób komunikacji z klientami i współpracownikami,
 • inicjatywa,
 • przestrzeganie etyki zawodowej,
 • organizacja pracy własnej,
 • zarządzanie czasem swojej pracy.

przeczytaj też: model harwardzki jako skuteczna metoda zarządzania zasobami ludzkimi

Pozytywna ocena pracownika może mieć wpływ na podwyżkę, awans lub zmianę stanowiska, natomiast negatywna ewaluacja może być przyczyną zwolnienia.

Czym jest ocena roczna pracownika?

W wielu firmach dokonuje się oceny pracownika każdego roku. Przez 12 miesięcy przełożony zbiera informacje na temat pracy danej osoby i przygląda się jej, a na koniec tworzy opisową ocenę pracownika. Przełożony zwraca także uwagę na zmiany, które zaszły w sposobie pracy danej osoby. Przykładowa ocena pracownika może zawierać informacje o rozwoju danej osoby, zwiększeniu umiejętności językowych, poprawie sposobu obsługi klienta itp.

Mamy dla Ciebie pracę

Wyszukaj oferty dla siebie i znajdź swoją wymarzoną pracę w mgnieniu oka.

aktualne oferty pracy

Czym jest ocena okresowa pracownika?

Niektóre firmy upraszczają system ocen i decydują się na przekazywanie informacji zwrotnej każdemu pracownikowi co jakiś czas. Dlatego też w wielu korporacjach managerowie spotykają się co dwa tygodnie, co miesiąc lub co kwartał i dokonują oceny okresowej pracownika z własnej perspektywy oraz na podstawie rozmów z innymi osobami z zespołu. Jednocześnie przełożeni z chęcią wysłuchują tego, co sam podwładny ma do powiedzenia na temat swojej pracy i wykonywania obowiązków zawodowych. Oceny pracownicze są traktowane jako element rozwoju całego zespołu i firmy.

przeczytaj też: HR Business Partner – zarobki, obowiązki i wymagania do wykonywania zawodu

Ocena pracownika: przykład

Niektóre firmy posiadają wzór, który służy przełożonym do oceny pracownika. W innych miejscach pracy podstawą ewaluacji jest ocena pracownika w formie ogólnego opisu. Najczęściej jednak przełożeni podają następujące informacje:

 • stanowisko zajmowane przez pracownika,
 • historia zatrudnienia w firmie,
 • opis realizowanych zadań (na przykład: „Pan Jan Kowalski odpowiada za przygotowywanie dokumentów pracowniczych, tj. umów o pracę, świadectw pracy”),
 • poziom wiedzy i umiejętności (na przykład: „Pan Jan Kowalski prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy z prawa pracy, a także posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym”),
 • charakterystykę cech osobowościowych (na przykład: „Pan Kowalski jest osobą odpowiedzialną, skoncentrowaną na własnej pracy i sumienną”),
 • plan rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, tworzony w porozumieniu z pracownikiem.

Wiele przykładów oceny okresowej pracownika można znaleźć w książkach specjalistycznych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. W dużej mierze sposób dokonywanej oceny zależy od jednak konkretnej firmy i od kryteriów stosowanych w danym przedsiębiorstwie.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę