Sesje Assessment Center mają na celu zweryfikowanie kwalifikacji i kompetencji kandydatów do pracy. Tego typu metodę rekrutacji stosuje się głównie w przypadku obsadzania wyższych stanowisk, np. kierowniczych. Dzięki niej rośnie szansa na znalezienie idealnego pracownika.

Assessment Center to złożona metoda rekrutacji. Mimo że jej przygotowanie zabiera wiele czasu i bywa kosztowne, w perspektywie długofalowej technika ta może być bardzo opłacalna dla przedsiębiorstwa. Sesja Assessment Center umożliwia bowiem o wiele lepsze poznanie kandydatów do pracy niż sama rozmowa kwalifikacyjna.

Co to jest Assessment Center?

Metoda Assessment Center to tzw. ośrodek lub centrum oceny. Stanowi wieloetapowy proces, którego celem jest szczegółowa ocena kompetencji kandydata do pracy oraz weryfikacja jego potencjału jako przyszłego pracownika. Składa się na nią szereg różnorodnych narzędzi. Co ważne, ta metoda rekrutacji stosowana jest w sytuacji, gdy firma chce zatrudnić pracownika wyższego szczebla. Popularne jest więc Assessment Center na stanowisko kierownicze, wykonawcze lub specjalistyczne.

przeczytaj też: cechy dobrego kierownika zespołu, które warto mieć

Sesja Assessment Center ma charakter spotkania, które trwa od 4 do 6 godzin. Zazwyczaj bierze w nim udział 4–8 osób, które pomyślnie przeszły poprzednie etapy rekrutacji. Podczas Assessment Center rywalizują między sobą, wykonując różne zadania, które mają sprawdzić zarówno ich kompetencje twarde, jak i miękkie. Wszystko przebiega pod okiem asesorów, czyli profesjonalnych rekruterów (np. specjalistów ds. HR, konsultantów personalnych lub przedstawicieli przedsiębiorstwa). Pełnią oni funkcję sędziów podczas pojedynku między kandydatami do pracy. Bacznie obserwują działania tych osób oraz zbierają informacje na temat ich wiedzy i umiejętności, by na tej podstawie wybrać najlepszego kandydata na dane stanowisko.

Two smiling women working together
Two smiling women working together

Dlaczego stosuje się sesje Assessment Center?

Choć przygotowanie Assessment Center wymaga dużego zaangażowania i dodatkowych nakładów finansowych, coraz więcej pracodawców decyduje się na taką inwestycję, ponieważ może być ona dla nich bardzo opłacalna. Podczas sesji rekruterzy obserwują bowiem, jak kandydat zachowuje się w praktyce. To o wiele lepszy sposób na sprawdzenie jego realnych umiejętności niż samo przeanalizowanie CV i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto, ułatwia to porównanie ze sobą kilku osób i wybranie tej najlepszej. Warto także pamiętać, że w trakcie sesji Assessment Center możliwa jest bardziej obiektywna, wiarygodna i sprawiedliwa ocena kompetencji potencjalnych pracowników, ponieważ ich działaniom przygląda się kilku rekruterów.

przeczytaj też: autoprezentacja – jak przedstawić się pracodawcy, by zostać zatrudnionym?

Ta metoda przynosi również korzyści samym kandydatom. Dzięki Assessment Center mogą oni sprawdzić, czy warunki przyszłej pracy faktycznie są dla nich satysfakcjonujące oraz czy odpowiadają im obowiązki zawodowe i atmosfera panująca w firmie.

Sesja Assessment Center: przykłady zadań

Metoda Assessment Center sprawdza różnorodne umiejętności kandydatów do pracy. Kompetencje weryfikowane są poprzez udział w szeregu zadań. Należą do nich m.in.:

  • koszyk zadań – kandydaci wcielają się w rolę osoby na stanowisku managera lub kierownika. Muszą zapoznać się z dokumentami związanymi z funkcjonowaniem firmy (np. raportami, e-mailami i notatkami) i na ich podstawie rozwiązać kluczowe problemy, ustalić plan działania oraz podjąć ważne decyzje;
  • case study – uczestnicy Assessment Center mają za zadanie rozwiązać konkretny problem;
  • dyskusje w grupach – kandydaci wspólnie muszą rozwiązać określony problem i wyznaczyć optymalną strategię działania;
  • prezentacja – kandydaci przygotowują prezentacje na podstawie dostarczonych materiałów, a następnie wygłaszają je przed asesorami;
  • gry symulacyjne – osoby uczestniczące w sesji Assessment Center wcielają się w różnych pracowników i wspólnie wykonują zlecone zadania;
  • rozmowa oparta o kompetencje – to zadanie podobne do rozmowy kwalifikacyjnej, które skupia się na odpowiadaniu na pytania związane z zachowaniami kandydatów w konkretnych sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości.

Jak widać, sesja Assessment Center pozwala na sprawdzenie tego, jak jej uczestnicy radzą sobie z samodzielną pracą oraz działaniem w grupie. Dzięki temu rekruterzy łatwiej mogą wybrać odpowiedniego kandydata.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę