Wpływ na dostanie pracy ma wiele elementów. Istotne jest oczywiście posiadanie odpowiedniego doświadczenia, a także zestawu pożądanych kompetencji. Czasami jednak nawet pozornie idealny kandydat na dane stanowisko zostaje odrzucony, ponieważ nie potrafi odpowiednio się przedstawić i wyeksponować swoich atutów. Dlatego też skuteczna autoprezentacja jest niezwykle ważna – dzięki niej, szanse na pomyślne przejście przez proces rekrutacyjny znacząco rosną.

Autoprezentacja – o sobie samym w kilku słowach i gestach

Definicja autoprezentacji jest bardzo prosta. Określenie to oznacza sposób przedstawiania siebie, na który składają się wypowiedzi oraz zachowania niewerbalne. Ich celem jest zakomunikowanie otoczeniu, kim jest dana osoba lub za kogo chciałaby być uważana. Innymi słowy, autoprezentacja polega na kształtowaniu własnego wizerunku, które prowadzi do wywierania konkretnego wrażenia na ludziach.

Przykładem autoprezentacji jest więc odpowiednie przedstawienie się potencjalnemu pracodawcy. W tym przypadku, dobre wrażenie na rekruterze można wywrzeć nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale już na etapie wysyłania życiorysu zawodowego.

Autoprezentacja – jak napisać ją w CV?

Skuteczna autoprezentacja w CV ma za zadanie przyciągnąć uwagę rekrutera i zachęcić go do spotkania się z kandydatem twarzą w twarz. Istotne jest więc nie tylko umieszczenie odpowiednich informacji o sobie, ale również przedstawienie ich w przejrzystej formie.

Przygotowując dokumenty aplikacyjne, warto więc wiedzieć, co powinna zawierać autoprezentacja. Najważniejsze jest opisanie poprzednich doświadczeń zawodowych. Warto  przy tym podkreślić własne sukcesy i poprzeć je konkretnymi przykładami. Równie istotne jest także wyeksponowanie chęci dalszego rozwoju i gotowości do podejmowania nowych wyzwań.

Przykładowa autoprezentacja nie powinna zajmować więcej niż jedną stronę. Aby wyglądała profesjonalnie, musi też być dobrze sformatowana. Odpowiednie wyjustowanie czy podział na akapity lub sekcje sprawią, że pismo będzie estetyczne, a przy tym jasne i przejrzyste.

Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej – na co zwrócić uwagę?

W procesie poszukiwania pracy najważniejsza jest autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej. Spotkanie z rekruterem to okazja do pokazania się od jak najlepszej strony. Warto wykorzystać tę szansę, ponieważ pierwsze wrażenie robi się tylko raz.

Co ważne, odpowiednia autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej rozpoczyna się już na etapie wyglądu. Kandydat powinien więc zwrócić uwagę na swój strój – istotne jest schludne i eleganckie ubranie, ponieważ stanowi ono wyraz profesjonalizmu. Dotyczy to także fryzury oraz ewentualnego makijażu.

Wpływ na decyzję rekrutera może mieć tak naprawdę pierwszych kilkanaście sekund rozmowy. Dlatego też od początku warto podkreślić swoje najlepsze cechy, w tym odpowiednią dozę pewności siebie. Można pokazać ją za pomocą mowy ciała – wyprostowana sylwetka i lekkie pochylenie w kierunku rozmówcy dają wrażenie śmiałości i panowania nad sytuacją. Pożądany jest też uśmiech i utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Nie zaleca się z kolei nadmiernego gestykulowania czy nerwowych ruchów.

Dobra autoprezentacja dotyczy także sposobu mówienia. Należy wypowiadać się w odpowiednim tempie (nie za wolno i nie za szybko), pamiętając o modulacji głosu i poprawnym akcentowaniu.

Ćwiczenie autoprezentacji związane jest też oczywiście z opracowaniem treści samych wypowiedzi. Podczas rozmowy należy udzielać zwięzłych i konkretnych informacji, unikając przerywania rekruterowi. Ważne jest też odwoływanie się do przykładów i subtelne podkreślanie osiągnięć zawodowych.